Trenderna för de som önskar hyra lokal i Stockholm

Efterfrågan av att hyra lokal i Stockholm är fortsatt hög och hyresmarknaden har den senaste tiden präglats av en stark tillväxt. I perioden mellan 2010 och 2015 låg tillväxtnivån för hyresmarknaden på 12,5 procent och tog sedan fart rejält under första halvåret 2016.
13. juli 2017 | Skrivet av: Ludvig Kofoed
Trenderna för de som önskar hyra lokal i Stockholm

Efterfrågan av att hyra lokal i Stockholm är fortsatt hög och hyresmarknaden har den senaste tiden präglats av en stark tillväxt. I perioden mellan 2010 och 2015 låg tillväxtnivån för hyresmarknaden på 12,5 procent och tog sedan fart rejält under första halvåret 2016. Då landande tillväxten på höga 29 procent – en utveckling som symboliserar en ökad efterfrågan på hyresmarknaden som svar på den högkonjuktur många branscher befinner sig i idag. Dock skiljer det sig mycket från bransch till bransch var det rent geografiskt är populärast att förlägga verksamheten. Många IT-företag huserar till exempel i Kista, samtidigt som juridiska verksamheter gärna sitter centralt. Det kan därför vara en viktig aspekt för den som önskar hyra lokal i Stockholm – att först reflektera var branschens ”hjärta” finns och sedan börja spana in lediga lokaler i det området direkt på Verksamhetslokaler.se här.

Här är trenderna som avgör var företagen vill hyra lokal i Stockholm

Huruvida pris och hyra är den enskilt viktigaste aspekten för de företag och verksamheter som önskar hyra lokal i Stockholm är svårt att svara på. En sak som dock är säker är att det långt ifrån är den enda faktorn som hyresgäster tar med i beräkningarna när de väljer lokal och hyresvärd. Vi vill därför belysa tre viktiga trender som ofta är med och påverkar valet av lokal.

  • Den kanske allra viktigaste trenden är egentligen en helthetsbild av tre utvecklingsprocesser i samhället: globalisering, urbanisering och digilitalisering. På många sätt hänger globalisering och digitalisering ihop. I takt med att större del av arbetsuppgifter digitliseras minskar behovet av geografisk närvaro – ett samband som gör det lättare för företag att nå ut till fler marknader och därigeonom underlätta expansion. Med andra ord, ändrade förutsättningar för att nå ut globalt. Digitaliseringen ställer dock vissa krav på den digitala utveckling, vilket i sin tur främjar urbaniseringen då allt fler väljer att flytta till storstadsområdena där dessa möjligheter finns.

  • Utan attraktiva lokaler är det svårt att knyta till sig de mest eftertraktade medarbetarna. Det har därför fästs mer vikt på läge, utformning och karaktär som underlag för beslutsfattandet om lokal. Här skiljer det sig såklart från bransch till bransch om vad som efterfrågas, det gemensamma är dock den ökade insikten om lokalens betydelse i kampen om arbetsmarknadens talanger.

  • Sist men inte minst har den ökade förändringstakten hos företag en stor påverkan för såväl nutida som framtida förhandlingar när hyreskontrakt ska skrivas. I de allra flesta branscher och industrier kan marknaden svänga snabbt och det ställer därför högre krav på företagens flexibilitet att anpassa sig därefter. Vid förhandlingar värderas därför den personliga relationen och kontakten allt högre – då det lägger grunden för att även under kontraktstid hitta lösningar på de förändringar som potentiellt kan uppstå.