Så hyr du en butik – de 8 viktigaste stegen

Drömmer du om att öppna din egen butik eller flytta din befintliga verksamhet till en ny och bättre butikslokal? Men känner du dig överväldigad av alla de steg som är involverade när man ska hyra butikslokal? Vi har utvecklat denna guide för dig, så att du kan nå ditt mål med en ny butik utan att slösa onödig tid och energi.
14. augusti 2023 | Skrivet av: Ludvig Kofoed
Så hyr du en butik – de 8 viktigaste stegen

Drömmer du om att öppna din egen butik eller flytta din befintliga verksamhet till en ny och bättre butikslokal? Men känner du dig överväldigad av alla de steg som är involverade när man ska hyra butikslokal? Vi har utvecklat denna guide för dig, så att du kan nå ditt mål med en ny butik utan att slösa onödig tid och energi.

Steg 1: Definiera dina behov och önskningar

Det första steget är att klargöra vad du faktiskt söker i din nya butikslokal. Du bör tänka på vilken typ av butik du vill öppna och vilka behov som är viktiga för din verksamhet. Överväg följande frågor:

 • Vilken typ av butik vill du öppna?
 • Hur viktig är platsen för din verksamhet? Vill du vara nära centrum, i ett livligt kvarter eller i en lugnare del av staden?
 • Hur mycket utrymme behöver du? Tänk på butikslokalens storlek och planlösning.
 • Behöver du parkeringsmöjligheter för dina kunder?
 • Hur lång hyresperiod önskar du?
 • Vad är din budget gällande hyran? Kom ihåg att inkludera andra kostnader som el, vatten och eventuella gemensamma kostnader.
 • Ska butikslokalen ha några specifika faciliteter?
 • Finns det särskilda krav eller tillstånd som du behöver beroende på din verksamhet?

Steg 2: Sök efter lediga butikslokaler

När du har en klar bild av dina behov är det dags att leta efter lediga butikslokaler. Det finns flera sätt att hitta potentiella lokaler:

 1. Portaler online: Använd hemsidor som Verksamhetslokaler.se, som ger en översikt när du vill hyra lokal, däribland när du är på jakt efter lediga butikslokaler i hela Sverige, lediga butikslokaler i Stockholm, lediga butikslokaler i Göteborg och lediga butikslokaler i Malmö. Vill du specifikt hyra butikslokaler eller hitta butiker till salu kan du även göra det. Filtrera din sökning efter plats, storlek och pris för att hitta de mest relevanta butikslokalerna. På Verksamhetslokaler.se kan du hitta många olika typer av lediga butikslokaler som har olika användningsområden.
 2. Lokala tidningsannonser: Håll utkik efter annonser i lokala tidningar och på anslagstavlor i området där du vill öppna din butik. Det kan finnas dolda pärlor som är lediga och som passar din vision perfekt.
 3. Mun-till-mun-referenser: Fråga vänner, familj och bekanta om de känner till lediga butikslokaler i området. Personliga rekommendationer leder ofta till de bästa möjligheterna.
 4. Fastighetsmäklare: Kontakta fastighetsmäklare som specialiserar sig på affärslokaler, eftersom de kan ha information om relevanta lediga butikslokaler i specifika områden.

Kom ihåg att notera alla intressanta butikslokaler så att du kan jämföra dem senare.

Steg 3: Besök och utvärdera de lediga butikslokalerna

Nu är det dags att besöka de hyresvärdar som har lediga butikslokaler som intresserar dig. När du besöker varje plats bör du vara uppmärksam på följande punkter:

 • Är platsen idealisk för din målgrupp? Välj den butikslokal som bäst passar din målgrupps beteende och behov.
 • Finns det tillräckligt med utrymme för att tillgodose dina behov? Tänk på butikens storlek och planlösning samt om den passar dina produkter eller tjänster.
 • Finns det bra parkeringsmöjligheter för både kunder och personal? Tillgängligheten för kunderna är avgörande för din verksamhet.
 • Hur är skicket på lokalen? Behövs renovering eller underhåll? Välj en butikslokal som är i gott skick och kan vara en bra ram för din verksamhet.
 • Finns det tillräckligt med naturligt ljus eller bra belysningsmöjligheter? Rätt belysning är viktig för att skapa en behaglig atmosfär i butiken.
 • Kolla in grannarna - kan de locka potentiella kunder eller skrämma bort dem? Undersök området och dess potential för din verksamhet.

