Värdet fortsatt högt för lokaler i Stockholm

I tider där räntor för värdepapper, pengar på banken och andra investeringar inte alltid är tillräckligt attraktiva är det många som letar efter nya investeringsmöjligheter. Utifrån dessa förutsättningar det skapats ett enormt intresse för fastighetsbranschen som varit med och trissat upp värdet inte bara för lokaler i Stockholm, utan även i hela landet.
8. maj 2017 | Skrivet av: Ludvig Kofoed
Värdet fortsatt högt för lokaler i Stockholm

I tider där räntor för värdepapper, pengar på banken och andra investeringar inte alltid är tillräckligt attraktiva är det många som letar efter nya investeringsmöjligheter. Utifrån dessa förutsättningar det skapats ett enormt intresse för fastighetsbranschen som varit med och trissat upp värdet inte bara för lokaler i Stockholm, utan även i hela landet. Med fler kapitalägare med ögonen på fastighetsmarknaden har det med åren blivit fler spekulanter per fastighet, främst i Stockholmsområdet, vilken i sin tur leder till ökade priser och hyror för såväl bostäder som komersiella lokaler. En utveckling som av många beskrivs i positiva termer, då det är med och bidrar till tillväxt genom en mer kapitalstark marknad som möjliggör fler byggnationer och rejäla satsningar, men för den som letar lokaler i Stockholm innebär det också vissa utmaningar. Med ökade hyror och kostnader – speciellt på kontorslokaler – kan det vara en god idé att vara ute i god tid och ha en bra överblick över utbudet på marknaden. Ett tips för dig som är lokalsökande är att bilda sig en sådan överblick genom att gå in här på Verksamhetslokaler.se.

Nya nivåer i hyresavtalen där lokaler i Stockholm toppar listan

Det skrivs och talas runt om i landet om att den psykologiska gränsen på 2000 kronor per kvadratmeter och år blir allt vanliga att passera – även utanför storstadsregionerna. Ser man till lokaler i Stockholm, kan man dock se att de dyraste områdena ligger en bra bit över denna gräns och toppar listorna för landets högsta snitthyror. Granskar man priserna mer i detalj ser man att de lokaler som är dyrast är som regel kontorslokalerna. Till exempel är snitthyran för ett kontor i Stockholm innerstad så hög som 4500-5400 kronor per kvadratmeter och år. Dessa höga hyresnivåer är alltså ett resultat av effekten av de ökade intresset för lokaler i Stockholm samt från den ökade konkurrensen i investeringar när fastighetsmarknadens avkastning lockar mer än räntor från andra alternativ. Det går dock fortsatt att hitta lokaler i Stockholm som ligger betydligt lägre i genomsnittshyrorna än vad listans toppsegement pekar på – men det krävs då att man letar utanför tullarna. Här ligger genomsnittshyrorna på 1000-2000 kronor per kvadratmeter och år, vilket alltså är en avsevärd skillnad mot de mest attraktiva områdena.

Jämför man Stockholmsregionen med andra kommuner och län kan man se att prisnivåerna för genomsnittshyrorna inte enbart ökar i absolut tal; de ökar också procentuellt. Det gap som sedan tidigare har funnits för lokaler i Stockholm kontra övriga landet växer alltså och blir ännu större. Kanske har den moderna urbaniseringen därmed aldrig varit tydligare, där marknaden för kommersiella lokaler ökar stadigt och kraftigt i prisnivåer paralellt med den heta bostadsmarknaden i Sveriges större städer. Såväl privatpersoner som företag är i högre grad beredda att betala ett allt högre pris för att säkra sig en plats i storstadsregionerna i allmänhet och Stockholmsregionen i synnerhet – vilket skapar en fastighetsmarknad som är hetare än någonsin.