Västerås: En stad med starka företagare

Västerås är en av Sveriges största näringslivsstäder med ett starkt näringsliv som är diversifierat och präglat av både små och stora företag.
3. november 2023 | Skrivet av: Sara Petersen
Västerås: En stad med starka företagare

Västerås är en av Sveriges största näringslivsstäder med ett starkt näringsliv som är diversifierat och präglat av både små och stora företag. Staden har en lång historia som industristad och är idag ett viktigt centrum för tillverkning, logistik och tjänstesektorn.

Några av de faktorer som kännetecknar Västerås som näringslivsstad är:

 • En stark industribas: Västerås är hemvist för ett antal stora industriföretag, bland annat ABB, Saab och Volvo Cars. Dessa företag är viktiga arbetsgivare och bidrar till stadens ekonomi.
 • En diversifierad näringslivsstruktur: Västerås har ett brett utbud av företag inom olika branscher, vilket gör staden mindre sårbar för konjunktursvängningar.
 • En central geografisk position: Västerås ligger i Mälardalen, vilket är ett viktigt logistikcentrum i Sverige. Staden har goda kommunikationer med resten av landet och Europa.
 • En välutbildad arbetskraft: Västerås har ett rikt utbud av högre utbildningar, vilket gör staden till en attraktiv plats för företag som behöver kompetens inom olika områden.

Västerås som näringslivsstad

Västerås har en stark tillväxt inom flera branscher, bland annat IT, life science och besöksnäring. Staden är också en populär plats för startups och företag som vill växa.

Västerås har goda förutsättningar att fortsätta att utvecklas som en viktig näringslivsstad i Sverige. Staden har en stark grund att stå på och en rad positiva faktorer som gynnar näringslivet.

Transportförhållanden i Västerås

Västerås har goda transportmöjligheter för företag, både inom staden och till resten av landet och Europa.

 • Kollektivtrafik: Västerås har ett väl utbyggt nätverk av bussar och spårvagnar. Kollektivtrafiken är ett bra alternativ för företag som vill erbjuda sina anställda en hållbar och prisvärd pendling.
 • Cykling: Västerås är en cykelvänlig stad med ett stort nätverk av cykelvägar. Cykling är ett bra alternativ för företag som vill främja en hälsosam livsstil bland sina anställda.
 • Bil: Västerås har ett bra vägnät med goda förbindelser till närliggande städer och orter.
 • Järnväg: Västerås har en direktlinje till Stockholm, vilket gör det enkelt att ta sig till huvudstaden och andra delar av Sverige.
 • Flyg: Västerås flygplats ligger cirka 10 kilometer från centrala Västerås. Flygplatsen har direktlinjer till flera destinationer i Europa.

Västerås har goda transportmöjligheter för företag, både inom staden och till resten av landet och Europa. Detta gör staden till en attraktiv plats för företag som behöver effektiva och hållbara transportlösningar.

Viktiga tal om Västerås (2023)

 • Antalet företag: Västerås har cirka 17 000 företag, varav cirka 10 000 är småföretag.
 • Omsättning: Omsättningen för Västerås näringsliv är cirka 170 miljarder kronor.
 • Arbetstillfällen: Västerås näringsliv sysselsätter cirka 60 000 personer.

Västerås största företag

De största företagen i Västerås är:

 • Västerås kommun: Västerås kommun är en viktig arbetsgivare i staden, med cirka 10 000 anställda. Kommunen ansvarar för en rad samhällstjänster, bland annat skola, vård och omsorg.
 • ABB: ett globalt teknikföretag som erbjuder produkter, system och lösningar inom el, automation och robotik.
 • ICA: en svensk detaljhandelskedja som erbjuder livsmedel och andra varor.
 • Westinghouse: ett amerikanskt teknikföretag som erbjuder produkter och lösningar inom kärnkraft, energi, transport och hälsovård. Westinghouse har ett dotterbolag i Västerås, med cirka 200 anställda.
 • Bombardier Transportation: ett kanadensiskt teknikföretag som erbjuder produkter och lösningar inom järnvägstransport. Bombardier har ett dotterbolag i Västerås, med cirka 1 000 anställda.
 • Peab: ett svenskt bygg- och anläggningsföretag som erbjuder produkter och lösningar inom bygg, anläggning och infrastruktur. Peab har en stor byggverksamhet i Västerås, med cirka 500 anställda.
 • Manpower: ett amerikanskt bemanningsföretag som erbjuder personaltjänster till företag och organisationer.
 • Inspira: ett svenskt detaljhandelskedja som erbjuder möbler, inredning och heminredning. Inspira har en butik i Västerås.

Dessa företag är alla viktiga arbetsgivare i Västerås. De representerar olika branscher och bidrar på olika sätt till stadens ekonomi.