Steg 4: Förhandla om hyreskontraktet

När du har hittat den perfekta butikslokalen är det dags att förhandla om hyreskontraktet. Detta är en viktig del av processen där du bör se till att skydda dina intressen som hyresgäst. Här är några tips för att förhandla om hyreskontraktet:

 • Få allt skriftligt: Se till att alla överenskommelser och villkor är nedskrivna i avtalet för att undvika missförstånd. På så sätt finns det ingen tvekan om vad som har avtalats och du undviker eventuella oenigheter senare.
 • Hyrespris och villkor: Förhandla om hyran och se till att du är bekväm med de övriga villkoren, som deposition, hyresperiod och eventuella höjningar av hyran. Var också uppmärksam på andra kostnader som kan vara kopplade till hyresavtalet.
 • Flexibilitet: Överväg att förhandla om flexibla villkor om du behöver det, till exempel vid en expandering eller en nödsituation. Flexibla villkor kan ge dig mer frihet och trygghet som hyresgäst.
 • Tillstånd och ändringar: Kolla om det finns särskilda tillstånd eller restriktioner för den typ av verksamhet du vill bedriva och se till att dessa följs i avtalet. På så sätt undviker du obehagliga överraskningar senare.

Steg 5: Betala depositionen och skriv under avtalet

Efter en framgångsrik förhandling ska du betala den överenskomna depositionen och skriva under hyreskontraktet. Detta är ett viktigt juridiskt åtagande, så se till att du är helt nöjd med villkoren innan du skriver under. Kom ihåg alltid att involvera en advokat innan du skriver under hyreskontraktet.

Steg 6: Flytta och inred din butik

När du har säkrat din nya butikslokal kan du börja förbereda för flytt och inredning. Gör en detaljerad plan för flytten och se till att anmäla flytten till relevanta myndigheter. Få allt praktiskt på plats snabbt så att du i stället kan fokusera på att skapa ramar för din nya fantastiska butik - och snabbt komma i gång med att tjäna pengar.

Tänk noga igenom hur du vill inreda butiken för att bäst presentera dina produkter och attrahera dina kunder. Överväg även eventuella renoveringar eller uppgraderingar som kan vara nödvändiga för att skapa rätt atmosfär i din butik.

Du kan få inspiration för flytt och inredning från dessa två guider: Checklista vid flytt till en ny butikslokal och Guide för butiksinredning - Skapa den perfekta atmosfären.

Steg 7: Öppna din drömbutik

Äntligen är dagen kommen när du kan öppna din drömbutik för allmänheten! Fira denna milstolpe och välkomna dina kunder med ett leende.

Kom ihåg att även om du nu har öppnat din butik, är arbetet inte slut. Fortsätt att utvärdera din verksamhet, lyssna på dina kunder och anpassa dig till förändringar på marknaden. Med rätt ansträngning och engagemang kommer din butik att blomstra och bli en framgång!

Steg 8: Bygg upp ett nära samarbete med hyresvärden

Det är viktigt att du bygger upp ett nära samarbete med hyresvärden, vilket kommer att vara avgörande för dina möjligheter att utveckla din verksamhet. Ett bra samarbete kan skapa en win-win situation där både du som hyresgäst och hyresvärden får det bästa av hyresavtalet. Här är några punkter att tänka på i förhållandet till hyresvärden:

 1. Se till att etablera tydliga kommunikationskanaler med hyresvärden. Det kan vara via mail, telefon eller personliga möten. Detta säkerställer att du snabbt kan få svar på eventuella frågor, utmaningar eller behov som kan uppstå längs vägen.
 2. Var öppen och ärlig gentemot hyresvärden om dina planer och avsikter med butiken. Om du har planer på att göra förändringar i lokalen eller vill utöka din verksamhet i framtiden, dela det med hyresvärden i god tid.
 3. Håll kontinuerlig kontakt med hyresvärden för att säkerställa att allt fungerar optimalt i lokalen. Om det uppstår problem eller utmaningar, kontakta hyresvärden omedelbart så att ni tillsammans kan hitta en lösning.
 4. Kom ihåg alltid att följa de villkor och förutsättningar som anges i hyreskontraktet. Detta inkluderar betalning av hyra i tid, efterlevnad av regler för underhåll och eventuella tillstånd som krävs för din verksamhet.
 5. Ett bra samarbete med hyresvärden handlar inte bara om att få en bra start på din nya butikslokal, utan även om att tänka långsiktigt. Om du visar dig vara en pålitlig och ansvarstagande hyresgäst, kommer hyresvärden vara mer benägen att vara öppen för dina behov nu och i framtiden.
 6. Ta emot feedback från hyresvärden med öppet sinne. Hyresvärden kan ha värdefull kunskap och erfarenhet som kan hjälpa dig optimera din verksamhet i den nya lokalen. Lyssna på deras input och ta med det i dina framtida beslut.

Vanliga frågor