Malmö: En stad med ett mångsidigt näringsliv

Malmö är en växande näringslivsstad med ett starkt fokus på innovation och hållbarhet. Staden är ett viktigt centrum för både industri, handel och service, och har ett antal kärnkompetenser som är viktiga för näringslivet.
30. oktober 2023 | Skrivet av: Leonora Jensen
Malmö: En stad med ett mångsidigt näringsliv

Malmö är en växande näringslivsstad med ett starkt fokus på innovation och hållbarhet. Staden är ett viktigt centrum för både industri, handel och service, och har ett antal kärnkompetenser som är viktiga för näringslivet.

Följande är några av de faktorer som kännetecknar Malmö som näringslivsstad:

 • Ett starkt näringsliv: Malmö har ett starkt näringsliv med en bred bas av företag inom olika branscher. Staden är ett viktigt centrum för industri, handel och tjänst, och har ett antal kärnkompetenser som är viktiga för näringslivet, såsom logistik, transport, energi, hälsa och sjukvård, IT och forskning och utveckling.
 • En välutbildad arbetskraft: Malmö har en välutbildad arbetskraft med höga kunskaper och färdigheter. Staden har ett stort utbud av utbildningsinstitutioner, både högskola och universitet, som ger utbildningar inom en rad olika områden.
 • En bra infrastruktur: Malmö har en bra infrastruktur som underlättar för företag att etablera sig och växa. Staden har ett välutvecklat vägnät, en modern järnväg och en internationell flygplats.
 • En attraktiv stad att bo och arbeta i: Malmö är en attraktiv stad att bo och arbeta i. Staden har en rik kultur, ett aktivt nattliv och ett stort utbud av restauranger och nöjen.

Malmö som näringslivsstad

Malmö är en attraktiv stad för företag att etablera sig i, och stadens näringsliv förväntas fortsätta att växa i framtiden. Några av de faktorer som bidrar till Malmös framtida utveckling är:

 • Ökad globalisering: Malmö är en viktig knutpunkt för handel och transport i Norden. Staden är också ett viktigt centrum för forskning och utveckling, vilket bidrar till att stärka stadens position som en global stad.
 • Tillväxt inom tjänstesektorn: Malmös tjänstesektor växer snabbt. Staden är ett viktigt centrum för IT, finans och turism, och har potential att bli ett ännu viktigare centrum för dessa branscher i framtiden.
 • Fokus på hållbarhet: Malmö är en hållbar stad med ett starkt fokus på hållbarhet. Staden har ambitiösa mål om att minska sitt koldioxidavtryck, och detta fokus på hållbarhet är också viktigt för näringslivet.

Transportförhållanden i Malmö

Malmö har ett bra utbud av transportmöjligheter för företag. Staden har ett välutvecklat vägnät, en modern järnväg och en internationell flygplats.

 • Vägtransport: Malmö är ett viktigt centrum för vägtransport i Norden. Staden har ett välutvecklat vägnät som knyter ihop Malmö med andra delar av Sverige och Europa.
 • Järnväg: Malmö är också ett viktigt centrum för järnvägstransport. Staden har en modern järnvägsstation som ligger mitt i centrala Malmö.
 • Flygtransport: Malmö Airport är en internationell flygplats som ligger cirka 30 kilometer från centrala Malmö. Flygplatsen har direktförbindelser till ett stort antal destinationer i Europa och världen.

För företag som behöver transportera varor och gods är Malmö ett bra val. Staden har ett bra utbud av transportmöjligheter som gör det enkelt att komma åt och från Malmö. Stadens goda infrastruktur gör det enkelt för företag att etablera sig och växa i Malmö.

