Kristianstad: En knutpunkt för näringsliv och logistik

Kristianstad är en växande företagsstad med en stark ekonomi. Staden har ett strategiskt läge i Sydsverige, nära både Malmö och Köpenhamn. Kristianstad har också en välutbildad arbetskraft och en god infrastruktur.
19. januari 2024 | Skrivet av: Leonora Jensen
Kristianstad: En knutpunkt för näringsliv och logistik

Kristianstad är en växande företagsstad med en stark ekonomi. Staden har ett strategiskt läge i Sydsverige, nära både Malmö och Köpenhamn. Kristianstad har också en välutbildad arbetskraft och en god infrastruktur.

Kristianstad som affärsstad

Här är några av de faktorer som kännetecknar Kristianstad som företagsstad:

 • Strategiskt läge: Kristianstad ligger centralt i Sydsverige, nära både Malmö och Köpenhamn. Detta gör staden till en attraktiv plats för företag som vill nå en stor marknad.
 • Utbildad arbetskraft: Kristianstad har en välutbildad arbetskraft med en hög andel högskoleutbildade. Detta gör det lättare för företag att hitta kvalificerad personal.
 • God infrastruktur: Kristianstad har en god infrastruktur med bra vägar, järnvägar och flygplatser. Detta gör det enkelt för företag att transportera varor och personal.
 • Aktiva företagsklimat: Kristianstad kommun arbetar aktivt för att skapa ett bra företagsklimat. Detta gör det lättare för företag att etablera sig och växa i staden.

Kristianstad har en diversifierad näringslivsstruktur med företag inom en rad olika branscher. Några av de största branscherna i staden är:

 • Tjänstesektorn: Servicesektorn är den största branschen i Kristianstad. Den omfattar bland annat handel, hotell, restauranger och turism.
 • Industri: Industrin är en viktig bransch i Kristianstad. Den omfattar bland annat livsmedelsindustri, metallindustri och verkstadsindustri.
 • Byggsektorn: Byggsektorn är en växande bransch i Kristianstad.

Kristianstad har ett antal företagsparker och industriområden som erbjuder attraktiva lägen för företag. Några av de största företagsparkerna i staden är:

 • KRINOVA Science Park: KRINOVA Science Park är en forsknings- och innovationspark som ligger i centrala Kristianstad.
 • Hemsjö Industriområde: Hemsjö Industriområde är ett stort industriområde som ligger norr om Kristianstad.
 • Åhus Industriområde: Åhus Industriområde är ett industriområde som ligger vid kusten utanför Kristianstad.

Kristianstad är en attraktiv plats för företag som vill etablera sig eller växa i Sydsverige. Staden har ett strategiskt läge, en välutbildad arbetskraft, en god infrastruktur och ett aktivt företagsklimat.

Transportförhållanden i Kristianstad

Kristianstad har en god infrastruktur med bra vägar, järnvägar och flygplatser. Detta gör det enkelt för företag att transportera varor och personal.

Vägar

Kristianstad ligger längs E22, som är en viktig europaväg som går mellan Malmö och Oslo. Järnvägar

Kristianstad ligger längs Södra stambanan, som är en viktig järnvägslinje som går mellan Malmö och Stockholm. Staden har också en mindre järnvägslinje som går till Åhus.

Flygplatser

Kristianstad har en regional flygplats, Kristianstad Airport. Flygplatsen ligger cirka 10 kilometer norr om Kristianstad centrum.

Transportvillkor för företag

Företag som etablerar sig i Kristianstad kan få stöd av Kristianstad kommun för att underlätta transporten av varor och personal. Kommunen erbjuder bland annat följande stöd:

 • Information om transportmöjligheter
 • Hjälp med att hitta transportörer
 • Rabatter på transporttjänster

Kristianstad kommun arbetar också för att utveckla transportinfrastrukturen i staden. Detta inkluderar bland annat investeringar i nya vägar, järnvägar och flygplatser.

