Dataskyddspolicy för Verksamhetslokaler.se

Denna dataskyddspolicy beskriver hur Rentbuyestate.com Sweden ApS behandlar Användarens personuppgifter (”Användaren”) i samband med användning av Verksamhetslokaler.se inklusive våra undersidor ("Sökmotorn").

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter
1.1 Personuppgiftsansvarig för behandlingen av Användarens personuppgifter är:
Rentbuyestate.com Sweden ApS
Mynstersvej 3
DK-1827 Frederiksberg C
Org.nummer: 34625395
1.1.1 Rentbuyestate.com Sweden ApS kan kontaktas via e-mail support@Verksamhetslokaler.se

2. Behandlingar
2.1  Behandling av personuppgifter i samband med skapandet av en Användarprofil
2.1.1 I förbindelse med skapande av en Användarprofil så behandlar vi följande personuppgifter om Användaren

 • Information om Användaren erbjuder eller söker
 • IP-nummer
 • E-mail


2.1.2
Därutöver kan Användaren själv välja att uppge ytterligare personuppgifter till Användarprofilen, såsom bl.a. namn, verksamhetsnamn och telefonnummer.
2.1.3 Vid skapande av en Användarprofil via Facebook insamlas och bearbetas följande information: Namn och e-mail och eventuellt profilbild från Användarens Facebook-profil. Vid skapande av en Användarprofil via Google insamlas och behandlas följande information: Namn och e-mail från Användarens Google-konto. Den insamlade informationen används endast för att skapa profilen och kan ses på Användarens profilsida när Användaren är inloggad. Användaren samtycker till användningen av denna information vid upprättandet, i enlighet med artikel 6.1 (a) i den allmänna dataskyddsförordningen.
2.1.4 Laglig grund för behandling av Användarens personuppgifter, där inget samtycke ges, är strävan efter Sökmotorns legitima intressen enligt artikel 6.1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Sökmotorns berättigade intressen består av att kunna identifiera Användaren i förbindelse med upprättande av en Användarprofil.

2.2  Behandling av personuppgifter i samband med Användarens användande av Sökmotorn
2.2.1 I förbindelse med att Användaren använder Sökmotorn, så samlar Sökmotorn in och behandlar följande personuppgifter om Användaren

 • Namn.
 • Verksamhetsnamn.
 • E-mail.
 • Telefonnummer.
 • Organisationsnummer
 • Momsnummer.
 • IP-nummer
 • Adress.
 • URL.
 • Bilder.
 • Information om att Användaren erbjuder eller söker.
 • Information om vilka annonser eller sökannonser Användaren eventuellt har önskat mer information om.
 • Information om vilka sökagenter Användaren eventuellt har upprättat.
 • Information om vilka sökningar Användaren eventuellt har gjort i annons-databasen eller sökannons-databasen.
 • Information om och data från de annonser eller sökannonser som Användaren eventuellt har skapat.
 • Information om och data från Användarens eventuella verksamhetsprofil.
 • Information om vilka IP-nummer Användaren har upprättat sig från.
 • Information om vilka IP-nummer Användaren har logga in från när de köper.
 • Mailkorrespondens med Användaren.
  Kopior av viktiga bekräftelsemail som Användaren mottager från Sökmotorn.
 • Loggbok över Användarens besökshistorik, inklusive uppgifter om IP-adress, tidpunkt för besök, webbplatser som länkas från, besökta webbplatser, funktioner som används, innehållet som besöks, osv.
 • Cookie data och tracking data i förbindelse med användande av Sökmotorn.
 • Information om Användarens samtycken, preferenser och inställningar.
 • Fakturor, kreditnotor och information om ej genomförda försök till köp.
 • Uppgifter om syftet med och resultatet av Användarens användning av Sökmotorn, däribland om Användaren hittat ett nytt lokal och en evt. invitation till att recensera Sökmotorns tjänst.


2.2.2
Laglig grund för denna behandling är strävan efter Sökmotorns legitima intressen enligt artikel 6.1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Sökmotorns legitima intressen består av att kunna identifiera Användaren, leverera och förbättra Sökmotorns tjänster till Användaren, kommunicera med och ge service till Användaren och kunna förhindra och undersöka missbruk av Sökmotorn.