Viktiga tal om Malmö (2023)

 • Näringslivets andel av sysselsättningen: Malmös näringsliv står för cirka 40 % av sysselsättningen i staden. Detta visar att Malmö är en viktig arbetsmarknadsort.
 • Näringslivets omsättning: Malmös näringsliv omsätter cirka 200 miljarder kronor per år. Detta visar att Malmö är en viktig ekonomisk aktör.
 • Näringslivets export: Malmös näringsliv exporterar cirka 100 miljarder kronor per år. Detta visar att Malmö är en viktig exportör.
 • Antal företag i Malmö: Det finns cirka 25 000 företag i Malmö. Detta visar att Malmö är en stad med ett stort antal företag.
 • Arbetskraftens utbildningsnivå: Malmö har en välutbildad arbetskraft. Cirka 70 % av arbetskraften i Malmö har en eftergymnasial utbildning.

Malmös största företag

De största företagen i Malmö är:

 • Malmö kommun: Kommunen är en viktig arbetsgivare i Malmö med cirka 14 000 anställda.
 • Skåne läns landsting: ett regionalt landsting som ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik i Skåne. Landstinget har sitt huvudkontor i Malmö.
 • Skanska: ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.
 • Posten: Sveriges statliga postoperatör. Posten har en stor verksamhet i Malmö, bland annat ett stort postterminal.
 • ISS Facility Services: en global leverantör av facility management-tjänster.
 • Malmö högskola: en svensk statlig högskola. Högskolan har sitt huvudcampus i Malmö.
 • Rikspolisstyrelsen: en svensk statlig myndighet som ansvarar för polisväsendet i Sverige. Rikspolisstyrelsen har också en stor verksamhet i Malmö, bland annat ett regionalt polismästardistrikt.
 • Pågen: ett livsmedelsföretag som tillverkar bröd, bakverk och andra livsmedel. Pågen har en stor produktionsanläggning i Malmö som tillverkar bland annat bröd och skorpor.

Dessa företag är alla viktiga arbetsgivare i Malmö och bidrar till stadens ekonomi. De representerar en rad olika branscher, bland annat offentlig sektor, bygg, logistik, service och livsmedel.

Stadsdelar i Malmö

Malmö är indelat i följande stadsdelar:

 • Centrum: Malmös centrala stadsdel.
 • Gamla stan: Malmös historiska stadskärna.
 • Möllevången: Malmös kulturella centrum.
 • Västra hamnen: Malmös nya stadsdel. 
 • Hyllie: Malmös nyaste stadsdel. 
 • Lindängen: ett bostadsområde i södra Malmö. 
 • Hermodsdal: ett bostadsområde i östra Malmö.
 • Kirseberg: ett bostadsområde i östra Malmö.
 • Södra innerstaden: ett bostadsområde i södra Malmö.
 • Norr: ett bostadsområde i norra Malmö.

Centrum är Malmös centrala stadsdel och är hem för många av stadens viktigaste byggnader och institutioner, bland annat rådhuset, operan och Malmöhus slott. Centrum är också ett viktigt handels- och kulturcentrum.

Gamla stan är Malmös historiska stadskärna och är hem för många av stadens äldsta byggnader, bland annat Sankt Petri kyrka och Malmöhus slott. Gamla stan är också ett populärt turistmål.

Möllevången är Malmös kulturella centrum och är hem för många konstgallerier, museer och teaterscener. Möllevången är också ett populärt område för nattliv.

Västra hamnen är Malmös nya stadsdel och är hem för många moderna byggnader, bland annat Turning Torso och Malmö Live. Västra hamnen är också ett viktigt handels- och kulturcentrum.

Hyllie är Malmös nyaste stadsdel och är under utveckling. Hyllie är hem för många nya bostäder, företag och tjänster.

Lindängen är ett bostadsområde i södra Malmö. Lindängen är ett populärt område för familjer.

Hermodsdal är ett bostadsområde i östra Malmö. Hermodsdal är ett populärt område för unga vuxna.

Kirseberg är ett bostadsområde i östra Malmö. Kirseberg är ett populärt område för pensionärer.

Södra innerstaden är ett bostadsområde i södra Malmö. Södra innerstaden är ett populärt område för studenter.

Norr är ett bostadsområde i norra Malmö. Norr är ett populärt område för barnfamiljer.