Här är några exempel på hur transportvillkoren i Kristianstad kan gynna företag:

 • Ett företag som vill exportera sina produkter kan enkelt nå en stor marknad via E22.
 • Ett företag som behöver transportera personal från Malmö till Kristianstad kan använda tåget eller bussen.
 • Ett företag som behöver transportera varor från Åhus till Kristianstad kan använda järnvägen eller vägen.

Kristianstad har goda transportvillkor som kan gynna företag inom en rad olika branscher.

Nyckeltal om Kristianstad (2023)

Här är några av de viktigaste siffrorna som beskriver Kristianstad och Kristianstad business:

Befolkning: Kristianstads kommun hade 86 738 invånare den 31 december 2022. 

Arbetskraft: Kristianstads kommun har en arbetskraft på cirka 60 000 personer. 

Antal företag: Kristianstads kommun har cirka 10 000 företag.

Omsättning: Omsättningen för företagen i Kristianstads kommun uppgår till cirka 100 miljarder kronor.

Export: Exporten från Kristianstads kommun uppgår till cirka 20 miljarder kronor. 

Kristianstad har en växande ekonomi med en stark näringslivsstruktur. Staden har ett strategiskt läge, en välutbildad arbetskraft och en god infrastruktur. Detta gör Kristianstad till en attraktiv plats för företag som vill etablera sig eller växa i Sydsverige.

Här är några specifika exempel på hur dessa siffror kan tolkas:

Befolkningens storlek indikerar att det finns en stor potentiell marknad för företag i Kristianstad.

Arbetskraftens storlek indikerar att det finns tillgång till kvalificerad personal.

Antal företag indikerar att det finns ett aktivt näringsliv i Kristianstad.

Omsättningen indikerar att företagen i Kristianstad är framgångsrika.

Exporten indikerar att företagen i Kristianstad är konkurrenskraftiga på en internationell marknad.

Kristianstad största företagen

Kristianstad är en växande företagsstad med en stark ekonomi. Staden har ett strategiskt läge, en välutbildad arbetskraft och en god infrastruktur. Detta gör Kristianstad till en attraktiv plats för företag som vill etablera sig eller växa i Sydsverige.

Kristianstads näringsliv är diversifierat med företag inom en rad olika branscher. Några av de största branscherna i staden är:

Tjänstesektorn: Servicesektorn är den största branschen i Kristianstad. Den omfattar bland annat handel, hotell, restauranger och turism.

Industri: Industrin är en viktig bransch i Kristianstad. Den omfattar bland annat livsmedelsindustri, metallindustri och verkstadsindustri.

Byggsektorn: Byggsektorn är en växande bransch i Kristianstad.

Centralsjukhuset Kristianstad CSK

Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) är ett akutsjukhus som ligger i centrala Kristianstad. Sjukhuset har en bred verksamhet och erbjuder vård inom en rad olika specialiteter, bland annat kirurgi, medicin, barnsjukvård och psykiatri. CSK har cirka 2 800 anställda och är en viktig arbetsgivare i Kristianstad.

ISO Tool AB

ISO Tool AB är ett verkstadsföretag som tillverkar verktyg och förbrukningsmaterial för industrin. Företaget har sitt huvudkontor i Kristianstad och har cirka 100 anställda. ISO Tool AB är en global aktör och exporterar sina produkter till ett stort antal länder.

Actic Kristianstad

Actic Kristianstad är ett gymföretag som har ett antal gym i Kristianstad. Företaget erbjuder en rad olika träningsmöjligheter, bland annat gym, gruppträning och personlig träning. Actic Kristianstad har cirka 2 000 medlemmar.

Agriprim AB

Agriprim AB är ett lantbruksföretag som producerar och säljer gödningsmedel, växtskyddsmedel och fröer. Företaget har sitt huvudkontor i Kristianstad och har cirka 50 anställda. Agriprim AB är en viktig aktör inom lantbruket i Sydsverige.

Best Binder Sweden AB

Best Binder Sweden AB är ett företag som tillverkar bandningsmaskiner och bandningsmaterial. Företaget har sitt huvudkontor i Kristianstad och har cirka 30 anställda. Best Binder Sweden AB är en global aktör och exporterar sina produkter till ett stort antal länder.

Stadsdelar i Kristianstad

Kristianstad är en stad med en lång historia och en varierad befolkning. Staden är uppdelad i många stadsdelar, var och en med sin egen unika karaktär.

Innerstaden är den historiska stadskärnan och är hem för många av stadens viktigaste sevärdheter, bland annat Gamlegården, rådhuset och Stora torg. Innerstaden är också en livlig stadsdel med ett stort utbud av butiker, restauranger och caféer. 

Östermalm är en stadsdel som är känd för sin vackra arkitektur. Här finns många fina villor och radhus från 1800- och 1900-talet. Östermalm är också en populär stadsdel för barnfamiljer. 

Vasastaden är en stadsdel som är känd för sin grönska. Här finns många parker och grönområden, bland annat Rådhusparken och Folkets park. Vasastaden är också en populär stadsdel för studenter. 

Norr är en stadsdel som är känd för sin mångfald. Här bor människor från alla delar av världen. Norr är också en stadsdel med ett stort utbud av kultur och nöjen. 

Söder är en stadsdel som är känd för sin lantliga karaktär. Här finns många jordbruksmarker och skogar. Söder är också en populär stadsdel för friluftsaktiviteter. 

Lyckans höjd är en stadsdel som är känd för sin utsikt. Härifrån kan man se ut över staden och omgivningarna. Lyckans höjd är också en populär stadsdel för barnfamiljer. 

Parkstaden är en stadsdel som är känd för sina parker och grönområden. Här finns bland annat Kristianstads största park, Vilhelmsparken. Parkstaden är också en populär stadsdel för barnfamiljer. 

Egna hem är en stadsdel som är känd för sina villor. Här bor många barnfamiljer och pensionärer. Egna hem är också en populär stadsdel för friluftsaktiviteter. 

Långebro är en stadsdel som är känd för sin närhet till vatten. Här finns bland annat Kristianstads vattentorn och Långbrobadet. Långebro är också en populär stadsdel för barnfamiljer. 

Andra stadsdelar i Kristianstad är bland annat:

Åhus är en tätort som ligger vid kusten utanför Kristianstad. Åhus är känd för sin sandstrand, sina fiskrestauranger och sitt ölbryggeri.

Nosaby är en tätort som ligger norr om Kristianstad. Nosaby är känd för sina gamla kyrkor och sina vackra naturområden.

Kävlinge är en tätort som ligger söder om Kristianstad. Kävlinge är känd för sin gamla borg och sina industrier.

Kristianstads stadsdelar är alla unika och har sin egen charm. Staden erbjuder något för alla, oavsett om man är intresserad av historia, kultur, natur eller nöjen.

Företagsområden och arbetsplatser i Kristianstad

De viktigaste områdena för företag i Kristianstad är:

Kristianstad City: Detta är det centrala affärsområdet i Kristianstad, med ett stort utbud av butiker, restauranger och kontor. Här finns bland annat huvudkontoren för företag som Centralsjukhuset Kristianstad, Kristianstads kommun och Kristianstads Sparbank.

C4 Shopping: Detta är ett stort köpcentrum som ligger i utkanten av Kristianstad. Här finns ett brett utbud av butiker, restauranger och nöjen. Här finns bland annat huvudkontoret för IKEA Kristianstad.

Hemsjö Industriområde: Detta är ett stort industriområde som ligger norr om Kristianstad. Här finns ett stort antal industriföretag, bland annat Scania, Meca och Svensk kylteknik.

Åhus Industriområde: Detta är ett industriområde som ligger vid kusten utanför Kristianstad. Här finns ett stort antal livsmedelsföretag, bland annat Skånemejerier och Borgeby Frukt & Grönt.

