Helsingborg: En bro mellan Sverige och omvärlden

Helsingborg är en växande näringslivsstad med ett brett utbud av företag och organisationer. Staden har en stark närvaro inom industrin, handeln och tjänstesektorn.
16. november 2023 | Skrivet av: Sara Petersen
Helsingborg: En bro mellan Sverige och omvärlden

Helsingborg är en växande näringslivsstad med ett brett utbud av företag och organisationer. Staden har en stark närvaro inom industrin, handeln och tjänstesektorn. Helsingborg är också ett viktigt knutpunkt för transporter och logistik.

Några av de viktigaste näringslivssektorerna i Helsingborg är:

 • Industri: Helsingborg är ett viktigt centrum för industrin, med företag inom bland annat metall- och verkstadsindustrin, livsmedelsindustrin och kemisk industri.
 • Handel: Helsingborg är en viktig handelsstad, med ett stort utbud av butiker och köpcentra. Staden är också ett viktigt logistikcentrum, med en stor hamn och ett väl utbyggt väg- och järnvägsnät.
 • Tjänster: Helsingborg är ett viktigt centrum för tjänster, med företag inom bland annat IT, finans och turism.

Helsingborg som näringslivsstad

Helsingborg har ett antal fördelar som gör den till en attraktiv plats för företag:

 • Staden har en god infrastruktur, med en väl utbyggd infrastruktur för transporter, logistik och kommunikation.
 • Helsingborg har en kvalificerad arbetskraft, med en hög andel högutbildade invånare.
 • Staden har ett strategiskt läge, med närhet till både Danmark och resten av Sverige.

Helsingborg har under de senaste åren satsat på att utveckla sitt näringsliv. Staden har bland annat investerat i utbildning och forskning, och i att skapa en attraktiv miljö för företag. Dessa satsningar har lett till att Helsingborg har blivit en alltmer attraktiv plats för företag.

Transportförhållanden i Helsingborg

Helsingborg har ett väl utbyggt system för transporter och logistik, vilket gör staden till en attraktiv plats för företag.

 • Vägtransporter: den vanligaste formen av transport i Helsingborg. Staden ligger vid E4:an, som är en viktig nord-sydlig riksväg. Helsingborg har också ett väl utbyggt kommunalt vägnät, som gör det enkelt att transportera gods och människor inom staden.
 • Järnvägstransporter: en viktig del av Helsingborgs transportsystem. Helsingborgs centralstation ligger på Öresundsbanan, som förbinder staden med Malmö, Köpenhamn och resten av Sverige.
 • Hamnen: en av Sveriges största hamnar. Hamnen hanterar gods från hela världen, och är en viktig knutpunkt för transporter till och från Danmark och resten av Europa.
 • Flygplatsen: en regional flygplats som trafikeras av ett antal flygbolag. Flygplatsen ligger cirka 10 kilometer från Helsingborgs centrum.

För företag som behöver transportera gods eller personer finns det ett stort utbud av transportalternativ att välja mellan i Helsingborg. Stadens goda infrastruktur och strategiska läge gör den till en attraktiv plats för företag som behöver transporter.

Viktiga tal om Helsingborg (2023)

 • Antalet företag: Det finns cirka 15 300 företag registrerade i Helsingborg.
 • Omsättning: Den totala omsättningen för näringslivet i Helsingborg är ca 154 miljarder kronor (exklusive moms).
 • Sysselsättning: Näringslivet i Helsingborg sysselsätter cirka 77 000 personer.
 • Industri: Industrin står för cirka 25 procent av den totala omsättningen i staden.
 • Handel: Handeln står för cirka 45 procent av den totala omsättningen i staden.
 • Tjänster: Tjänster står för cirka 30 procent av den totala omsättningen i staden.