Områden inom näringslivet och arbetsplatser i Malmö

Malmös viktigaste områden inom näringsliv är:

 • Logistik: Malmö är ett viktigt centrum för logistik i Norden. Staden ligger vid Öresundsbron, som är en viktig förbindelse mellan Sverige och Danmark. Malmö har också en stor hamn som hanterar gods från hela världen.
 • Tjänstesektor: Malmös tjänstesektor växer snabbt. Staden är ett viktigt centrum för IT, finans och turism.
 • Forskning och utveckling: Malmö är ett viktigt centrum för forskning och utveckling. Staden har ett antal utbildningsinstitutioner som bedriver forskning inom en rad olika områden.

Kontorsområden i Malmö

De viktigaste kontorsområdena i Malmö är:

 • Centrum: Malmös centrala stadsdel är ett viktigt kontorsområde. Här finns ett stort antal företag, både stora och små, inom en rad olika branscher.
 • Västra hamnen: Malmös nya stadsdel är ett växande kontorsområde. Här finns ett antal stora företag inom bland annat IT, finans och turism.
 • Hyllie: Malmös nyaste stadsdel är under utveckling. Här planeras ett stort antal kontorsbyggnader.

Centrum är Malmös centrala stadsdel och är hem för ett stort antal företag, både stora och små. Här finns bland annat huvudkontoren för Skanska, PostNord och Pågen. Centrum är också ett viktigt handels- och kulturcentrum, vilket gör det till en attraktiv plats för företag att etablera sig.

Västra hamnen är en ny stadsdel i Malmö och är ett växande kontorsområde. Här finns bland annat huvudkontoren för Ericsson, IBM och SAP. Västra hamnen är också ett viktigt handels- och kulturcentrum, vilket gör det till en attraktiv plats för företag att etablera sig.

Hyllie är Malmös nyaste stadsdel och är under utveckling. Här planeras ett stort antal kontorsbyggnader. Hyllie är också ett viktigt trafikknutpunkt, vilket gör det till en attraktiv plats för företag som behöver bra kommunikationer.

Malmös kontorsmarknad är i ständig utveckling. Staden är en attraktiv plats för företag att etablera sig och växa, vilket gör att det finns ett stort behov av kontorslokaler.

Tryck här om du vill hyra kontor i Malmö.

Butiksområden i Malmö

De viktigaste butiksområdena i Malmö är:

 • Centrum: Malmös centrala stadsdel är ett viktigt shoppingområde. Här finns ett stort utbud av butiker, både stora och små, inom en rad olika branscher.
 • Södergatan: Södergatan är Malmös huvudgata för shopping. Här finns ett stort utbud av butiker, bland annat modebutiker, restauranger och kaféer.
 • Möllevången: Möllevången är Malmös kulturella centrum och är också ett viktigt shoppingområde. Här finns ett stort utbud av butiker, bland annat vintagebutiker, designbutiker och konstgallerier.
 • Hyllie: Hyllie är Malmös nyaste stadsdel och är under utveckling. Här ligger bl.a. Emporia.

Centrum är Malmös centrala stadsdel och är ett viktigt shoppingområde. Här finns ett stort utbud av butiker, både stora och små, inom en rad olika branscher. Här finns bland annat köpcentret Triangeln, och gågatan Södra Förstadsgatan, som är en populär shoppinggata.

Södergatan är Malmös huvudgata för shopping. Här finns ett stort utbud av butiker, bland annat modebutiker, restauranger och kaféer. Södergatan är en livlig gata med mycket folk och rörelse.

Möllevången är Malmös kulturella centrum och är också ett viktigt shoppingområde. Här finns ett stort utbud av butiker, bland annat vintagebutiker, designbutiker och konstgallerier. Möllevången är en trendig stadsdel med ett unikt utbud av butiker.

Hyllie är Malmös nyaste stadsdel och är under utveckling. Här finns bland annat Emporia, som är Malmös största köpcentrum. Hyllie är en viktig trafikknutpunkt, vilket gör det till en attraktiv plats för butiker som behöver bra kommunikationer.

Malmös shoppingmarknad är i ständig utveckling. Staden är en attraktiv plats för butiker att etablera sig och växa, vilket gör att det finns ett stort behov av butikslokaler.

Tryck här om du vill hyra butik i Malmö.

Butiker i Malmö

Ett bra sätt att värdera om det kan betala sig för dig att etablera en butik i Malmö är att se på vilka butiker som redan ligger i Malmö. Här är några exempel på vilka butiker som ligger var i Malmö:

Köpcenter:

 • Triangeln: Köpcentrum med ett brett utbud av butiker och restauranger.
 • Hansa: Köpcentrum med fokus på mode och livsstil.
 • Mobilia: Köpcentrum med fokus på möbler och heminredning.
 • Emporia: Köpcentrum med en mix av butiker och restauranger, inklusive många internationella varumärken.

Klädbutiker:

 • H&M: Klädbutik med ett brett utbud av kläder för män, kvinnor och barn.
 • Zara: Klädbutik med fokus på trendig och prisvärd mode.
 • Gina Tricot: Klädbutik med fokus på unga kvinnors mode.
 • KappAhl: Klädbutik med ett brett utbud av kläder för hela familjen.
 • Lindex: Klädbutik med fokus på kvinnors mode.

Skobutiker:

 • Ecco: Skobutik med fokus på högkvalitativa skor.
 • Nilson Shoes: Skobutik med ett brett utbud av skor för män, kvinnor och barn.
 • Skopunkten: Skobutik med fokus på prisvärda skor.
 • Din Sko: Skobutik med ett brett utbud av skor för hela familjen.
 • Sneakersnstuff: Skobutik med fokus på sneakers och streetwear.

Detta är bara ett urval av de många butiker som finns i Malmö. Staden har ett brett utbud av butiker för alla behov och plånböcker.

Lager- och logistikområden i Malmö

Malmö är ett viktigt centrum för logistik i Norden. Staden ligger vid Öresundsbron, som är en viktig förbindelse mellan Sverige och Danmark. Malmö har också en stor hamn som hanterar gods från hela världen.

De viktigaste logistikområdena i Malmö är:

 • Malmö hamn: Malmös hamn är den tredje största i Sverige och hanterar cirka 10 miljoner ton gods per år. Hamnen är ett viktigt nav för internationell handel och logistik.
 • Sturup Airport: Sturup Airport är en internationell flygplats som ligger cirka 25 kilometer från Malmö centrum. Flygplatsen är ett viktigt transportnav för gods och passagerare.
 • Logistikparken i Hyllie: Logistikparken i Hyllie är ett nytt logistikområde som är under utveckling. Området ligger nära Malmös centrala delar och har goda kommunikationer.

Malmö hamn är den tredje största i Sverige och hanterar cirka 10 miljoner ton gods per år. Hamnen är ett viktigt nav för internationell handel och logistik. Malmö hamn är en viktig arbetsplats för cirka 2 000 personer.

Sturup Airport är en internationell flygplats som ligger cirka 25 kilometer från Malmö centrum. Flygplatsen är ett viktigt transportnav för gods och passagerare. Sturup Airport är en viktig arbetsplats för cirka 3 000 personer.

Logistikparken i Hyllie är ett nytt logistikområde som är under utveckling. Området ligger nära Malmös centrala delar och har goda kommunikationer. Logistikparken i Hyllie är ett viktigt projekt för att utveckla Malmö som ett logistikcentrum.

Malmös logistikmarknad är i ständig utveckling. Staden är en attraktiv plats för logistikföretag att etablera sig och växa, vilket gör att det finns ett stort behov av logistiklokaler.

Tryck här om du vill hyra lager i Malmö.

Relevanta länkar om näringslivet i Malmö

Läs mer om näringslivet i Malmö via dessa länkar:
Malmö Stad
Malmö Näringsliv
Visit Malmö
Wikipedia: Malmö
Malmö på Google Maps
Hitta lediga lokaler i Malmö

Vanliga frågor