Uppsala: En växande kunskapsstad med starka näringar

Uppsala är en växande näringslivsstad med en stark bas i högteknologi och forskning. Staden är hemvist för flera stora företag inom bland annat läkemedel, IT och bioteknik.
2. november 2023 | Skrivet av: Leonora Jensen
Uppsala: En växande kunskapsstad med starka näringar

Uppsala är en växande näringslivsstad med en stark bas i högteknologi och forskning. Staden är hemvist för flera stora företag inom bland annat läkemedel, IT och bioteknik. Uppsala är också en viktig utbildningsstad med ett stort universitet och flera högskolor.

Här är några av de faktorer som kännetecknar Uppsala som näringslivsstad:

 • Högteknologi och forskning: Uppsala är en ledande stad inom högteknologi och forskning. Staden är hemvist för flera stora företag inom dessa områden, bland annat AstraZeneca, Gambro och Uppsala BioScience Park. Uppsala universitet är också ett av Sveriges ledande universitet inom naturvetenskap och teknik.
 • Utbildning: Uppsala är en viktig utbildningsstad med ett stort universitet och flera högskolor. Staden har en hög andel högutbildade invånare, vilket är en viktig faktor för näringslivet.
 • Kreativitet och innovation: Uppsala är en kreativ och innovativ stad med en stark kulturscen. Staden är hemvist för flera startups och entreprenörer som arbetar inom olika branscher.
 • Möjligheter för samarbete: Uppsala är en öppen och sammanhållen stad med goda möjligheter för samarbete mellan företag, universitet och offentlig sektor.

Uppsala som näringslivsstad

Uppsala har en stark tillväxtpotential som näringslivsstad. Staden har en ung och välutbildad arbetskraft, en stark forskningsbas och en kultur som främjar innovation.

Här är några exempel på hur Uppsalas näringsliv har utvecklats de senaste åren:

 • Läkemedelsindustrin: Uppsala är en av Sveriges ledande läkemedelsregioner. Staden är hemvist för flera stora läkemedelsföretag, bland annat AstraZeneca och Gambro.
 • IT-branschen: IT-branschen växer snabbt i Uppsala. Staden är hemvist för flera startups och entreprenörer inom IT.
 • Bioteknikbranschen: Bioteknikbranschen är en viktig sektor i Uppsala. Staden är hemvist för flera företag inom bioteknik, bland annat Uppsala BioScience Park.

Uppsala är en attraktiv stad för företag och entreprenörer. Staden har en stark bas i högteknologi och forskning, en hög andel högutbildade invånare och möjligheter för samarbete.

Transportförhållanden i Uppsala

Uppsala har ett väl utbyggt transportsystem som gör det enkelt för företag att transportera varor och personal.

 • Vägtransporter: Uppsala är ett nav för vägtransporter i Sverige. Staden ligger vid E4:an, som är en av Sveriges viktigaste motorvägar. Uppsala är också ansluten till E18, som går till Stockholm och Oslo.
 • Järnvägstransporter: Uppsala är en viktig järnvägsknutpunkt. Staden har en direktförbindelse med Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Flygtransporter: Uppsala har en flygplats som ligger cirka 10 kilometer från centrum. Flygplatsen har direktförbindelser med flera destinationer i Sverige och Europa.
 • Cykling och gång: Uppsala är en cykelvänlig stad. Staden har ett väl utbyggt cykelnät som gör det enkelt att ta sig runt utan bil. Uppsala är också en promenadvänlig stad med många parker och grönområden.

För företag som behöver transportera varor över längre sträckor är vägtransporter och järnvägstransporter de bästa alternativen. För företag som behöver transportera varor inom Uppsala är cykel och gång bra alternativ.

Viktiga tal om Uppsala (2023)

Den viktigaste statistiken som beskriver Uppsala och Uppsalas näringsliv är:

 • Befolkning: 242 000 invånare (2023)
 • Befolkningstillväxt: 2 % per år
 • Andel högutbildade: 40 %
 • Arbetslöshet: 4 % (2023)
 • Startups: cirka 1 000 startups
 • Medianlön: 34 000 kronor per månad

Uppsalas största företag

De största företagen i Uppsala är:

 • Region Uppsala: Regionen har cirka 18 000 anställda och ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och utbildning.
 • Uppsala kommun: Kommunen är en arbetsgivare till cirka 10 000 personer. Kommunens verksamheter omfattar bland annat skola, vård, omsorg och kultur.
 • Cytiva Sweden AB: ett globalt företag som erbjuder lösningar för biovetenskapliga processer. Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
 • Fresenius Kabi AB: Ett globalt företag som tillverkar och marknadsför läkemedel och medicintekniska produkter. Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
 • GlobalConnect AB: ett telekomföretag som erbjuder infrastrukturtjänster för internet, telefoni och TV. Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala
 • Phadia AB: ett globalt företag som erbjuder lösningar för biovetenskapliga analyser. Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
 • Q-Med Aktiebolag: ett företag som utvecklar och marknadsför produkter för sårvård. Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

De företag som nämns ovan är alla viktiga aktörer i Uppsalas näringsliv. Uppsala är en stad med ett starkt näringsliv som präglas av högteknologi och forskning. Staden är hemvist för flera stora företag. Uppsala är också en viktig utbildningsstad med ett stort universitet och flera högskolor.

Stadsdelar i Uppsala

Uppsala är indelat i åtta stadsdelar, som i sin tur är indelade i mindre områden:

 • Centrala staden: Historisk stadskärna med många sevärdheter och kulturinstitutioner.
 • Nordvästra staden: Blandat område med både bostäder och företag.
 • Västra staden: Nyare område med en växande befolkning.
 • Sydvästra staden: Bostadsområde med en blandad befolkning.
 • Sydöstra staden: Bostadsområde med en växande befolkning.
 • Östra staden: Blandat område med både bostäder och företag.
 • Nordöstra staden: Bostadsområde med en växande befolkning.
 • Norra staden: Bostadsområde med en blandad befolkning.

Centrala staden är den historiska stadskärnan och är hemvist för många av stadens viktigaste byggnader och institutioner, bland annat Uppsala domkyrka, Uppsala universitet och Uppsala stadshus.

Nordvästra staden är ett blandat område med både bostäder och företag. Här ligger bland annat studentområdet Främre Luthagen och industriområdet Stenhagen.

Västra staden är ett relativt nytt område som har vuxit fram under de senaste decennierna. Här ligger bland annat Boländerna, ett stort industriområde, och Eriksberg, ett bostadsområde.

Sydvästra staden är ett bostadsområde med en blandad befolkning. Här ligger bland annat Bäcklösa, ett villaområde, och Sävja, ett område med både bostäder och företag.

Sydöstra staden är ett bostadsområde med en växande befolkning. Här ligger bland annat Bergsbrunna, ett villaområde, och Ultuna, ett område med universitetsanläggningar.

Östra staden är ett blandat område med både bostäder och företag. Här ligger bland annat Boländerna, ett stort industriområde, och Ultuna, ett område med universitetsanläggningar.

Nordöstra staden är ett bostadsområde med en växande befolkning. Här ligger bland annat Brillinge, ett villaområde, och Sunnersta, ett område med både bostäder och företag.

Norra staden är ett bostadsområde med en blandad befolkning. Här ligger bland annat Bärby hage, ett villaområde, och Gottsunda, ett område med både bostäder och företag.

Områden inom näringslivet och arbetsplatser i Uppsala

Uppsalas viktigaste områden inom näringsliv är:

 • Läkemedelsindustrin: Uppsala är en av Sveriges ledande läkemedelsregioner. Staden är hemvist för flera stora läkemedelsföretag, bland annat AstraZeneca och Gambro.
 • IT-branschen: IT-branschen växer snabbt i Uppsala. Staden är hemvist för flera startups och entreprenörer inom IT.
 • Bioteknikbranschen: Bioteknikbranschen är en viktig sektor i Uppsala. Staden är hemvist för flera företag inom bioteknik, bland annat Uppsala BioScience Park.

Dessa branscher är alla viktiga för Uppsalas näringsliv. De bidrar till sysselsättning, tillväxt och innovation.

Kontorsområden i Uppsala

De viktigaste kontorsområdena i Uppsala är:

 • Boländerna: Ett stort industriområde som ligger i västra Uppsala. Boländerna är hemvist för flera stora företag.
 • Stenhagen: Ett industriområde som ligger i nordvästra Uppsala. Stenhagen är hemvist för flera företag inom olika branscher.
 • Främre Luthagen: Ett studentområde som ligger i nordvästra Uppsala. Främre Luthagen är hemvist för flera företag inom IT och entreprenörskap.
 • Eriksberg: Ett bostadsområde som ligger i västra Uppsala. Eriksberg är hemvist för flera företag inom IT och entreprenörskap.

Boländerna är det största kontorsområdet i Uppsala. Här finns flera stora företag inom läkemedel, bioteknik och IT - däribland AstraZeneca, Gambro och Uppsala BioScience Park.

Stenhagen är ett industriområde med ett stort kontorsområde som ligger i nordvästra Uppsala. Här finns många olika företag inom olika branscher.

Främre Luthagen är ett studentområde och växande kontorsområde med företag inom IT och entreprenörskap.

Eriksberg är ett relativt nytt kontorsområde i västra Uppsala med företag inom IT och entreprenörskap. Utöver kontor är det ett stort bostadsområde.

Uppsala är en stad med ett växande kontorsbestånd. Staden har en stark bas i högteknologi och forskning, vilket lockar företag från hela världen.

Tryck här om du vill hyra kontor i Uppsala.

Butiksområden i Uppsala

Uppsala har ett antal viktiga butiksområden, varav de största är:

 • S:t Per Gallerian: ett köpcentrum som ligger i centrala Uppsala.
 • Gränby centrum: ett köpcentrum som ligger i östra Uppsala.
 • Boländerna: ett industriområde som ligger i västra Uppsala.

S:t Per Gallerian är ett köpcentrum som ligger i centrala Uppsala. S:t Per Gallerian har cirka 60 butiker och restauranger.

Gränby centrum är ett köpcentrum som ligger i östra Uppsala. Gränby centrum har cirka 100 butiker och restauranger.

Boländerna är ett industriområde som ligger i västra Uppsala. Boländerna har ett antal butiker och restauranger, främst inriktade på mat och dagligvaror.

Uppsala är en stad med ett växande utbud av butiker. Staden har något att erbjuda alla, oavsett om du letar efter mode, inredning, mat eller något annat.

Tryck här om du vill hyra butik i Uppsala.


Butiker i Uppsala

Ett bra sätt att värdera om det kan betala sig för dig att etablera en butik i Uppsala är att se på vilka butiker som redan ligger i Uppsala. Här är några exempel på vilka butiker som ligger var i Uppsala:

 • H&M: Dragarbrunnsgatan 41. En klädbutik som säljer kläder, skor och accessoarer för män, kvinnor och barn.
 • IKEA: Boländerna 2. En möbelaffär som säljer möbler, inredning och hushållsartiklar.
 • Elgiganten: Främre Luthagen 1. En elektronikbutik som säljer tv-apparater, datorer, telefoner och andra elektroniska produkter.
 • ICA Maxi: Boländerna 1. En livsmedelsbutik som säljer mat, dryck och andra dagligvaror.
 • Coop Forum: Gränby centrum. En livsmedelsbutik som säljer mat, dryck och andra dagligvaror.

Detta är bara ett urval av de många butiker som finns i Uppsala. Staden har något att erbjuda alla, oavsett om du letar efter mode, inredning, mat eller något annat.

Lager- och logistikområden i Uppsala

De viktigaste logistikområdena i Uppsala är:

 • Uppsala Nord: ett logistikområde i norra Uppsala med ett strategiskt läge vid E4:an och Väg 55.
 • Boländerna: industriområde i västra Uppsala som har ett antal logistikföretag, bland annat DHL och Schenker.
 • Gränby centrum: köpcentrum i östra Uppsala där bland annat PostNord och UPS ligger.

Uppsala Nord är ett logistik- och verksamhetsområde som ligger i norra Uppsala. Uppsala Nord har ett strategiskt läge vid E4:an och Väg 55, vilket gör det enkelt att distribuera varor norrgående eller södergående samt hantera leveranser för Uppsala och Mälardalsregionen.

Boländerna är ett stort industriområde som ligger i västra Uppsala. Boländerna är hemvist för flera stora företag, bland annat AstraZeneca, Gambro och Uppsala BioScience Park. Området har också ett antal logistikföretag, bland annat DHL och Schenker.

Gränby centrum är ett köpcentrum som ligger i östra Uppsala. Gränby centrum har ett antal logistikföretag, bland annat PostNord och UPS.

Uppsala är en stad med ett växande logistikbehov. Staden är hemvist för flera stora företag, vilket skapar ett behov av effektiva logistiklösningar.

Tryck här om du vill hyra lager i Uppsala.

Relevanta länkar om näringslivet i Uppsala

Läs mer om näringslivet i Uppsala via dessa länkar:
Uppsala kommun
Uppsala Näringsliv
Destination Uppsala
Wikipedia: Uppsala
Uppsala på Google Maps
Hitta lediga lokaler i Uppsala

Vanliga frågor