Helsingborgs största företag

De största företagen i Helsingborg är:

 • Helsingborgs kommun: driver verksamhet inom bland annat skola, vård, omsorg och kultur. Kommunen är en viktig arbetsgivare i Helsingborgsregionen.
 • Ica-Handlarnas Förbund: en branschorganisation för Ica-handlare.
 • IKEA: ett svenskt företag som säljer möbler och heminredning. 
 • Total Produce Plc: en av världens största importörer och distributörer av färska frukter och grönsaker. Företaget har en stor verksamhet i Helsingborg, där de har en terminal för import och distribution.
 • Johnson & Johnson Inc: ett företag som tillverkar och säljer läkemedel, hälsovårdsprodukter och konsumentprodukter. I Helsingborg har företaget en fabrik för tillverkning av medicinska förbrukningsvaror.
 • Peab AB: ett bygg- och anläggningsföretag. Företaget har en stor verksamhet i Helsingborg.
 • Berkway AB: ett företag som tillverkar och säljer dörrar och fönster. I Helsingborg har företaget en fabrik för tillverkning av dörrar och fönster.
 • Academedia AB: ett utbildningsföretag. I Helsingborg driver företaget bland annat Helsingborgs Montessoriskola.
 • Resurs Holding AB: ett rekryteringsföretag. I Helsingborg har företaget ett kontor som rekryterar personal till företag i Helsingborgsregionen.

Stadsdelar i Helsingborg

Här är en kort beskrivning av några av de mest kända stadsdelarna i Helsingborg:

 • Centrum: den mest centrala stadsdelen med ett stort utbud av butiker, restauranger och kulturinstitutioner. 
 • Söder: en populär stadsdel med en blandning av gammalt och nytt.
 • Raus plantering: en grön stadsdel med en stor park, lekplatser och promenadstråk.
 • Ramlösa: en stadsdel med en lång historia.
 • Fredriksdal: en kulturhistorisk stadsdel.

Centrum är en livlig stadsdel med ett stort utbud av butiker, restauranger och kulturinstitutioner. Här finns också Helsingborgs slott, Helsingborgs stadsteater och Helsingborgs konserthus.

Söder är en populär stadsdel med en blandning av gammalt och nytt. Här finns bland annat Helsingborgs konsthall, Helsingborgs stadsbibliotek och Helsingborgs museer.

Raus plantering, eller Planteringen som det också kallas, är en grön stadsdel med en stor park, lekplatser och promenadstråk. Här finns också flera industriföretag.

Ramlösa är en stadsdel med en lång historia. Här finns bland annat Ramlösa hälsobrunn, Ramlösa kyrka och Ramlösa teater.

Fredriksdal är en kulturhistorisk stadsdel med en botanisk trädgård, ett friluftsmuseum och en herrgård.

Områden inom näringslivet och arbetsplatser i Helsingborg

Helsingborgs näringsliv är starkt och växande. Staden har ett brett utbud av företag och organisationer inom ett antal olika branscher.

De viktigaste näringslivsområdena i Helsingborg är:

 • Industri: Helsingborg är ett viktigt centrum för industrin, med företag inom bland annat metall- och verkstadsindustrin, livsmedelsindustrin och kemisk industri.
 • Handel: Helsingborg är en viktig handelsstad, med ett stort utbud av butiker och köpcentra. Staden är också ett viktigt logistikcentrum, med en stor hamn och ett väl utbyggt väg- och järnvägsnät.
 • Tjänster: Helsingborg är ett viktigt centrum för tjänster, med företag inom bland annat IT, finans och turism.

Helsingborg har under de senaste åren satsat på att utveckla sitt näringsliv. Staden har bland annat investerat i utbildning och forskning, och i att skapa en attraktiv miljö för företag. Dessa satsningar har lett till att Helsingborg har blivit en alltmer attraktiv plats för företag.

Kontorsområden i Helsingborg

De viktigaste kontorsområdena i Helsingborg är:

 • Norra hamnen: ett växande kontorsområde som ligger vid Öresund.
 • Västra hamnen: ett kontorsområde som ligger vid Öresundsgatan.
 • Raus plantering: ett kontorsområde med närhet till grönområden.
 • Högaborg: ett kontorsområde som ligger vid Högaborgs centrum.

Norra hamnen är ett växande kontorsområde som ligger vid Öresund. Här finns bland annat Helsingborg Arena, Helsingborgs nya stadshus och ett stort antal kontor för företag inom bland annat IT, finans och turism.

Västra hamnen är ett kontorsområde som ligger vid Öresundsgatan. Här finns bland annat kontor för företag inom bland annat handel, logistik och industri.

Raus plantering är ett kontorsområde med närhet till grönområden. Här finns bland annat kontor för företag inom bland annat industri, kemi och logistik.

