Kommersiella fastigheter till salu - ett allt vanligare fenomen bland landets kommuner

Det kan finnas flera anledningar till varför kommersiella fastigheter säljs i olika delar av landet. Motiv som att spara pengar eller att förnya och utveckla områden är några exempel. Givetvis finns det fler skäl till varför kommuner väljer att sälja av fastigheter som har ägs av kommen själva under en längre period.
6. juni 2017 | Skrivet av: Leonora Jensen
Kommersiella fastigheter till salu - ett allt vanligare fenomen bland landets kommuner

Det kan finnas flera anledningar till varför kommersiella fastigheter säljs i olika delar av landet. Motiv som att spara pengar eller att förnya och utveckla områden är några exempel. Givetvis finns det fler skäl till varför kommuner väljer att sälja av fastigheter som har ägts av kommunen själva under en längre period. Detta blogginlägg kommer nedan att diskutera exempel på kommuner som eventuellt kommer att sälja några av sina kommersiella fastigheter.

Kommuner som har det ekonomiskt tufft
Ofta äger kommunerna runt om i landet flertalet kommersiella fastigheter inom den egna kommunen, fastigheter som många gånger är eftertraktade tack vare det geografiska läget eller att fastigheterna är anrika och vackra. Dessa fastigheter blir givetvis värderade högt. I tider med sämre ekonomiska förutsättningar, kan det vara en utväg att sälja dessa fastigheter för att få in pengar till kommunen. Kommersiella fastigheter till salu är alltså ett fenomen bland kommuner som ämnar att få in pengar till kommunen. Ett exempel på detta är Lunds kommun som för tillfälligt har det ekonomiskt tufft. Tidigare i år skrev Sydsvenskan att Lunds kommun kan komma att tvingas sälja fastigheterna Saluhallen och/eller Stäket.

Enlig Sydsvenskan behöver Lund kommun spara in hela 300 miljoner kronor för att få sin budget i balans till år 2018. Alla olika nämnder inom kommunen har fått i uppgift att analysera konsekvenserna av tre olika besparingsscenarier. Lund kommuns servicenämnd ansvarar för kommunens fastigheter, och enligt nämndens analys kan Lund kommun komma att bli tvungen att lägga ut kommersiella fastigheter till salu. Detta eftersom hyrorna inte täcker kostnaderna. Om det blir aktuellt att sälja ett eller flera objekt, så är det upp till fullmäktige eller kommunstyrelsen att ta ett sådant beslut.

Kommuner som behöver hjälp av utveckla områden
En annan anledning till varför att fenomenet kommersiella fastigheter till salu ökar, är att kommunen inte själva upplever att de klarar av att utveckla eller att underhålla ett särskilt område. Då händer det att kommunen vänder sig till privata aktörer som får köpa fastigheter för att på ett bättre sätt utveckla området. I vissa fall är privat aktörer, som är specialiserade på kommersiella områden, bättre på att locka och etablera butiker, restauranger och andra former av verksamheter till områden som kommunen inte tidigare har lyckats med.

Ett exempel på detta scenario finns i Sundbyberg i västra Stockholm. I Sundbyberg är det Garbohuset samt den före detta Kötthallen med grannlokaler som ser ut att säljas. Enligt politikerna i Sundbyberg kommun är det en nödvändighet att lägga ut de kommersiella fastigheterna till salu i området. Tilltänkt köpare är fastighetsbolaget Atrium Ljungberg som ämnar att fylla lokalerna med olika butiker, en restaurang och service. Något som bolaget är lite av en specialist på. Bolaget utvecklar framgångsrika köpstråk i Barakaby, Sickla och Haninge.

Givetvis är det inte endast kommuner som väljer att sälja kommersiella fastigheter, det sker hos privata bolag också. Här är en lista med ett par städer där du kan hitta alla lediga kommersiella fastigheter till salu. 

Kommersiella fastigheter till salu i Stockholm.
Kommersiella fastigheter till salu i Göteborg.
Kommersiella fastigheter till salu i Västerås.
Kommersiella fastigheter till salu i Skåne.
Kommersiella fastigheter till salu i hela Sverige.