Dessa områden är viktiga för Kristianstads näringsliv och bidrar till att skapa jobb och tillväxt i staden.

Kontorsområden i Kristianstad

De viktigaste kontorsområdena i Kristianstad är:

Kristianstads centrum är det största kontorsområdet i staden. Här finns kontor för både offentliga och privata företag, bland annat Region Skåne, Kristianstads kommun, Länsstyrelsen i Skåne, Skanska, Nordea och Swedbank.

Hjärtat är ett nytt kontorsområde som ligger i stadsdelen Västra Centrum. Här finns bland annat kontor för Skånes Energi, Kristianstads Hamn och Kristianstads Fastighets AB.

Kristianstad Airport är ett kontorsområde som ligger intill Kristianstads flygplats. Här finns bland annat kontor för Swedavia, Schenker och DHL.

Hemmanstorp är ett kontorsområde som ligger i stadsdelen Hemmanstorp. Här finns bland annat kontor för Arla Foods, Scania och Volvo Construction Equipment.

Andra viktiga kontorsområden i Kristianstad är:

 • Västra Boulevarden
 • Östra Boulevarden
 • Södra Boulevarden
 • Påarp

Kristianstads kontorsmarknad är växande. Under 2023 stod nya kontorslokaler för cirka 15 000 kvadratmeter till nya hyresgäster.

Hyra kontor i Kristianstad

Butiksområden i Kristianstad

De två största shoppingområdena i Kristianstad är:

 • C4 Shopping är ett köpcentrum som ligger cirka 10 minuter utanför Kristianstads centrum. Det har en yta på 32 000 kvadratmeter och cirka 100 butiker. Här finns bland annat klädbutiker, skobutiker, elektronikbutiker, livsmedelsbutiker och restauranger.
 • Galleria Boulevard är ett shoppingcenter som ligger i Kristianstads centrum. Det har en yta på 10 000 kvadratmeter och cirka 40 butiker. Här finns bland annat klädbutiker, skobutiker, elektronikbutiker, livsmedelsbutiker och restauranger.

Utöver dessa två större shoppingområden finns det även ett antal mindre handelsområden i Kristianstad, bland annat:

 • Kristianstads Centrum är Kristianstads centrala handelsområde. Här finns ett stort utbud av butiker, restauranger och caféer.
 • Hemmanstorp är ett handelsområde som ligger i stadsdelen Hemmanstorp. Här finns bland annat livsmedelsbutiker, byggvaruhus och butiker med husgeråd.
 • Kristianstad Airport är ett handelsområde som ligger intill Kristianstads flygplats. Här finns bland annat butiker med reseutrustning och souvenirer.
 • Påarp är ett handelsområde som ligger i stadsdelen Påarp. Här finns bland annat livsmedelsbutiker, byggvaruhus och butiker med husgeråd.

Hyra butikslokal i Kristianstad

Butiker i Kristianstad

På Kristianstad hittar du bland annat följande butiker

Kristianstad är en stad med ett rikt utbud av butiker för alla smaker. Här finns allt från stora köpcentrum till små, mysiga butiker.

C4 Shopping

C4 Shopping är Kristianstads största köpcentrum med över 100 butiker. Här hittar du allt från kläder och skor till elektronik och livsmedel. Några av de mest populära butikerna i C4 Shopping är:

 • Åhléns - ett varuhus med ett brett sortiment av varor
 • H&M - en klädbutik med ett stort utbud av trendiga kläder
 • Elgiganten - en elektronikkedja med ett stort utbud av tv-apparater, datorer och vitvaror
 • ICA Maxi - en stor livsmedelsbutik

Galleria Boulevard

Galleria Boulevard är ett mindre köpcentrum med cirka 40 butiker. Här hittar du bland annat klädbutiker, skobutiker, elektronikbutiker och livsmedelsbutiker. Några av de mest populära butikerna i Galleria Boulevard är:

 • Lindex - en klädbutik med ett stort utbud av klassiska kläder
 • Intersport - en sportkedja med ett stort utbud av sportutrustning
 • Clas Ohlson - en varuhuskedja med ett brett sortiment av varor för hemmet
 • ICA Supermarket - en livsmedelsbutik

Kristianstads Centrum

Kristianstads Centrum är Kristianstads centrala handelsområde. Här finns ett stort utbud av butiker, restauranger och caféer. Några av de mest populära butikerna i Kristianstads Centrum är:

 • Nordea - en bank
 • Lidl - en livsmedelsbutik
 • H&M Home - en heminredningsbutik
 • Sparbanken Skåne - en bank

Hemmanstorp

Hemmanstorp är ett handelsområde som ligger i stadsdelen Hemmanstorp. Här finns bland annat livsmedelsbutiker, byggvaruhus och butiker med husgeråd. Några av de mest populära butikerna i Hemmanstorp är:

 • ICA Kvantum - en stor livsmedelsbutik
 • Byggmax - ett byggvaruhus
 • Rusta - en inredningsbutik med ett stort utbud av möbler och inredningsdetaljer
 • Hemköp - en livsmedelsbutik

Kristianstad Airport

Kristianstad Airport är ett handelsområde som ligger intill Kristianstads flygplats. Här finns bland annat butiker med reseutrustning och souvenirer. Några av de mest populära butikerna i Kristianstad Airport är:

 • TUI - en resebyrå
 • Lekia - en leksakbutik
 • Pressbyrån - en kiosk
 • ICA Express - en liten livsmedelsbutik

Påarp

Påarp är ett handelsområde som ligger i stadsdelen Påarp. Här finns bland annat livsmedelsbutiker, byggvaruhus och butiker med husgeråd. Några av de mest populära butikerna i Påarp är:

 • ICA Maxi - en stor livsmedelsbutik
 • K-Rauta - ett byggvaruhus
 • Jysk - en möbelbutik
 • Lidl - en livsmedelsbutik

Lager- och logistikområden i Kristianstad

De viktigaste logistikområdena i Kristianstad är:

 • Kristianstads Hamn är en av Sveriges största hamnar och är en viktig knutpunkt för godstransporter. Hamnen ligger vid Helge å och har en god förbindelse till E4:an och Europaväg 22. 
 • Hemmanstorp Logistikcenter är ett nytt logistikområde som ligger i stadsdelen Hemmanstorp. Området är strategiskt beläget nära E4:an och har goda förbindelser till Kristianstads flygplats.
 • Kristianstads Airport är en viktig flygplats för godstransporter. Flygplatsen har en god förbindelse till E4:an och Europaväg 22. 

Kristianstads Hamn är ett viktigt nav för godstransporter i södra Sverige. Hamnen hanterar en stor mängd gods, bland annat containerfartyg, fartyg med styckegods och fartyg med flytande gods. Hamnen har också en stor anläggning för lagring av gods.

Hemmanstorp Logistikcenter är ett nytt logistikområde som är under utveckling. Området kommer att erbjuda cirka 200 000 kvadratmeter logistikyta. Området är attraktivt för logistikföretag eftersom det ligger nära E4:an och har goda förbindelser till Kristianstads flygplats.

Kristianstads Airport är en viktig flygplats för godstransporter i södra Sverige. Flygplatsen har en god förbindelse till E4:an och Europaväg 22. Flygplatsen hanterar en stor mängd gods, bland annat flygfrakt, gods till och från flygplatsens närområde och gods som transporteras med flyg till och från andra flygplatser.

Hyra lager i Kristianstad

Relevanta länkar om företag i Kristianstad

Läs mer om Kristianstad företag på dessa sidor:

Kristianstad Kommun

Besök Kristianstad

Wikipedia: Kristianstad

Kristianstad på Google Maps

Hitta tillgängliga kommersiella fastigheter i Kristianstad

Vanliga frågor