Trollhättan: En plats för innovation och samarbete

Trollhättan är en stark företagsstad med en lång tradition av industri. Staden har en stark tillväxt och ett rikt näringsliv med många olika branscher representerade.
18. januari 2024 | Skrivet av: Ludvig Kofoed
Trollhättan: En plats för innovation och samarbete

Trollhättan är en stark företagsstad med en lång tradition av industri. Staden har en stark tillväxt och ett rikt näringsliv med många olika branscher representerade.

Trollshättan som affärsstad

Några av de faktorer som kännetecknar Trollhättan som företagsstad är:

 • En stark industritradition. Trollhättan har en lång historia som industristad, och staden är fortfarande ett viktigt centrum för industrin i Sverige. Här finns bland annat Volvo Trucks, Saab Automobile och Siemens Gamesa Renewable Energy.
 • En strategisk geografisk position. Trollhättan ligger vid Vänern och Göta älv, vilket ger staden en strategisk geografisk position. Staden är lättillgänglig från både Göteborg och Oslo, och den har goda kommunikationer med resten av Europa.
 • En hög kompetensnivå. I Trollhättan finns en hög kompetensnivå bland arbetskraften. Staden har ett starkt universitet och ett flertal yrkeshögskolor, vilket bidrar till att skapa en välutbildad arbetskraft.
 • En god infrastruktur. Trollhättan har en god infrastruktur med bland annat en modern flygplats, en väl utbyggd väg- och järnvägsnät och ett väl fungerande elnät.

Trollhättan har under de senaste åren haft en stark tillväxt, och staden har ett stort potential att fortsätta att utvecklas som företagsstad.

Här är några exempel på företag som har sitt huvudkontor eller verksamhet i Trollhättan:

 • Volvo Trucks
 • Siemens Gamesa Renewable Energy
 • SKF
 • ABB
 • Preem
 • Sandvik
 • Scania
 • Ericsson

Trollhättan är också ett viktigt centrum för forskning och utveckling. Staden har ett flertal forskningsinstitut och högskolor, och här finns bland annat Volvo Cars Innovation Center.

Transportförhållanden i Trollshätan

Trollhättan har goda transportförbindelser med resten av Sverige och Europa. Staden ligger vid Vänern och Göta älv, vilket ger den en strategisk geografisk position. Trollhättan är lättillgänglig från både Göteborg och Oslo, och den har goda kommunikationer med resten av Europa.

Vägtransport

Trollhättan är ansluten till E45, som är en viktig motorvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo. Staden har också goda vägförbindelser med övriga Sverige.

Järnvägstransport

Trollhättan är ansluten till Västra stambanan, som är en viktig järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Stockholm. Staden har också goda järnvägsförbindelser med Norge.

Flygtransport

Trollhättan/Vänersborgs flygplats ligger cirka 15 kilometer från Trollhättan. Flygplatsen har reguljära flygförbindelser till Göteborg, Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

Sjötransport

Vänern är en viktig insjö i Sverige, och Trollhättan ligger vid Vänerns utlopp i Göta älv. Staden har goda sjötransportförbindelser med övriga Sverige.

Transportvillkor för företag

Företag som behöver transportera gods till eller från Trollhättan har ett stort utbud av transportörer att välja mellan. Transportvillkoren varierar mellan olika transportörer, men de brukar innehålla följande:

 • Prissättning

Prissättningen för transport brukar baseras på vikt, volym och distans.

 • Leveranstid

Leveranstiden för transport brukar variera beroende på transportmedel och distans.

 • Garantier

Många transportörer erbjuder garantier för skadat eller förlorat gods.

När företag väljer transportör är det viktigt att jämföra olika offerter för att hitta den bästa lösningen för sina behov.

Nyckeltal om Trollshätan (2023)

Här är några av de viktigaste siffrorna som beskriver Trollhättan och Trollhätan Business:

 • Invånarantal: 61 873 (2023)
 • Arbetstillfällen: 28 000 (2023)
 • Omsättning: 56 miljarder kronor (2023)
 • Export: 18 miljarder kronor (2023)
 • Investeringar: 2,5 miljarder kronor (2023)

Dessa siffror visar att Trollhättan är en växande och framgångsrik företagsstad. Staden har en stark industritradition och en strategisk geografisk position. Trollhättan har också en hög kompetensnivå bland arbetskraften och en god infrastruktur.