2.3 Behandling av personuppgifter i förbindelse med köp
2.3.1 I förbindelse med Användarens upprättande och uppgradering till “Betalningsanvändare”, insamlar och behandlar Sökmotorn eller Sökmotorns betalningsleverantör nedanstående personuppgifter om Användaren för följande beskrivna ändamål:

 • "Namn", "Företagsnamn", "CVR-nummer", "Organisationsnummer" och "Adress" för identifiering och genomförande av köp. 
 • "E-mail" och "IP-nummer" för identifiering och genomförande av köp.
 • "Kreditkortsinformation", "Ordernummer" och "Fakturanummer" i syfte att genomföra köpet.


2.3.2
Laglig grund för denna behandling är strävan efter Sökmotorns legitima intressen enligt artikel 6.1 (b) i den allmänna dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för genomförandet och uppfyllandet av det avtal som Användaren ingår med Sökmotorn samt för att uppfylla alla lagstadgade dokumentationskrav, inklusive för att möta förfrågningar från myndigheter, jfr artikel 6.1 (c) i den allmänna dataskyddsförordningen. 

2.4 Behandling av personuppgifter i samband med individuell optimering av Användarens användning 
2.4.1 Sökmotorn kan använda Användarens personuppgifter för att informera Användaren om optimerad användning av tjänsten, och om nytt användargenererat innehåll som matchar Användarens sökmönster. I samband med detta behandlas följande personuppgifter:

 • Namn.
 • Verksamhetsnamn.
 • E-mail.
 • Telefonnummer.
 • Organisationsnummer
 • Momsnummer.
 • IP-nummer
 • Adress.
 • URL.
 • Bilder.
 • Information om att Användaren erbjuder eller söker.
 • Information om vilka annonser eller sökannonser Användaren eventuellt har önskat mer information om.
 • Information om vilka sökagenter Användaren eventuellt har upprättat.
 • Information om vilka sökningar Användaren eventuellt har gjort i annons-databasen eller sökannons-databasen.
 • Information om och data från de annonser eller sökannonser som Användaren eventuellt har skapat.
 • Information om och data från Användarens eventuella verksamhetsprofil.
 • Mailkorrespondens med Användaren.
  Kopior av viktiga bekräftelsemail som Användaren mottager från Sökmotorn.
 • Loggbok över Användarens besökshistorik, inklusive uppgifter om IP-adress, tidpunkt för besök, webbplatser som länkas från, besökta webbplatser, funktioner som används, innehållet som besöks, osv.
 • Cookie data och tracking data i förbindelse med användande av Sökmotorn.
 • Information om Användarens samtycken, preferenser och inställningar.
 • Fakturor, kreditnotor och information om ej genomförda försök till köp.


2.4.2
Laglig grund för denna behandling är strävan efter Sökmotorns legitima intressen enligt artikel 6.1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Sökmotorns legitima intressen består i att kunna ge Användaren den bästa och mest effektiva användningen av tjänsten. 
2.4.3 Användaren tar emot både informationen via e-mail och på själva webbplatsen (t.ex. via popups). Användaren kan när som helst återkalla samtycket att ta emot information via e-mail via sidan "Mailinställningar" som är länkad till längst ned i alla e-mail och som finns via Användarens profil när Användaren är inloggad.

2.5 Behandling av personuppgifter för statistik, förbättring och vidareutveckling av Sökmotorn samt erbjudna tjänster.
2.5.1 Sökmotorn använder följande personuppgifter som en del av (1) insamling av statistik (2) förbättring och optimering av Sökmotorn och de tjänster som erbjuds och (3) för vidareutveckling av Sökmotorn och tillhandahållande av nya tjänster:

 • Namn.
 • Verksamhetsnamn.
 • E-mail.
 • Telefonnummer.
 • Organisationsnummer
 • Momsnummer.
 • IP-nummer
 • Adress.
 • URL.
 • Bilder.
 • Information om att Användaren erbjuder eller söker.
 • Information om vilka annonser eller sökannonser Användaren eventuellt har önskat mer information om.
 • Information om vilka sökagenter Användaren eventuellt har upprättat.
 • Information om vilka sökningar Användaren eventuellt har gjort i annons-databasen eller sökannons-databasen.
 • Information om och data från de annonser eller sökannonser som Användaren eventuellt har skapat.
 • Information om och data från Användarens eventuella verksamhetsprofil.
 • Information om vilka IP-nummer Användaren har upprättat sig från.
 • Information om vilka IP-nummer Användaren har logga in från när de köper.
 • Mailkorrespondens med Användaren.
  Kopior av viktiga bekräftelsemail som Användaren mottager från Sökmotorn.
 • Loggbok över Användarens besökshistorik, inklusive uppgifter om IP-adress, tidpunkt för besök, webbplatser som länkas från, besökta webbplatser, funktioner som används, innehållet som besöks, osv.
 • Cookie data och tracking data i förbindelse med användande av Sökmotorn.
 • Information om Användarens samtycken, preferenser och inställningar.
 • Fakturor, kreditnotor och information om ej genomförda försök till köp.


2.5.2
Laglig grund för denna behandling är strävan efter Sökmotorns legitima intressen enligt artikel 6.1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Sökmotorns legitima intressen är att Sökmotorn kan få förståelse och inblick i de potentiella optimerings- och utvecklingsmöjligheterna för Sökmotorns erbjudna tjänster samt eventuella förbättringsåtgärder för Sökmotorns webbplats för att förbättra tjänsten och Användarens upplevelse av tjänsten.

2.6 Behandling av Användarinformation i samband med lagstadgade dokumentationskrav 
2.6.1 Sökmotorn lagrar kopior av viktiga bekräftelsemeddelanden till Användaren, dialoger mellan Sökmotorn och Användaren samt fakturor och kreditnotor.
2.6.2 I samband med ovanstående så behandlas följande information om Användaren (endast i den utsträckning som krävs i förhållande till relevanta dokumentationskrav)

 • Namn.
 • Verksamhetsnamn.
 • E-mail.
 • Telefonnummer.
 • Organisationsnummer
 • Momsnummer.
 • IP-nummer
 • Adress.
 • URL.
 • Bilder.
 • Information om att Användaren erbjuder eller söker.
 • Information om vilka annonser eller sökannonser Användaren eventuellt har önskat mer information om.
 • Information om vilka sökagenter Användaren eventuellt har upprättat.
 • Information om vilka sökningar Användaren eventuellt har gjort i annons-databasen eller sökannons-databasen.
 • Information om och data från de annonser eller sökannonser som Användaren eventuellt har skapat.
 • Information om och data från Användarens eventuella verksamhetsprofil.
 • Information om vilka IP-nummer Användaren har upprättat sig från.
 • Information om vilka IP-nummer Användaren har logga in från när de köper.
 • Mailkorrespondens med Användaren.
  Kopior av viktiga bekräftelsemail som Användaren mottager från Sökmotorn.
 • Loggbok över Användarens besökshistorik, inklusive uppgifter om IP-adress, tidpunkt för besök, webbplatser som länkas från, besökta webbplatser, funktioner som används, innehållet som besöks, osv.
 • Cookie data och tracking data i förbindelse med användande av Sökmotorn.
 • Information om Användarens samtycken, preferenser och inställningar.
 • Fakturor, kreditnotor och information om ej genomförda försök till köp.


2.6.3
Laglig grund för denna behandling är strävan efter Sökmotorns legitima intressen, enligt artikel 6.1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen, för att kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter och i förekommande fall uppfylla myndigheternas begäran om lämplig dokumentation, inklusive men inte begränsat till efterlevnad av reglerna i redovisningslagen, marknadsföringslagen och dataskyddslagen, enligt artikel 6.1 (c) i den allmänna dataskyddsförordningen.

