Om Verksamhetslokaler.se

Tjänsten är en business-to-business tjänst och är därför enbart för kommersiellt bruk. Våra användare vill enbart hyra lokaler av företag och vill enbart hyra ut lokaler till företag. Det betyder att du ska representera ett företag för att använda tjänsten. Du får inte använda Tjänsten som privatperson eller för privata ändamål.

Tjänsten ger Lokalsökande en gedigen överblick över lediga lokaler och Lokalägaren kan få en överblick över aktiva Lokalsökande.

En central del av Tjänsten består av en lokalsökmotor, som dels skapas genom att Lokalägare annonserar deras lediga lokaler och dels skapas genom robotcrawling och indexering av många hundra hemsidor med tusentals lokaler, många gånger dagligen.

I och med tjänsten levereras således en konstant uppdaterad översikt över lediga lokaler, där betalande användare får tillgång till den samlade databasen. Därmed sparar användarna mycket tid, då de annars skulle söka sig fram till samtliga relevanta hemsidor och konstant göra sökningar på dessa sidor för att identifiera nya lokaler som kommit ut på marknaden.

Det är vårt naturliga mål att samla in så många lokaler som möjligt och att göra sökmotorn så komplett som möjligt, för att på så sätt ge våra användare en så stor överblick över lediga lokaler som möjligt. Lokalerna i Sökmotorn hämtas därför från i princip alla källor som vi uppfattar som fullgoda. Det understryks att det som regel inte föreligger ett avtal om crawling med de lokalägare som det hänvisas till.

Det understryks, som beskrivet i våra villkor vilka är bekräftade vid registreringen, att det kan finnas fel i sökmotorn. Se beskrivningen av bakgrunden till fel här. På alla lokaler finns en rapporteringsfunktion där en användare snabbt kan rapportera om det är ett datafel i lokalen eller om källan som det länkas till inte fungerar.

Vi kommunicerar naturligtvis alla aspekter av Tjänsten i våra villkor, men lägger därutöver stor vikt vid att kommunicera innehållet i vår tjänst tydligt på relevanta ställen på hemsidan, däribland:

1: Att Tjänstens produkt alltid är i abonnemangsform och att abonnemanget startar med en kortare period på 1 dag och därefter löper 7 dagar åt gången intill det sägs upp. Det kommuniceras t.ex. på alla sidor och på beställningssidan. Villkoren, där abonnemagsprodukten är tydligt beskriven, ska därutöver accepteras hela två gånger i förbindelse med ett köp (på registreringssidan samt på beställningssidan).
2: Var lokalerna i sökmotorn kommer från. Det kommuniceras tydligt via en länk i menyn överst samt i menyn nederst på sidan.
3: Vad extratjänsten betalningsprodukt ger till lokalsökande. Det står via en länk i menyn längre ner.
4: Om speciella förhållande är gällande för en lokal. I dessa tillfällen står de speciella förhållandena direkt på lokalen. Samtidigt kan användaren endast komma vidare i processen om användaren bekräftar att denne har förstått de speciella förhållandena via en popup.
5: Att Tjänsten endast är för kommersiellt bruk. Det står t.ex. överst på alla sidor, på sidan där man registrerar sig och på beställningssidan.

Läs mer om Verksamhetslokaler.se här


Adress:
Verksamhetslokaler.se: Rentbuyestate.com Sweden ApS,
Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg C, Danmark
Organisationsnummer: 34625395

Vi kan alltid kontaktas på support@verksamhetslokaler.se - vi svarar som regel snabbt.