Checklista vid flytt till ny kontorslokal

En framgångsrik flytt av din kontorslokal kräver noggrann planering och genomförande. Genom att följa denna optimerade guide kan du säkerställa att din flytt går så smidigt som möjligt.
17. augusti 2023 | Skrivet av: Leonora Jensen
Checklista vid flytt till ny kontorslokal

En framgångsrik flytt av din kontorslokal kräver noggrann planering och genomförande. Genom att följa denna optimerade guide kan du säkerställa att din flytt går så smidigt som möjligt.

1: Hitta den idealiska nya platsen för ditt kontor

Det första steget är att hitta den perfekta platsen för din nya kontorslokal. Gå igenom olika alternativ för kontorslokaler i ditt område. Undersök faktorer som tillgänglighet, närhet till dina viktigaste intressenter och eventuell närhet till kollektivtrafik. Detta steg är avgörande för ditt företags framtida framgång. Om du inte redan har hittat dina nya kontor kan du hitta lediga kontorslokaler i Sverige, lediga kontorslokaler i Stockholm, lediga kontorslokaler i Göteborg och lediga kontorslokaler i Malmö via Verksamhetslokaler.se. Om du specifikt vill hyra kontor i Sverige kan du även hitta det där, till exempel om du vill hyra kontor i Stockholm, hyra kontor i Göteborg eller hyra kontor i Malmö.

2: Informera alla intressenter om flytten

Se till att informera alla dina intressenter om den kommande flytten. Detta inkluderar anställda, kunder, leverantörer och samarbetspartners. Uppdatera ditt företags adress på alla relevanta plattformar, inklusive din hemsida, sociala medier och företagsregister. Kommunicera tydligt varför flytten sker och hur det kommer att påverka dina intressenter.

3: Börja planeringen i god tid

Börja tidigt med att planera din flytt till den nya kontorslokalen. Skapa en tidsplan för varje fas av processen, inklusive packning, transport och uppackning. Dela upp uppgifterna i mindre steg för att göra dem mer hanterbara. Ju mer strukturerad din planering är, desto smidigare kommer flytten att gå.

4: Välj en erfaren, professionell flyttfirma

Att samarbeta med en professionell flyttfirma är avgörande för en framgångsrik flytt till nya kontorslokaler. Sök efter företag med expertis inom flytt av företag och som har positiva kundrecensioner. Engagera dig i en noggrann kommunikation med flyttfirman för att försäkra dig om att de förstår dina specifika behov och krav.

5: Säker hantering av utrustning och känslig data

Se till att ditt IT-team är involverat i planeringen för att hantera alla tekniska aspekter av flytten. Se till att känslig data är skyddad och säker under hela processen. Märk utrustning och lådor tydligt så att det är lätt att identifiera och placera dem korrekt i det nya kontoret.

6: Designa din nya kontorslokal noggrant

Innan flytten, ta fram en detaljerad plan för hur du vill inreda det nya kontoret. Överväg faktorer som arbetsområden, mötesrum och gemensamma ytor. Planera också hur du vill placera utrustning och möbler för optimal produktivitet och estetik. Du kan få inspiration för inredning av ditt nya kontor via denna inredningsguide för kontor som vi har utvecklat.

7: Förbered infrastrukturen i den nya kontorslokalen

Se till att alla installationer, såsom el, internet och telefonanslutningar, är klara att användas när du flyttar in. Detta kommer att minimera driftstopp och säkerställa att dina verksamheter kan återupptas snabbt. Samarbeta med relevanta tjänsteleverantörer för att säkerställa en smidig övergång.

8: Räkna ner till flyttdagen

Under dagarna fram till flyttdagen, gå igenom alla detaljer och dubbelkolla planen. Se till att allt är klart i både det gamla och det nya kontoret. Kommunicera flyttplanen till alla anställda så att de vet vad som förväntas av dem.

9: Effektivt ledarskap på flyttdagen

På själva flyttdagen bör du vara en effektiv ledare. Se till att alla känner till sina ansvar och uppgifter. Var beredd på att hantera oförutsedda utmaningar och justera planen efter behov. En välkoordinerad insats kommer att säkerställa en smidig övergång.

10: Packa upp och bygg upp på nytt

När du kommer till den nya kontorslokalen, börja med att packa upp den mest avgörande utrustningen och materialen först. Prioritera funktionella områden som arbetsstationer och mötesrum. Detta kommer att hjälpa till att återställa den normala driften så snart som möjligt.

11: Dela framgången med dina intressenter

Efter en framgångsrik flytt, dela nyheten med dina intressenter. Använd sociala medier, företagsnyhetsbrev och andra kanaler för att visa upp det nya kontoret och bjuda in kunder, samarbetspartners och anställda att besöka. Detta är en chans att fira och stärka dina relationer.

Vanliga frågor