Att köpa butik – de 8 viktigaste stegen

Drömmer du om att bli butiksägare eller utvidga din nuvarande verksamhet genom att köpa en ny butik? Vi har skapat denna guide för dig så att du kan förverkliga din butiksdröm utan att slösa onödig tid och energi.
16. augusti 2023 | Skrivet av: Sara Petersen
Att köpa butik – de 8 viktigaste stegen

Drömmer du om att bli butiksägare eller utvidga din nuvarande verksamhet genom att köpa en ny butik? Vi har skapat denna guide för dig så att du kan förverkliga din butiksdröm utan att slösa onödig tid och energi.

Steg 1: Definiera dina affärsmål

Det första steget i köpprocessen är att klargöra dina affärsmål och behov. Överväg följande frågor:

 • Vilken typ av butik vill du köpa? Är det en detaljhandel eller något helt annat?
 • Hur planerar du att finansiera köpet av butiken? Har du eget kapital eller behöver du söka finansiering?
 • Vilken plats är idealisk för din verksamhet? Tänk på kundflöde, konkurrens och potentiella tillväxtmöjligheter i området.
 • Vad är din budget när du ska köpa butik? Kom ihåg att även räkna med eventuella extra kostnader som advokatkostnader, undersökningar av butiken osv.
 • Behöver du specifik utrustning eller faciliteter för din verksamhet?
 • Finns det vissa branscher eller affärsområden som du vill undvika?

Steg 2: Hitta relevanta butiker till salu

När du har definierat dina mål och behov är det dags att leta efter butiker till salu. Det finns flera sätt att hitta relevanta möjligheter:

 • Fastighetsmäklare: Kontakta lokala fastighetsmäklare som specialiserat sig på kommersiella fastigheter. De kommer att ha en bred kännedom om marknaden och kan presentera potentiella butiker till salu som uppfyller dina kriterier.
 • Plattformar online: Använd fastighetsportaler som Verksamhetslokaler.se för att söka efter butiker till salu i ditt önskade område. Dessa plattformar låter dig filtrera baserat på plats, pris och storlek. Se t.ex. butiker till salu i Sverige, butiker till salu i Stockholm, butiker till salu i Göteborg och butiker till salu i Malmö.
 • Nätverk: Fråga inom ditt nätverk och kollegor om de känner till butiker som är till salu. Ofta kan personliga rekommendationer leda till de bästa möjligheterna.

Steg 3: Besök och utvärdera butiker till salu på marknaden

När du har identifierat potentiella butiker till salu är det viktigt att besöka dem personligen och göra en noggrann bedömning. Här är några viktiga överväganden under besöken:

 • Butikens skick: Bedöm butikens övergripande skick och eventuella nödvändiga renoveringar eller uppgraderingar.
 • Läge: Kontrollera om platsen är optimal för din målgrupp och för din verksamhet.
 • Byggnadens skick: Om butiken är en del av en större fastighet, bör du också undersöka fastighetens allmänna skick.
 • Tillstånd och regler: Kontrollera om det finns särskilda tillstånd eller restriktioner för den typ av verksamhet du vill bedriva.

Steg 4: Förhandla om köpeavtalet

När du har hittat rätt butik till salu är det dags att förhandla om köpeavtalet. Här är några tips för en framgångsrik förhandling:

 • Definiera dina önskemål och krav på köpeavtalet, inklusive försäljningspris, betalningsvillkor, övertagningsdatum och eventuella förbehåll.
 • Gör en noggrann genomgång av butikens dokument och räkenskaper för att säkerställa att det inte finns några dolda utmaningar eller risker.
 • Ta hjälp av en erfaren advokat för att granska köpeavtalet för att skydda dina intressen som köpare.
 • Försök förstå säljarens motivation för att sälja butiken. Det kan ge dig en bättre position under förhandlingarna.

Steg 5: Överlåtelse och prissättning

Om det ingår överlåtelse i försäljningen av butiken är det viktigt att priset fastställs korrekt. Priset bestäms vanligtvis utifrån följande faktorer:

 1. Goodwill: Goodwill representerar det värde som är kopplat till butikens etablerade rykte och den lojala kundbasen som har byggts upp över åren. Det baseras ofta på historiska resultat och framtida förväntningar om intäkter.
 2. Inventarier och utrustning: Värderingen av butikens inventarier och utrustning är en viktig del av prissättningen. Detta inkluderar allt från butiksinredning och hyllor till försäljningsutrustning och kassasystem.
 3. Lokalen: Butikens läge spelar också en avgörande roll i prissättningen. Butiker som ligger i attraktiva områden med mycket trafik och bra synlighet kan ha ett högre värde.
 4. Hyreskontrakt: Om butiken är uthyrd kommer villkoren i hyreskontraktet också påverka priset. Ett fördelaktigt hyresavtal kan bidra till att öka butikens värde.
 5. Aktivitet och resultat: Butikens nuvarande och potentiella inkomst, försäljningstal, omkostnader och överskott kommer att värderas för att fastställa ett passande pris.