2.7 Behandling av personuppgifter i samband med optimering av marknadsföringens relevans 
2.7.1. Om Användaren har gett sitt samtycke till detta genom att acceptera marknadsföringscookies, insamlar och bearbetar Sökmotorn, eller annonseringsmedier som Sökmotorn samarbetar med (Google och Facebook), information om IP-nummer samt aktivitet som sidvisningar, Användar-upprättelse, köp, etc. för att säkerställa att Sökmotorns reklam är så relevant som möjligt för Användaren. Informationen kan av annonseringsmedierna bli kombinerad med andra personuppgifter som de har registrerat om Användaren. 
2.7.2 Laglig grund för ovanstående behandling är strävan efter Sökmotorns berättigade intressen, enligt artikel 6.1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Sökmotorns legitima intressen består av att kunna rikta Sökmotorns marknadsföring på sociala medier och Sökmotorer så att det blir mer relevant för Användaren och Användaren uppnår därmed en bättre Användarupplevelse när användaren har valt att samtycka till marknadsföringscookies.

2.8 Behandling av Användarinformation i samband med identifiering av ett företag
2.8.1 Vid angivelse av ett organisationsnummer eller momsnummer erhålls och lagras information om Användarens företag från EU-systemet för kontroll av momsnummer (VIES). Den erhållna informationen läggs till i Användarens Användarprofil. I samband med ovanstående behandlas potentiellt följande information om Användaren: 

 • Företagsnamn 
 • Företagsadress 
 • Företagets eventuella momsnummer


2.8.2
Laglig grund för denna behandling är strävan efter Sökmotorns legitima intresse, enligt artikel 6.1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen, för att kunna identifiera Användaren såväl som uppfyllandet av en rättslig skyldighet och i förekommande fall uppfylla myndigheternas begäran om lämplig dokumentation i enlighet med redovisningslagen, enligt artikel enligt artikel 6.1 (c) i den allmänna dataskyddsförordningen.

3. Lagring och radering av personuppgifter
3.1 Sökmotorn samlar in, behandlar och sparar endast de personuppgifter som är nödvändiga för fullgörandet av de ovanstående ändamålen enligt avsnitt 2. När Användarens personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ovanstående ändamålen, raderas Användarens personuppgifter. Under tiden tiden Användaren är aktiv så raderar Sökmotorn som utgångspunkt inte data från Användarens profil, då den datan är nödvändig för att profilen kan fungera optimalt.
3.2 Om en Användare inaktiverar sin profil så raderas eller anonymiseras personuppgifterna senast 1 år efter att kontot har stängts ned, bl.a. så att Användaren kan ångra, återställa sin profil och få tillgång till data igen och Sökmotorn kan undersöka falska profiler.
3.3 Personuppgifter relaterade till köp samt kreditnotor på Sökmotorn blir dock lagrade så länge det är nödvändigt för att uppfylla gällande rättsliga krav, inklusive i samband med lagstadgad lagring av bokföringsmaterial, och göra all nödvändig information tillgänglig för nationella skattemyndigheter.
3.4 Viktiga e-mail i form av kopior av eventuella viktiga bekräftelsemail samt eventuella dialoger mellan Sökmotorn och Användaren lagras också så länge det är nödvändigt för att lösa eventuella förfrågningar från Användaren, hantera potentiella klagomål och tvister samt tillmötesgå tillsynsmyndighetens begäran om dokumentation för exempelvis behandling av Användarens personuppgifter, hantering av abonnemang eller efterlevnad av reglerna i marknadsföringslagen. 
3.5 Som ett alternativ till radering kan Sökmotorn istället välja att anonymisera personuppgifterna i fråga, vilket innebär att personuppgifterna faller utanför ramen för dataskyddslagstiftningen och därmed lagringsbegränsningen.

4. Delning av personuppgifter och kategorier av mottagare
4.1 Följande kategorier av mottagare kommer i förbindelse med behandlingen att ta del av Användarens personuppgifter:

 • Dataleverantörer, härunder Sökmotorns IT-leverantörer som tillhandahåller tekniska tjänster till plattformen så att webbplatsen kan fungera, samt leverantörer av plugins, Sökmotorns  betalningsleverantörer, marknadsförings-leverantörer, email-leverantörer samt Sökmotorns externt styrda ekonomisystem.
 • Annonseringsmedier enligt avsnitt 2.7.1.
 • Revision- och bokföringsleverantörer
 • Koncernföretag till Rentbuyestate.com Sweden ApS som hanterar support och underhåll av Sökmotorns system samt hjälper till med andra eventuella uppgifter relaterade till databehandling.