Här är några specifika exempel på viktiga siffror inom olika branscher:

 • Tillverkningsindustri: 15 000 arbetstillfällen, 30 miljarder kronor i omsättning, 12 miljarder kronor i export
 • Tjänster: 13 000 arbetstillfällen, 26 miljarder kronor i omsättning, 6 miljarder kronor i export
 • Forskning och utveckling: 1 000 arbetstillfällen, 1 miljard kronor i omsättning, 2 miljarder kronor i export

Dessa siffror visar att Trollhättan har en diversifierad ekonomi med en stark tillväxt inom både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Staden är också ett viktigt centrum för forskning och utveckling.

Trollhättan har en stor potential att fortsätta att utvecklas som företagsstad. Staden har ett starkt näringsliv, en god infrastruktur och en hög kompetensnivå bland arbetskraften.

Trollhättan största företagen

Trollhättan är en företagsstad med en lång tradition av industri. Staden har en stark tillväxt och ett rikt näringsliv med många olika branscher representerade.

GKN Aerospace Sweden AB är en av världens ledande leverantörer av flygplanskomponenter. Företaget har sitt huvudkontor i Trollhättan och har cirka 1 500 anställda i staden. GKN Aerospace Sweden AB tillverkar bland annat propellrar, landningsställ och flygplanskroppar. 

Trollhättan Energi Aktiebolag är ett kommunalt energibolag som levererar el, fjärrvärme och fjärrkyla till Trollhättan och omnejd. Företaget har cirka 200 anställda i Trollhättan. Trollhättan Energi Aktiebolag är också ett viktigt centrum för forskning och utveckling inom energiområdet. 

AB Eidar, Trollhättan bostadsbolag är ett kommunalt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 12 000 bostäder i Trollhättan. Företaget har cirka 200 anställda i Trollhättan. AB Eidar, Trollhättan bostadsbolag arbetar aktivt för att skapa en trygg och trivsam boendemiljö för sina hyresgäster. 

Djurfarmacia Sverige AB är en av Sveriges ledande leverantörer av veterinärmedicinska produkter och tjänster. Företaget har sitt huvudkontor i Trollhättan och har cirka 100 anställda i staden. Djurfarmacia Sverige AB erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster till veterinärer och djurägare.

Överby Stormarknad AB är en av Sveriges största dagligvarubutiker. Företaget har sitt huvudkontor i Trollhättan och har cirka 500 anställda i staden. Överby Stormarknad AB erbjuder ett brett utbud av dagligvaror och andra produkter.

Dessa är bara några exempel på de många företag som finns i Trollhättan. Staden är ett viktigt centrum för tillverkning, energi, bostadsbyggande, veterinärmedicin och dagligvaruhandel.

Stadsdelar i Trollhättan

Trollhättan är indelat i flera stadsdelar:

Björndalen är ett bostadsområde som ligger nära skog och natur. Området är populärt bland barnfamiljer.

Centrum är Trollhättans centrala stadsdel. Här finns bland annat butiker, restauranger, kulturinstitutioner och offentliga byggnader.

Dannebacken är ett bostadsområde som ligger på en höjd med utsikt över staden. Området är populärt bland äldre personer.

Egna Hem är ett bostadsområde som ligger nära Trollhättans sjukhus. Området är populärt bland personer som arbetar eller studerar vid sjukhuset.

Halvorstorp är ett bostadsområde som ligger i nordöstra Trollhättan. Området är populärt bland barnfamiljer och äldre personer.

Hjortmossen är ett bostadsområde som ligger i centrala Trollhättan. Området är populärt bland unga personer.

Hjulkvarn är ett bostadsområde som ligger nära Trollhättans centrum. Området är populärt bland personer som arbetar eller studerar i centrum.

Hojum är ett bostadsområde som ligger i nordöstra Trollhättan. Området är populärt bland barnfamiljer.

Sandhem är ett bostadsområde som ligger i centrala Trollhättan. Området är populärt bland äldre personer.

Skoftebyn är ett bostadsområde som ligger i centrala Trollhättan. Området är populärt bland barnfamiljer och äldre personer.