Det är viktigt att få professionell rådgivning från en mäklare eller annan expert under processen för att säkra att priset är rättvist och baserat på en realistisk värdering av butikens värde.

Steg 6: Genomför affären

När köpekontraktet har förhandlats fram och undertecknats av båda parter, är det dags att genomföra affären. Här är några viktiga steg:

 • Betalningsprocessen: Se till att uppfylla alla betalningsåtaganden i avtalet och ordna finansiering i god tid.
 • Överföring av äganderätt: Ta hjälp av en notarie eller advokat för att överföra äganderätten till dig som köpare.
 • Få eventuella tillstånd: Om det krävs tillstånd eller licenser för att driva din verksamhet, se till att ha dem i ordning innan övertagandet.

Steg 7: Inred och förbered öppningen av din nya butik

Efter att affären har genomförts är det dags att inreda din nya butik och göra den redo för öppning. Du kan läsa mer här om hur du bäst inreder din butik.

 • Butiksdesign: Tänk noga igenom hur du vill inreda butiken så att den presenterar dina produkter på bästa sätt och tilltalar dina kunder.
 • Personal och utrustning: Anställ den personal du behöver och skaffa den utrustning som krävs för att driva din verksamhet.
 • Marknadsföring: Planera en effektiv marknadsföringsstrategi för att locka kunder till din nya butik.

Steg 8: Öppna din butik för kunderna

Äntligen är dagen här när du kan öppna din butik för kunderna! Se till att göra en bra reklamkampanj och välkomna dina kunder med ett leende. Var uppmärksam på deras feedback och gör eventuella justeringar för att förbättra kundupplevelsen.

Med dessa 8 steg är du väl förberedd för att köpa din drömbutik och skapa en framgångsrik verksamhet! Kom ihåg att alltid involvera experter som advokater och revisorer under hela processen för att säkerställa att du fattar välgrundade beslut. Lycka till med din nya butik!

Vad är de viktigaste övervägandena när man letar efter en ny butik till salu?

De viktigaste övervägandena när man letar efter butiker till salu är att tydligt definiera sina behov och önskemål. Man bör beakta butikens typ, läge, storlek, budget och eventuella specifika facilitetskrav. Det är också viktigt att bedöma områdets kundpotential och konkurrens. Sökningen kan göras online via fastighetsportaler, lokala tidningsannonser eller genom att kontakta fastighetsmäklare. Besök de potentiella butikslokalerna personligen och bedöm deras skick, placering och om det uppfyller dina kommersiella behov. Förhandla köpeavtalet och involvera en advokat för att skydda dina intressen. Genomför affären och se till att ha nödvändiga tillstånd innan butikens öppning.

Hur hittar man butiker till salu?

För att hitta butiker till salu kan man använda sig av flera metoder. Fastighetsportaler online som Verksamhetslokaler.se erbjuder ett brett urval av butiker till salu, och filtrering baserat på plats och pris är möjlig. Lokala fastighetsmäklare har också god kunskap om marknaden och kan presentera relevanta alternativ. Det är en bra idé att nätverka och fråga bland professionella kontakter och kollegor, eftersom personliga rekommendationer kan leda till de bästa erbjudandena. Det lönar sig också att hålla utkik efter tidningsannonser och anslagstavlor i området för dolda pärlor till salu.

Vad är de viktigaste stegen i processen när man ska köpa en butik?

De viktigaste stegen i processen med att köpa en butik inkluderar att definiera mål, söka efter relevanta butiker till salu, besöka och bedöma potentiella butikslokaler, förhandla fram köpeavtalet med tydliga villkor och betingelser, genomföra affären med betalning och överföring av äganderätten samt inreda den nya butiken. Det är avgörande att genomföra allt grundlig, involvera experter som advokater och revisorer under hela processen och ha de nödvändiga tillstånden i ordning. Efter butikens öppning är det viktigt att bygga ett bra förhållande till tidigare ägare, särskilt om de fortfarande har ett intresse i fastigheten.

Vanliga frågor