Högaborg är ett kontorsområde som ligger vid Högaborgs centrum. Här finns bland annat kontor för företag inom bland annat IT, finans och turism.

Helsingborgs kontorsmarknad är stark och växande. Staden har ett antal fördelar som gör den till en attraktiv plats för företag att etablera sina kontor.

Tryck här om du vill hyra kontor i Helsingborg.

Butiksområden i Helsingborg

De viktigaste butiksområdena i Helsingborg är:

 • Centrum: det största butiksområdet i staden.
 • Västra hamnen: ett växande butiksområde som ligger vid Öresundsgatan.
 • Eslövsgatan: en gågata som ligger i centrala Helsingborg.
 • Södra Storgatan: en gågata som ligger i centrala Helsingborg.
 • Väla: stadens största köpcentrum.

Helsingborgs centrum är det största butiksområdet i staden. Här finns ett stort utbud av butiker, både stora kedjebutiker och mindre butiker. Här finns också ett stort utbud av restauranger och caféer.

Västra hamnen är ett växande butiksområde som ligger vid Öresundsgatan. Här finns bland annat butiker för kläder, elektronik och heminredning.

Eslövsgatan är en gågata som ligger i centrala Helsingborg. Här finns bland annat butiker för kläder, skor och smycken.

Södra Storgatan är en gågata som ligger i centrala Helsingborg. Här finns bland annat butiker för kläder, skor och inredning.

Väla är ett köpcentrum som ligger i Ödåkra, strax utanför Helsingborg. Väla har över 200 butiker, restauranger och caféer, samt ett stort utbud av aktiviteter och upplevelser.

Tryck här om du vill hyra butik i Helsingborg.

Butiker i Helsingborg

Ett bra sätt att värdera om det kan betala sig för dig att etablera en butik i Helsingborg är att se på vilka butiker som redan ligger i Helsingborg. Här är några exempel på vilka butiker som ligger var i Helsingborg:

 • IKEA: Marknadsvägen 7. Ett svenskt företag som säljer möbler, heminredning och köksprodukter.
 • Hemtex: Marknadsvägen 9. Ett företag som säljer heminredning.
 • Lindex: Kullagatan 13. Ett företag som säljer kläder och accessoarer för kvinnor och barn.
 • Jysk: Hästhagsvägen 3. Ett danskt företag som säljer heminredning och möbler.
 • XXL: Björkavägen 95. Ett norskt företag som säljer sportutrustning och kläder.
 • Mio: Ekslingan 7. Ett företag som säljer möbler och heminredning.

Lager- och logistikområden i Helsingborg

Helsingborg är en viktig logistiknod i Öresundsregionen. Staden har ett strategiskt läge, med närhet till både Danmark och resten av Sverige. Helsingborg har också en väl utbyggd infrastruktur för transporter, logistik och kommunikation.

De viktigaste logistikområdena i Helsingborg är:

 • Långeberga: ett stort logistikområde som ligger i östra Helsingborg.
 • Raus plantering: ett logistikområde som ligger i västra Helsingborg.

Långeberga är ett stort logistikområde som ligger i östra Helsingborg. Här finns ett stort antal lager, terminaler och distributionscenter för företag inom bland annat livsmedel, industri och e-handel.

Raus plantering är ett logistikområde som ligger i västra Helsingborg. Här finns ett stort antal lager och terminaler för företag inom bland annat byggmaterial, trädgårdsprodukter och livsmedel.

Helsingborgs stad arbetar för att utveckla logistiken i staden. Staden har bland annat tagit fram en logistikstrategi som syftar till att göra Helsingborg till en ännu mer attraktiv plats för logistikföretag. Helsingborgs stad arbetar också för att utveckla samarbetet med andra kommuner i Öresundsregionen. Detta arbete syftar till att skapa en gemensam logistikstrategi för hela Öresundsregionen.

Tryck här om du vill hyra lager i Helsingborg.

Relevanta länkar om näringslivet i Helsingborg

Läs mer om näringslivet i Helsingborg via dessa länkar:
Helsingborgs stad
Helsingborg Näringsliv
Visit Helsingborg
Wikipedia: Helsingborg
Helsingborg på Google Maps
Hitta lediga lokaler i Helsingborg

Vanliga frågor