Strömslund är ett bostadsområde som ligger i centrala Trollhättan. Området är populärt bland unga personer.

Här är en mer detaljerad beskrivning av några av de största stadsdelarna i Trollhättan:

Centrum

Centrum är Trollhättans centrala stadsdel. Här finns bland annat butiker, restauranger, kulturinstitutioner och offentliga byggnader. Centrum är ett livligt område med mycket att erbjuda.

Björndalen

Björndalen är ett bostadsområde som ligger nära skog och natur. Området är populärt bland barnfamiljer. Björndalen är ett lugnt och naturnära område med goda möjligheter till friluftsliv.

Skoftebyn

Skoftebyn är ett bostadsområde som ligger i centrala Trollhättan. Området är populärt bland barnfamiljer och äldre personer. Skoftebyn är ett väletablerat område med goda kommunikationer.

Strömslund

Strömslund är ett bostadsområde som ligger i centrala Trollhättan. Området är populärt bland unga personer. Strömslund är ett livligt område med mycket studenter och ungdomar.

Företagsområden och arbetsplatser i Trollhättan

Trollhättan, en stad i Västra Götalands län i Sverige, har en diversifierad ekonomi med flera viktiga affärsområden:

Bilindustri: Historiskt har Trollhättan varit starkt förknippat med bilindustrin, särskilt genom företaget Saab Automobile. Även om Saab inte längre är verksamt, fortsätter bilindustrin att vara betydande genom andra företag och underleverantörer.

Energi och Miljöteknik: Med Trollhättans kraftverk och närheten till Göta älv har staden varit ett centrum för energiproduktion, särskilt vattenkraft. Det finns även företag och initiativ inriktade på miljöteknik och förnybar energi.

Utbildning och Forskning: Högskolan Väst är en viktig institution som bidrar till forskning och utbildning inom områden som teknik, hälsa och samhällsvetenskap. Samarbeten mellan högskolan och lokala företag främjar innovation och utveckling.

Tjänstesektorn och Handel: Handel och tjänster är också viktiga för den lokala ekonomin, med ett brett utbud av butiker, restauranger och serviceföretag.

Kultur och Turism: Trollhättan är känt för sin filmindustri, ibland kallad "Trollywood" på grund av de många filmer som producerats i området. Staden lockar även turister med attraktioner som Trollhättans slussområde och vattenfall.

Tillverkningsindustri: Förutom bilindustrin finns det även andra tillverkningsföretag inom områden som maskintillverkning och metallbearbetning.

Dessa affärsområden reflekterar stadens industriella arv samtidigt som de visar på en strävan mot innovation och teknologisk utveckling.

Kontorsområden i Trollhättan

Trollhättan har ett antal viktiga kontorsområden, varav några av de mest betydelsefulla är:

 • Skansgatan/Götagatan är ett centralt beläget kontorsområde med ett stort utbud av kontorslokaler. Här finns bland annat kontor för Volvo Trucks, Saab Automobile och Siemens Gamesa Renewable Energy.
 • Strömslund är ett växande kontorsområde i nordvästra Trollhättan. Här finns bland annat kontor för Ericsson, Volvo Cars och Sandvik.
 • Kronan är ett nybyggt kontorsområde i centrala Trollhättan. Här finns bland annat kontor för Trollhättan Energi, AB Eidar och Djurfarmacia Sverige.

Dessa kontorsområden är viktiga för Trollhättans ekonomi och bidrar till att skapa arbetstillfällen och välstånd i staden. De är också viktiga för att Trollhättan ska kunna fortsätta att utvecklas som ett attraktivt företagscentrum.

Utöver dessa tre områden finns det också ett antal mindre kontorsområden i Trollhättan, bland annat i Skoftebyn, Hjulkvarn och Alingsås.

Hyra kontor i Trollhättan

Butiksområden i Trollhättan

Trollhättan har två stora shoppingområden:

 • Överby Köpcentrum är ett av Sveriges största köpcentrum med cirka 100 butiker och restauranger. Köpcentrumet ligger i stadsdelen Överby, cirka 5 kilometer från Trollhättans centrum.
 • Trollhättan Centrum är stadens centrala shoppingområde med ett stort antal butiker och restauranger. Centrumet ligger i stadsdelen Centrum, mitt i staden.

Överby Köpcentrum är det största shoppingområdet i Trollhättan och det lockar besökare från hela Västra Götaland. Köpcentrumet har ett brett utbud av butiker och restauranger, bland annat H&M, Zara, MediaMarkt, Clas Ohlson och Systembolaget. Köpcentrumet har också ett stort utbud av parkeringsplatser.

Trollhättan Centrum är Trollhättans centrala shoppingområde och det ligger nära stadens offentliga byggnader, kulturinstitutioner och kommunikationer. Centrumet har ett brett utbud av butiker och restauranger, bland annat Åhléns, NK, Coop Forum och Systembolaget. Centrumet har också ett stort utbud av parkeringsplatser.

Utöver dessa två stora shoppingområden finns det också ett antal mindre shoppingområden i Trollhättan, bland annat i Strömslund, Skoftebyn och Hjulkvarn.

Hyra butikslokal i Trollhättan

Butiker i Trollhättan

På Trollhättan hittar du bland annat följande butiker

Trollhättan är en stad med ett rikt utbud av butiker, både i centrum och i de olika stadsdelarna. Här är några av de butiker du kan hitta i Trollhättan:

Överby Köpcentrum

 • H&M
 • Zara
 • MediaMarkt
 • Clas Ohlson
 • Systembolaget
 • Intersport
 • Elgiganten
 • Rusta
 • Willys

Trollhättan Centrum

 • Åhléns
 • NK
 • Coop Forum
 • Systembolaget
 • Dressmann
 • H&M
 • Lindex
 • MQ
 • Vero Moda

Strömslund

 • Stadium
 • Intersport
 • Elgiganten
 • Rusta
 • Willys
 • Coop
 • Clas Ohlson
 • MediaMarkt

Skoftebyn

 • ICA Supermarket
 • Willys
 • Elgiganten
 • Rusta
 • Clas Ohlson
 • MediaMarkt

Hjulkvarn

 • ICA Supermarket
 • Willys
 • Elgiganten
 • Rusta
 • Clas Ohlson
 • MediaMarkt

Oavsett vad du letar efter så hittar du det med största sannolikhet i Trollhättan.

Lager- och logistikområden i Trollhättan

Trollhättan är en viktig logistikstad med ett strategiskt läge vid Göta älv. Staden har ett antal viktiga logistikområden, varav några av de mest betydelsefulla är:

 • Trollhättan Sjöfartsterminal är en av de största sjöfartsterminalerna i Västsverige. Terminalen hanterar årligen cirka 2 miljoner ton gods, bland annat stål, trä och pappersmassa.
 • E45-terminalen är en viktig vägtransportterminal som ligger vid E45:an, cirka 5 kilometer från Trollhättans centrum. Terminalen hanterar årligen cirka 1 miljon ton gods, bland annat fordon, industrikomponenter och livsmedel.
 • Industriparken Trollhättan är ett stort industriområde som ligger i centrala Trollhättan. Inom industriparken finns ett antal företag som har behov av logistiktjänster, bland annat Saab Automobile, Siemens Gamesa Renewable Energy och Volvo Trucks.
 • Strömslunds logistikpark är ett växande logistikområde som ligger i nordvästra Trollhättan. Inom logistikparken finns ett antal företag som har behov av logistiktjänster, bland annat Ericsson, Volvo Cars och Sandvik.

Dessa logistikområden är viktiga för Trollhättans ekonomi och bidrar till att skapa arbetstillfällen och välstånd i staden. De är också viktiga för att Trollhättan ska kunna fortsätta att utvecklas som ett attraktivt logistikcentrum.

Utöver dessa fyra områden finns det också ett antal mindre logistikområden i Trollhättan, bland annat i Skoftebyn och Hjulkvarn.

Hyra lager i Trollhättan

Relevanta länkar om företag i Trollhättan

Läs mer om Trollhättan företag på dessa sidor:

Trollhättan Kommun

Besök Trollhättan

Wikipedia: Trollhättan

Trollhättan på Google Maps

Hitta tillgängliga kommersiella fastigheter i Trollhättan

Vanliga frågor