Mottagare kan i vissa tillfällen vara stationerade utanför EES. Sökmotorn överför dock endast personuppgifter till organisationer eller länder som har en adekvat nivå av datasäkerhet, antingen med hjälp av en avgörelse av EU-kommissionen om tillräcklighet eller som på annat sätt visar på detta, såsom vid användning av EU-kommissionens modellklausuler för överförsel av personuppgifter.
4.2 I den utsträckning detta överensstämmer med tillämpliga regler så delar Rentbuyestate.com Sweden ApS Användarens personuppgifter med andra företag i samma koncern (dvs. andra företag som i slutändan ägs av Digital Disruption Media ApS).
4.3 Användarens personuppgifter kan också delas med andra Användare i Sökmotorn i samband med Användarens användning av Sökmotorn och som en del av de åtgärder som Användaren själv vidtar.
4.4 Sökmotorns tjänster kan innehålla länkar till andra hemsidor som har andra policys för personuppgiftsbehandling. Sökmotorn är inte ansvarig för dataskyddsförhållanden hos tredjepart, som inte levererar tjänster, eller har någon relation till Sökmotorn.

5. Användarens rättigheter
5.1 Genom den allmänna dataskyddsförordningen har Användaren ett antal rättigheter i samband med Sökmotorns behandling av Användarens personuppgifter. Användaren har:

 • Rätt att se upplysningar och ta emot information om dess behandling: Användaren har rätt att få inblick i de upplysningar som Sökmotorn behandlar om Användaren
 • Rätt till rättelse: Användaren har rätt att korrigera felaktig information om Användaren. 
 • Rätt till radering: I särskilda fall har Användaren rätt att få upplysningar om Användaren raderad innan tidpunkten för Sökmotorns allmänna generella radering, se avsnitt 3.5. Begäran om radering kan göras genom att skicka ett e-mail till support@verksamhetslokaler.se.
 • Rätt att begränsa behandlingen: Användaren har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av Användarens personuppgifter. Om Användaren har rätt att begränsa behandlingen så kan Sökmotorn framöver endast behandla upplysningarna- förutom lagring - med Användarens samtycke, eller i syfte att rättsliga anspråk fastställs, hävdas eller försvaras. 
 • Rätt till invändning: Användaren har när som helst rätt att invända mot behandlingen av Användarens personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive att invända mot profilering när detta inträffar i samband med direktmarknadsföring. 
 • Rätt att överföra upplysningar (dataportabilitet): Användaren har i vissa tillfällen rätt att ta emot Användarens personupplysningar i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få denna personliga information överförd från en dataansvarig till en annan utan hinder.


5.2
Användaren kan också alltid återkalla sitt samtycke, om Sökmotorns behandling av Användarens personupplysningar baseras på detta (dock utan att detta påverkar lagligheten i Sökmotorns behandling före återkallandet). 
5.3 Användaren har rätt att be Sökmotorn att sluta använda personupplysningar för direkt marknadsföring. 
5.4 I vissa fall innebär Användarens önskan att radera personuppgifter att Sökmotorn inte längre kan tillhandahålla tjänster till Användaren.

6. Klagomål avseende vår behandling av personuppgifter
6.1 Om en Användare är missnöjd med Sökmotorns behandling av Användarens personuppgifter, önskar att få insikt i sina upplysningar eller har en övrig fråga så kan Användaren alltid kontakta Sökmotorn via -email på support@Verksamhetslokaler.se eller på adressen angiven i avsnitt 1.1.1.

6.2 Om Användaren önskar att klaga till en myndighet så kan Användaren välja att kontakta Datatilsynet (den danska tillsynsmyndigheten, www.datatilsynet.dk), Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby​​, Danmark, telefonnummer: +45 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk