Flyttguide: Checklista för flytt av lager

En framgångsrik flytt av ditt lager kräver noggrann planering och genomförande. Genom att följa denna optimerade guide kan du säkerställa att din lagerflytt går så smidigt som möjligt.
21. augusti 2023 | Skrivet av: Sara Petersen
Flyttguide: Checklista för flytt av lager

En framgångsrik flytt av ditt lager kräver noggrann planering och genomförande. Genom att följa denna optimerade guide kan du säkerställa att din lagerflytt går så smidigt som möjligt.

1: Hyr lager på rätt plats

Det första steget är att hitta den perfekta platsen för ditt nya lager. Granska olika alternativ för lagerytor i relevanta områden. Undersök faktorer som tillgänglighet, närhet till dina viktigaste intressenter och eventuell närhet till transportvägar. Valet av rätt plats kommer att ha stor inverkan på ditt lagers effektivitet och framtida verksamhet. Om du ännu inte har hittat ditt nya lager kan du hyra lager i Sverige, hyra lager i Stockholm, hyra lager i Göteborg eller hyra lager i Malmö via länkarna.

Du kan också få insikt i den övergripande processen för att hyra lager genom denna guide: Hyra lager - de 8 viktigaste stegen i processen

2: Informera alla intressenter om lagerflytten

Se till att informera alla dina intressenter om den kommande lagerflytten. Detta inkluderar anställda, leverantörer, kunder och eventuella partners. Uppdatera ditt företags kontaktuppgifter på relevanta plattformar, såsom din hemsida, sociala medier och kataloger. Förklara orsaken till flytten och hur det kommer att påverka dina intressenter.

3: Börja planeringen i god tid

Börja tidigt med att planera din lagerflytt. Skapa en detaljerad tidslinje för varje steg i processen, inklusive packning, transport och uppackning på den nya platsen. Bryt ner uppgifterna i mindre delar för att göra dem mer hanterbara. En välstrukturerad planering kommer att underlätta hela flyttprocessen.

4: Välj en erfaren professionell flyttfirma

Välj en erfaren, professionell flyttfirma som har expertis inom lagerflyttar. Läs kundrecensioner och hitta ett företag som kan möta dina specifika behov. Kommunicera tydligt med flyttfirman om dina krav och förväntningar på lagerflytten.

5: Säker hantering av utrustning och inventarier

Involvera din lagerpersonal i planeringen för att säkerställa korrekt hantering av utrustning och inventarier. Se till att dina varor och material packas och skyddas ordentligt under flytten. Använd tydliga etiketter och identifieringar så att det är lätt att organisera och placera varorna korrekt på den nya platsen.

6: Inred din nya lagerlokal noggrant

Innan flytten bör du ta fram en exakt plan för hur ditt nya lager ska inredas. Överväg faktorer som förvaringsutrymmen, arbetsområden och eventuella specialiserade områden. Tänk också på optimering av utrymmet. Ett väl genomtänkt lager kommer att stödja en mer effektiv verksamhet.

Du kan läsa mer om hur du inreder ett lager optimalt via denna guide: Inredningsguide: Få mest möjligt ur ditt lager med dessa 12 steg.

7: Se till att installationerna fungerar i ditt nya lager

Innan du flyttar in i dina nya lagerlokaler bör du säkerställa att alla nödvändiga installationer som el, belysning och säkerhetssystem fungerar. Detta kommer att minimera driftstörningar och säkerställa en smidig övergång till den nya lagerlokalen.

8: Förbered dig inför flyttdagen

Under dagarna före flyttdagen, gå igenom alla detaljer och dubbelkolla din plan. Se till att både det gamla och det nya lagret är redo för flyttningen. Dela flyttplanen med dina anställda så att de är medvetna om sina roller och ansvar.

9: Effektivt ledarskap på flyttdagen

På själva flyttdagen ska du agera som en effektiv ledare. Se till att alla känner till sina uppgifter och vet vad de ska göra. Var förberedd på oförutsedda utmaningar och vara flexibel nog att anpassa planen efter behov. En samordnad insats kommer att underlätta övergången till det nya lagret.

10: Packa upp och återetablera lagret

När du kommer fram till den nya lagerlokalen, börja med att packa upp de mest väsentliga varorna och utrustningen först. Prioritera områden som lagerhyllor, förvaringsutrymmen och arbetsstationer. Detta kommer att hjälpa till att återuppta den normala driften så snabbt som möjligt.

11: Dela framgången med dina intressenter

Efter en lyckad lagerflyttning, dela nyheten med dina intressenter och särskilt dina leverantörer. Använd onlineplattformar som sociala medier och nyhetsbrev för att visa det nya lagret och bjuda in dina kunder, samarbetspartners och anställda att besöka. Detta är en chans att fira och stärka era relationer.

Vanliga frågor