Stadsdelar i Västerås

 • Aroslund-Kristiansborg: en stadsdel i centrala Västerås med ett varierat utbud av bostäder, affärer och restauranger.
 • Bjurhovda: en stadsdel i södra Västerås med ett stort bostadsområde och flera industrier.
 • Bäckby: en stadsdel i östra Västerås med ett stort bostadsområde och flera skolor.
 • Centrala staden: den mest centrala delen av Västerås med stadshuset, kyrkor, museer och andra offentliga byggnader.
 • Dingtuna-Barkarö: en stadsdel i nordvästra Västerås med ett stort bostadsområde och flera industrier.
 • Eriksborg-Hagaberg: en stadsdel i södra Västerås med ett stort bostadsområde och flera skolor.
 • Gideonsberg-Skallberget: en stadsdel i centrala Västerås med ett bostadsområde, ett industriområde och flera skolor.
 • Haga-Malmaberg: en stadsdel i östra Västerås med ett bostadsområde, ett industriområde och flera skolor.
 • Vallby: en stadsdel i sydvästra Västerås med ett bostadsområde, ett industriområde och flera skolor.
 • Vetterstorp-Stohagen: en stadsdel i sydvästra Västerås med ett bostadsområde, ett industriområde och flera skolor.
 • Viksäng: en stadsdel i sydvästra Västerås med ett bostadsområde, ett industriområde och flera skolor.
 • Önsta-Gryta: en stadsdel i nordöstra Västerås med ett bostadsområde, ett industriområde och flera skolor.
 • Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp: en stadsdel i östra Västerås med ett bostadsområde, ett industriområde och flera skolor.

Aroslund-Kristiansborg är en stadsdel i centrala Västerås med ett varierat utbud av bostäder, affärer och restauranger. Stadsdelen är känd för sin charmiga stadsmiljö med kullerstensgator, gamla trähus och pittoreska butiker.

Bjurhovda är en stadsdel i södra Västerås med ett stort bostadsområde och flera industrier. Stadsdelen är känd för sin närhet till naturen och sina stora grönområden.

Bäckby är en stadsdel i östra Västerås med ett stort bostadsområde och flera skolor. Stadsdelen är känd för sin mångfald och sina många kulturella evenemang.

Centrala staden är den mest centrala delen av Västerås med stadshuset, kyrkor, museer och andra offentliga byggnader. Stadsdelen är känd för sin historia och kulturella arv.

Dingtuna-Barkarö är en stadsdel i nordvästra Västerås med ett stort bostadsområde och flera industrier. Stadsdelen är känd för sin närhet till Mälaren och sina många badplatser.

Eriksborg-Hagaberg är en stadsdel i södra Västerås med ett stort bostadsområde och flera skolor. Stadsdelen är känd för sin närhet till naturen och sina många grönområden.

Gideonsberg-Skallberget är en stadsdel i centrala Västerås med ett bostadsområde, ett industriområde och flera skolor. Stadsdelen är känd för sin närhet till stadskärnan och sina många idrottsanläggningar.

Haga-Malmaberg är en stadsdel i östra Västerås med ett bostadsområde, ett industriområde och flera skolor. Stadsdelen är känd för sin mångfald och sina många kulturella evenemang.

Vallby är en stadsdel i sydvästra Västerås med ett bostadsområde, ett industriområde och flera skolor. Stadsdelen är känd för sin närhet till Mälaren och sina många badplatser.

Vetterstorp-Stohagen är en stadsdel i sydvästra Västerås med ett bostadsområde, ett industriområde och flera skolor. Stadsdelen är känd för sin närhet till naturen och sina många grönområden.

Viksäng är en stadsdel i sydvästra Västerås med ett bostadsområde, ett industriområde och flera skolor. Stadsdelen är känd för sin närhet till Mälaren och sina många badplatser.

Önsta-Gryta är en stadsdel i nordöstra Västerås med ett bostadsområde, ett industriområde och flera skolor. Stadsdelen är känd för sin närhet till Västerås flygplats och ABB:s huvudkontor.

Öster Mälarstrand-Hamre-Talltorp är en stadsdel i östra Västerås med ett bostadsområde, ett industriområde och flera skolor. Stadsdelen är känd för sin närhet till naturen och sina många grönområden.

Områden inom näringslivet och arbetsplatser i Västerås

Västerås är en växande stad med ett starkt näringsliv. Staden har en diversifierad näringslivsstruktur med företag inom olika branscher.

De viktigaste områdena inom näringsliv i Västerås är:

 • Tillverkning: Tillverkningsindustrin är den största branschen i Västerås, med en omsättning på cirka 70 miljarder kronor. De största företagen inom tillverkningsindustrin är ABB, Saab och Volvo Cars.
 • Tjänstesektorn: Tjänstesektorn är den näst största branschen i Västerås, med en omsättning på cirka 80 miljarder kronor. De största företagen inom tjänstesektorn är Swedbank, Mälardalens högskola och Västerås stad.
 • Besöksnäring: Besöksnäringen är den tredje största branschen i Västerås, med en omsättning på cirka 20 miljarder kronor. Västerås är en populär turistdestination, bland annat tack vare sin historia, kultur och natur.

Västerås är en attraktiv plats för företag att etablera sig, växa och utvecklas. Staden har en stark grund att stå på och en rad positiva faktorer som gynnar näringslivet.

