Vill du hyra lokal i Göteborg? Då är du inte ensam!

Trycket på marknaden för kommersiella lokaler i Sveriges näst största stad har de senaste åren ökat markant. Detta då flertalet företag och varumärken – såväl internationella som nationella – fått upp ögonen för den snabbt växande regionen kring Göteborg som nu, sedan några månader tillbaka, är hemort för över en miljon människor. Vilket i förlängningen innebär att det, med allt fler som önskar hyra lokaler i Göteborg, råder en tydlig brist på attraktiva lokaler i stadens mest centrala delar.
15. juni 2017 | Skrivet av: Sara Petersen
Vill du hyra lokal i Göteborg? Då är du inte ensam!

Trycket på marknaden för kommersiella lokaler i Sveriges näst största stad har de senaste åren ökat markant. Detta då flertalet företag och varumärken – såväl internationella som nationella – fått upp ögonen för den snabbt växande regionen kring Göteborg som nu, sedan några månader tillbaka, är hemort för över en miljon människor. Vilket i förlängningen innebär att det, med allt fler som önskar hyra lokaler i Göteborg, råder en tydlig brist på attraktiva lokaler i stadens mest centrala delar. Allra störst konkurrens är det för de kontorsverksamheter som önskar hyra lokal i Göteborg, där uthyrningsgraden hos de större aktörerna på marknaden är så hög som mellan 95 och 97 procent. Är man därför på jakt efter att lägga vantarna på någon av de komersiella lokaler som finns tillgängliga på marknaden i Göteborg just nu, kan det vara bra att direkt gå in och se över utbudet här på Verksamhetslokaler.se.

Likaså ser den närmsta framtidsprognosen lovande ut för näringslivet i den växande storstadsregionen. Befolkningen spås nämligen fortsätta att växa med 1-1.5% årligen och även inom graden för sysselsättning är en fortsatt tillväxt att vänta. Läget för den som önskar hyra lokal i Göteborg kommer därför inte att genomgå några större förändringar i de nästkommande få åren, åtminstone inte om man lyssnar på experterna inom området.  Däremot förväntas staden, i samband med sitt 400-årsjubileum i perioden 2019-2021, kunna erbjuda många nyproduktioner av moderna och yteffektiva kontorslokaler som riktar sig till den pressande marknaden gällande att hyra lokal i Göteborg. Dessa kommer främst vara belägna i kommunikationsnära områden runt om i regionen – och går därmed emot trenden om så kallade ”AA-lägen” i centrum till att istället erbjuda en smart och alternativ lösning för den som önskar hyra lokaler i Göteborg och bildar därmed kompletterande områden mot den populära stadskärnan. En indikation på att Göteborg inte bara växer i folkbokföringsresgistret, utan även på hur staden också växer på den geografiska bredden. En faktor som en del experter pekat på länge och som utmärker Göteborg i sin unika möjlighet att växa relativt centralt eller i goda anslutningar till innerstaden utan att direkt behöva inkräkta på redan befintlig bebyggelse.  

Och inte är det så konstigt att strömningen med företag, verksamheter och varumärken som vill hyra lokaler i Göteborg ökar stadigt. I en gemensam satsning har staden och näringslivet valt att ingå i ett unikt sammarbete mot gemensamma mål och visioner om tillväxt och gemenskap. Någonting som kommit att kallas Göteborgsandan och som av många anses vara den absoluta faktorn bakom stadens nuvarande framgångar. Ett Göteborg med blomstrande turism, växande sett till både befolkning samt yta och där såväl etablerade som nya varumärken riktar blickarna mot staden för att potentiellt bli en del av den hyllade Göteborgsandan. Med det sagt är det föga förvånande att det för närvarande kanske är fler än någonsin som önskar hyra lokaler i Göteborg.