10 enkla steg till att framgångsrikt sälja en butik

Om du som fastighetsbolag, privat säljare eller företag avser att sälja dina butiker är det avgörande att du hanterar processen strukturerat och med hänsyn till olika omständigheter. Detta kommer att försäkra att du inte hamnar i en situation där du inte kan sälja dina butiker och riskerar ekonomiska förluster på grund av bristande försäljning.
16. augusti 2023 | Skrivet av: Ludvig Kofoed
10 enkla steg till att framgångsrikt sälja en butik

Om du som fastighetsbolag, privat säljare eller företag avser att sälja dina butiker är det avgörande att du hanterar processen strukturerat och med hänsyn till olika omständigheter. Detta kommer att försäkra att du inte hamnar i en situation där du inte kan sälja dina butiker och riskerar ekonomiska förluster på grund av bristande försäljning.

Vi har tagit fram denna guide till dig som vill sälja butik. Om du istället vill hyra butikslokal, tryck då på länken.

1: Starta försäljningsprocessen av dina butikslokaler snabbt

Så snart du bestämmer dig för att sälja dina butikslokaler är det viktigt att du omedelbart sätter igång. Detta gäller särskilt om du har fått en uppsägning från hyresgästen i butikshyresavtalet. Kontrollera kontrakten för att se hur mycket tid du har för att sälja innan hyresintäkterna upphör.

2: Beskriv dina butikslokaler noggrant.

Börja med att skapa en klar och detaljerad beskrivning av butiken du avser att sälja. Ange specifikationer som storlek, pris, skick och deposition. Formulera beskrivningen positivt och framhäv eventuella fördelar, som lämplighet för mindre affärer som vill ha utrymmen som effektivt kan användas för deras varor och inventarier. Precisera också tillåtna användningsområden.

Du kan få en uppfattning om vilket pris du kan ta för butikslokalen genom att kontrollera de priser som andra tar – se t.ex. butiker till salu i Sverige, butik till salu i Stockholm, butik till salu i Göteborg och butik till salu i Malmö.

3: Identifiera din målgrupp av köpare.

Efter noggrann analys och beskrivning av butikslokalerna är det avgörande att överväga vilken typ av företag som skulle hitta dina butikslokaler attraktiva. Hur uppfyller platsen deras behov? Vilken storlek på företag skulle dra nytta av faciliteterna? Och vilka tjänster skulle vara attraktiva för potentiella köpare? Identifiera den ideala köparprofilen som bäst matchar dina butikslokaler.

4: Förbered en försäljningsprospekt för dina butiker.

När dina butikslokaler är noggrant beskrivna och dess fördelar framhävs är det dags att skapa en noggrann försäljningsprospekt. Syftet är att presentera försäljningsobjektet på ett sätt som tilltalar önskade köpare.

Prospektet bör inkludera relevanta uppgifter såsom yta, plats, typ, pris, årliga kostnader och andra relevanta uppgifter. Det är också lämpligt att inkludera en detaljerad beskrivning av försäljningsobjektet samt kompletterande bilder som understryker dess attraktiva egenskaper.

5: Överväg att anlita en fastighetsmäklare.

Många fastighetsbolag och privata säljare hanterar själva försäljningsprocessen av sina butikslokaler. Men det kan vara värt att dra nytta av en erfaren fastighetsmäklare specialiserad på butiksförsäljning.

En professionell fastighetsmäklare kan hjälpa med:

  • Framställning av prospekt och värdering
  • Identifiering av potentiella köpare
  • Förhandling av köpeavtal
  • Kommunikation med köpare och rådgivning om den optimala köparprofilen
  • Säkerställa en effektiv försäljningsprocess

En fastighetsmäklare tar ett arvode, hur mycket det ligger på är individuellt för var mäklare.

6: Marknadsför dina butiker till salu.

Nu är det dags att börja marknadsföra dina butiker till salu. Den bästa strategin innebär att:

  • Annonsera dina butiker till salu på relevanta plattformar, såsom Verksamhetslokaler.se
  • Skapa en iögonfallande annons som tydligt visar dina butikslokaler samt dina kontaktuppgifter
  • Inkludera professionella bilder av dina butiker för att ge potentiella köpare ett visuellt intryck

Verksamhetslokaler.se är en fördelaktig plattform för annonsering av butiker till salu eftersom den drar till sig ett brett spektrum av företag som söker nya lokaler. Du kan se företag som söker butiker till salu på Verksamhetslokaler.se genom att trycka på länken.

