Inredningsguide: Få mest möjligt ur ditt lager med dessa 12 steg

När du vill hyra lager är det första steget givetvis att bedöma hur stort lager du behöver hyra. Det är viktigt att du är medveten om hur du får mest ut av lagret och hur du kan utnyttja utrymmet bäst, så att du inte hamnar i situationen där du hyr ett laget som är antingen för stort eller för litet.
21. augusti 2023 | Skrivet av: Ludvig Kofoed
Inredningsguide: Få mest möjligt ur ditt lager med dessa 12 steg

När du vill hyra lager är det första steget givetvis att bedöma hur stort lager du behöver hyra. Det är viktigt att du är medveten om hur du får mest ut av lagret och hur du kan utnyttja utrymmet bäst, så att du inte hamnar i situationen där du hyr ett laget som är antingen för stort eller för litet.

Att inreda ett lager optimalt handlar inte bara om att stapla lådor och varor i en slumpmässig ordning. Det handlar om att använda utrymmet på det mest effektiva sättet genom smarta planlösningar och avancerade hyllsystem. En välorganiserad lagerinredning kan minska tidsåtgången, öka produktiviteten och förbättra översikten.

Vi har gjort denna guide om hur du utnyttjar och inreder din lagerlokal på bästa sätt. Om du ännu inte har hittat ett lager kan du läsa vår guide om att hitta lager här, eller börja din sökning när du vill hyra lager i Sverige, hyra lager i Stockholm, hyra lager i Göteborg eller hyra lager i Malmö här på Verksamhetslokaler.se.

Utrymmesanalys och zonindelning

Innan du börjar placera hyllor och skåp är det viktigt att göra en utrymmesanalys. Identifiera de olika typerna av varor du har på lager, och kategorisera dem efter frekvens, storlek och vikt. Detta hjälper dig att dela upp lagret i zoner baserat på varornas egenskaper.

FIFO- och LIFO-principerna

Använd FIFO (First In, First Out) och LIFO (Last In, First Out) principerna när du placerar varor. Det innebär att varor med kortast hållbarhet bör placeras främst eller överst, så de används eller säljs först. Detta minimerar spill och säkerställer att varorna cirkulerar effektivt.

Val av hyllsystem

Välj hyllsystem som passar till dina varor. Pallhyllor är lämpliga för stora mängder av varor med hög volym och enhetlig storlek, medan stålfack med justerbara hyllor är idealiska för mindre produkter och ofta skiftande varor.

Utnyttja vertikalt utrymme

Utnyttja det vertikala utrymmet. Höga hyllor med flera nivåer utnyttjar takhöjden och frigör golvutrymme. Detta är särskilt fördelaktigt om lagret har högt i tak.

Användning av mobila hyllsystem

Mobila hyllsystem låter dig optimera utrymmet genom att flytta hyllorna sidledes och skapa en passage emellan. Detta minskar den nödvändiga gångutrymmet och ger mer plats för förvaring.

Etikettering och skyltning

Använd etiketter och skyltar för att märka varje hylla och fack. Detta gör det lättare för personalen att hitta specifika varor utan att slösa tid på att leta.

Modulära system

Modulära hyllsystem låter dig anpassa hyllorna efter olika varor och utrymmesbehov. De kan enkelt justeras och utökas när din lagerstatus ändras.

Analys av flöde och dragtider

Analysera ditt lagerflöde och dragtider för att identifiera de varor som ofta rör sig tillsammans. Placera dessa varor nära varandra för att minska gångtid och öka effektiviteten.

Implementering av ABC-analys

Använd ABC-analysen för att identifiera dina mest värdefulla varor (A), varor med medelvärde (B) och mindre värdefulla varor (C). Detta kan hjälpa dig att bestämma var varje typ av vara bör placeras för att optimera utrymme och tillgänglighet.

Säkerhet och ergonomi

Säkerhet och ergonomi bör vara en integrerad del av din lagerinredning. Placera tunga varor i höfthöjd för att undvika belastande lyft. Se till att gångvägar är tydligt markerade och fria från hinder.

Implementering av automation

I en modern lagerinredning kan automation spela en avgörande roll. Lagersystem med robotar och automatiserade plockprocesser kan optimera utrymmesanvändningen genom att minska behovet av stora gångområden.

Datahantering och optimering

Använd dataanalys för att övervaka och optimera din lagerinredning över tid. Genom att analysera lagerförflyttningar och dragtider kan du göra justeringar och förbättringar baserade på faktiska data.

Vanliga frågor