Köp kommersiell fastighet: En kort guide i 10 steg

Att köpa en kommersiell fastighet kan vara en attraktiv och spännande möjlighet om du söker efter en stabil avkastning och långsiktigt värdeskapande. Men processen kan vara komplex och kräver en grundlig förberedning. Denna guide tar dig igenom de 10 viktigaste stegen som du bör följa för att genomgå ett lyckat köp av en kommersiell fastighet.
1. mars 2024 | Skrivet av: Sara Petersen
Köp kommersiell fastighet: En kort guide i 10 steg
Att köpa en kommersiell fastighet kan vara en attraktiv och spännande möjlighet om du söker efter en stabil avkastning och långsiktigt värdeskapande. Men processen kan vara komplex och kräver en grundlig förberedning. Denna guide tar dig igenom de 10 viktigaste stegen som du bör följa för att genomgå ett lyckat köp av en kommersiell fastighet.

1. Definera dina mål för köpet av den kommersiella fastigheten:

 • Vad är din tidshorisont för investeringen?
 • Vad är ditt förväntade avkast?
 • Vilken typ av kommersiell fastighet är du intresserad av? Söker du en kontorsfastighet, en butiksfastighet, en bostadsuthyrningsfastighet, en lagerfastighet eller kanske en industrifastighet?
 • Om du köper en kommersiell fastighet för eget bruk, gör då en samlad lista med de krav fastigheten ska uppfylla för att passa ditt företag.

2. Gör en grundlig marknadsanalys:

 • Undersök den lokala fastighetsmarknaden och de specifika tendenser för den typ av fastighet som du är intresserad av.
 • Analysera hyresnivån, vakansprocenten och efterfrågan på lokaler.

3. Hitta den rätta kommersiella fastigheten:

 • Använd plattformar online, kommersiella mäklare eller ditt eget nätverk till att hitta potentiella fastigheter. Du kan få en samlad överblick över kommersiella fastigheter till salu i hela Sverige på denna sida: Kommersiella fastigheter till salu
 • Var uppmärksam på läge, skick, hyreskontrakt och potential för värdeökning.

4. Genomför en due diligence av den kommersiella fastighet du vill köpa:

 • Undersök fastigheten noggrant för juridiska ansvar, miljömässiga risker och dolda kostnader.
 • Skaffa professionell rådgivning från en advokat och en besiktningsman.
 • Om du köper en kommersiell fastighet till investering, kolla då upp hyresgästerna grundligt Hur är deras ekonomi? Kan du förvänta att någon säger upp kontaktet inom kort? Har det varit några klagomål? Har hyresgästerna ett gott rykte?
  Om det finns tomma lokaler i fastigheten ska du inte bara lägga tid på köpet av fastigheten - du ska också hitta en ny hyresgäst. Du ska då förhandla priset på fastigheten så att den ligger rätt marknadsmässigt och gå igång med att hitta din framtida hyregäst så snart du har underskrivit köpeavtalet. Börja med att söka efter potentiella hyresgäster till din kommersiella fastighet här: Verksamhetslokaler.se/hyra-ut-lokal

5. Förhandla priset och villkoren:

 • Använd din marknadsanalys och due diligence till att argumentera för ett rättvist pris för den kommersiella fastigheten.
 • Var uppmärksam på finansieringsmöjligheter och omkostnader vid köpet.

6. Få finansierat köpet av fastigheten:

 • Undersök olika finansieringsmöjligheter, t.ex. banklån och realkreditlån.
 • Se till att ha en tydlig plan för finansieringen innan köpet.

7. Utarbeta ett juridiskt bindande köpeavtal:

 • Få en advokat till att genomgå och godkänna köpeavtalet för att säkra dina intressen.
 • Var uppmärksam på alla detaljer i avtalet, däribland tillträde, betalningsvilkor och ångerrätt.
 • Använd alltid en advokat som är specialiserad på köp och försäljning av kommersiella fastigheter när du köper en kommersiell fastighet. Få in advokaten i processen så tidigt som möjligt - och innan du underskriver något.

8. Ta över din nya kommersiella fastighet:

 • Genomför en grundlig tillsyn för att dokumentera fastighetens skick.
 • Se till så att alla nödvändiga tillåtelser och försäkringar är på plats.

9. Administrera fastigheten effektivt:

 • Hitta och behåll hyregäster av hög kvalitet.
 • Hantera underhåll och reperationer effektivt.
 • Övervaka fastighetens drift.

10. Optimera din investering:

 • Undersök alla möjligheter för att öka fastighetens värde, t.ex. renovering eller att bygga ut.
 • Överväg att refinansiera din skuld löpande för att optimera dina ränteutgifter.

Investering i en kommersiell fastighet innebär alltid en viss risk. Det är därför viktigt att genomföra en grundlig research, skaffa professionell rådgivning och diversifiera din portfölj för att minimera risken och maximera chansen för framgång.

Läs även:

Frågor och svar om kommersiella fastigheter