Kontorsområden i Västerås

De viktigaste kontorsområdena i Västerås är följande:

 • Önsta-Gryta: ett område i nordöstra Västerås där ABB, Saab och andra stora företag har sina huvudkontor.
 • Västerås centrum: ett område i centrala Västerås där många små och medelstora företag har sina kontor.
 • Västerås Science Park: ett område i nordvästra Västerås där företag inom IT, life science och andra nyckelbranscher är verksamma.

Önsta-Gryta är det största kontorsområdet i Västerås. Här finns bland annat ABB:s huvudkontor, som är ett globalt teknikföretag. ABB har cirka 4 000 anställda i Västerås. Saab har också sitt huvudkontor i Västerås, med cirka 1 000 anställda. Andra företag som har sina huvudkontor i Önsta-Gryta är Westinghouse, Bombardier Transportation och Peab.

Västerås centrum är ett viktigt kontorsområde för små och medelstora företag. Här finns bland annat kontor för företag inom IT, finans, handel och tjänster.

Västerås Science Park är ett område som är specialiserat på företag inom IT, life science och andra nyckelbranscher. Här finns bland annat kontor för företag som utvecklar medicintekniska produkter, bioteknikföretag och IT-företag.

Västerås är en växande stad med ett starkt näringsliv. Staden har en diversifierad näringslivsstruktur med företag inom olika branscher. Detta gör att Västerås har ett behov av kontorslokaler för företag inom olika storlekar och branscher.

Tryck här om du vill hyra kontor i Västerås.

Butiksområden i Västerås

Västerås har ett antal viktiga butiksområden, varav några av de mest populära är:

 • Köpmantorget: stadens historiska centrum och är hemvist för ett antal butiker, restauranger och barer.
 • Köpmangatan: gågata som är en av de mest populära shoppinggatorna i Västerås.
 • Erikslund Shopping Center: köpcentrum som är regionens största.

Köpmantorget är Västerås historiska centrum och är hemvist för ett antal butiker, restauranger och barer. Här hittar du allt från små, lokala butiker till stora varuhus.

Köpmangatan: Denna gågata är en av de mest populära shoppinggatorna i Västerås. Här hittar du ett brett utbud av butiker, inklusive mode, inredning, skönhet och mer.

Erikslund Shopping Center ligger i Västerås och är det största köpcentret i Västmanland. Erikslunds Shopping Center har över 100 butiker, restauranger och barer. Köpcentret är lättillgängligt med bil, buss eller tåg.

Dessa är bara några av de många butiksområdena i Västerås. Oavsett vad du letar efter, är du säker på att hitta det på en av dessa platser.

Tryck här om du vill hyra butik i Västerås.

Butiker i Västerås

Ett bra sätt att värdera om det kan betala sig för dig att etablera en butik i Västerås är att se på vilka butiker som redan ligger i Västerås. Här är några exempel på vilka butiker som ligger var i Västerås:

 • H&M, Vasagatan 13. Ett svenskt modeföretag som erbjuder ett brett utbud av mode för alla åldrar och plånböcker.
 • Gina Tricot, Östra kyrkogatan 6. Ett modeföretag som erbjuder ett brett utbud av mode för kvinnor, med fokus på trendiga kläder till bra priser.
 • Jysk, Hallsta Gårdsgata 17 B. Ett danskt heminredningsföretag som erbjuder ett brett utbud av heminredning.
 • Stadium, Vasagatan 10. Ett sportföretag som erbjuder ett brett utbud av sportutrustning och kläder för alla åldrar och sporter.
 • BabyWorld, Hallsta Gårdsgata 14C. En babybutikskedja som erbjuder ett brett utbud av produkter för barn, från bebisar till tonåringar.

Detta är bara ett urval av de många butiker som finns i Västerås.

Lager- och logistikområden i Västerås

Västerås är en viktig logistiknod i Sverige, med ett strategiskt läge mellan Stockholm och Oslo. Staden har ett antal logistikområden som är viktiga för både lokala och internationella företag. De viktigaste logistikområdena i Västerås är:

 • Erikslund: det största logistikområdet i Västerås.
 • Kopparbergsvägen: ett logistikområde som ligger nära E18 och E20.
 • Hacksta: ett mindre logistikområde som ligger nära E18.

Erikslund är det största logistikområdet i Västerås och är hemvist för ett antal stora företag, bland annat IKEA, Jysk, Rusta och Mio. Området ligger nära E18 och Mälaren, vilket gör det till ett attraktivt läge för logistikverksamhet.

Kopparbergsvägen är ett annat stort logistikområde som ligger nära E18 och E20. Området är hemvist för ett antal företag, bland annat DHL, Schenker och PostNord.

Hacksta: Detta är ett mindre logistikområde som ligger nära E18. Området är hemvist för ett antal företag, bland annat Amazon, Schenker och PostNord.

Tryck här om du vill hyra lager i Västerås.

Relevanta länkar om näringslivet i Västerås

Läs mer om näringslivet i Västerås via dessa länkar:
Västerås Stad
Invest Västerås
Visit Västerås
Wikipedia: Västerås
Västerås på Google Maps
Hitta lediga lokaler i Västerås

Vanliga frågor