7: Visa dina butikslokaler för potentiella köpare.

Efter att ha startat marknadsföringen kommer du att få förfrågningar från intresserade köpare. Vid varje visning bör du förbereda dig med en lista med frågor för att därefter kunna värdera om de potentiella köparna passar dina butikslokaler.

Var extra uppmärksam på de intresserades önskemål och behov, och var öppen för förhandling gällande pris och eventuella ändringar.

8: Genomför en noggrann undersökning av köparen

När du har hittat en potentiell köpare som du överväger att sälja din butik till, är det av yttersta vikt att genomföra en omfattande bakgrundskontroll av köparen. Det primära fokuset bör vara på den ekonomiska statusen och tillförlitligheten hos köparen.

Hämta relevanta ekonomiska uppgifter och bokslut från offentliga databaser och undersök eventuella tidigare kunders erfarenheter med köparen, t.ex. genom recensionsplattformar. Förlita dig också på din intuition för att säkerställa att du väljer en pålitlig och ekonomiskt hållbar köpare.

9: Teckna ett avtal om försäljning av din butik

När köparens pålitlighet och ekonomiska förhållanden har verifierats, är det dags att teckna ett noggrant utarbetat försäljningsavtal. Det är oerhört viktigt att ha en kvalificerad advokat som granskar avtalet för att säkerställa att det är juridiskt bindande och inkluderar all relevant information om försäljningen.

Avtalet bör bland annat innehålla bestämmelser om försäljningspriset, handpenning, bindningstid, användningsområden, förväntade kostnader och underhållsskyldigheter.

10: Upprätthåll kontakten med köparen

Även efter att avtalet har undertecknats är det viktigt att upprätthålla en nära kontakt med köparen. Håll dig informerad om hur butikslokalerna underhålls och var uppmärksam på eventuella skador. Se till att köparen behandlar fastigheten med omsorg och respekt. Upprätthåll en god dialog med köparen för att säkerställa tillfredsställelse och stabilitet i relationen.

Vilka juridiska aspekter finns det när man ska sälja en butik?

När man ska sälja en butik finns det flera viktiga juridiska aspekter som måste hanteras. Det är viktigt att säkerställa att alla fastighetsdokument är korrekta och uppdaterade. Ett giltigt och juridiskt bindande köpavtal måste upprättas som innehåller alla relevanta villkor för försäljningen. Det är också viktigt att granska köparens ekonomiska situation och bakgrund för att säkerställa att de kan genomföra köpet. Vidare bör man vara medveten om eventuella hyresavtal, åtaganden och eventuella miljömässiga frågor som kan påverka fastigheten.

Hur väljer jag rätt köpare till min butik?

För att välja rätt köpare till butiken är det viktigt att identifiera köparens profil, intressen och kommersiella ändamål. En noggrann screening av potentiella köpare är nödvändig för att säkerställa att de passar för fastighetens karaktär och syfte. Detta inkluderar att bedöma deras ekonomiska kapacitet att köpa och underhålla fastigheten. Det rekommenderas att ta relevant juridisk rådgivning och använda professionella fastighetsmäklare för att underlätta dialogen mellan säljare och köpare. Ett balanserat tillvägagångssätt med fokus på både köparens intressen och fastighetens långsiktiga värde kan leda till en framgångsrik och tillfredsställande affär.

Vad är de typiska försäljningsvillkoren för en butikslokal?

De typiska försäljningsvillkoren för en butik kan variera beroende på den specifika transaktionen och lokala förhållanden. Generellt kommer försäljningsvillkoren att omfatta priset för fastigheten, övertagelsedatum, eventuella reservationer för fastighetens skick och juridisk lämplighet, samt hur eventuella förbättringar och ändringar av fastigheten kommer att hanteras före och efter försäljningen. Dessutom inehåller avtalet ofta villkor för uppsägning av eventuella befintliga hyresavtal, ansvarsbegränsningar och krav på registrering av fastighetsöverlåtelsen. Det är viktigt att både säljare och köpare är överens om och förstår de specifika försäljningsvillkoren för att undvika konflikter och säkerställa en smidig överföring av fastigheten.

Vanliga frågor