Sundsvall: En växande businesshub i norra Sverige

Sundsvall är en växande företagsstad med en stark ekonomi. Staden har ett brett utbud av företag inom olika branscher, allt från tillverkningsindustri till tjänstesektorn. Sundsvall är också en attraktiv stad att bo och arbeta i, med goda kommunikationer, ett rikt kulturliv och en vacker natur.
18. januari 2024 | Skrivet av: Leonora Jensen
Sundsvall: En växande businesshub i norra Sverige

Sundsvall är en växande företagsstad med en stark ekonomi. Staden har ett brett utbud av företag inom olika branscher, allt från tillverkningsindustri till tjänstesektorn. Sundsvall är också en attraktiv stad att bo och arbeta i, med goda kommunikationer, ett rikt kulturliv och en vacker natur.

Sundsvall som affärsstad

Här är några av de faktorer som kännetecknar Sundsvall som företagsstad:

 • En stark ekonomi. Sundsvalls kommun har en stark ekonomi med en låg arbetslöshet. Staden har också ett stort antal företag som går bra, vilket skapar möjligheter för tillväxt och utveckling.
 • Ett brett utbud av företag. Sundsvall har ett brett utbud av företag inom olika branscher. Detta gör staden till en attraktiv plats för företag som vill etablera sig eller expandera.
 • Goda kommunikationer. Sundsvall har goda kommunikationer med resten av Sverige och världen. Staden ligger nära E4, har en flygplats och är ansluten till järnvägsnätet.
 • Ett rikt kulturliv. Sundsvall har ett rikt kulturliv med ett stort utbud av museer, teatrar, biografer och konserter. Detta gör staden till en attraktiv plats för företag som vill att deras anställda ska ha en bra arbetsmiljö.
 • En vacker natur. Sundsvall ligger i en vacker natur med närhet till skog, hav och fjäll. Detta gör staden till en attraktiv plats för företag som vill att deras anställda ska ha möjlighet att arbeta och bo i en hälsosam miljö.

Sundsvall är en stad med en stark framtidstro. Staden har en rad fördelar som gör den till en attraktiv plats för företag.

Transportförhållanden i Sundsvall

Sundsvall har goda kommunikationer med resten av Sverige och världen. Staden ligger nära E4, har en flygplats och är ansluten till järnvägsnätet.

Vägtransporter

Sundsvall ligger nära E4, som är en viktig motorväg som går genom Sverige. Detta gör det enkelt att transportera gods till och från Sundsvall med lastbil. Det finns också ett antal lokala åkerier som erbjuder vägtransporter i Sundsvallsområdet.

Flygtrafik

Sundsvalls flygplats ligger cirka 20 kilometer från centrala Sundsvall. Flygplatsen har flera dagliga avgångar till Stockholm, Göteborg och Umeå. Det finns också ett antal charterflygbolag som erbjuder flyg till andra destinationer i Europa och världen.

Järnväg

Sundsvalls centralstation ligger i centrala Sundsvall. Staden är ansluten till järnvägsnätet med SJ, som erbjuder dagliga avgångar till Stockholm, Göteborg, Umeå och andra destinationer i Sverige.

Transportvillkor för företag

För företag som behöver transportera gods till och från Sundsvall finns det ett antal olika alternativ att välja mellan. Vägtransporter är det vanligaste alternativet, men flyg och järnväg kan också vara bra alternativ beroende på behovet.

Vägtransporter

Vägtransporter är det vanligaste alternativet för transport av gods till och från Sundsvall. Det finns ett antal lokala åkerier som erbjuder vägtransporter i Sundsvallsområdet. Priserna på vägtransporter varierar beroende på avstånd, vikt och storlek på gods.

Flygtrafik

Flygtrafik är ett bra alternativ för transport av gods som behöver transporteras snabbt eller till en destination som ligger långt bort. Priserna på flygtransporter varierar beroende på vikt, storlek och destination.

Järnväg

Järnväg är ett bra alternativ för transport av gods som är tungt eller skrymmande. Priserna på järnvägstransporter varierar beroende på vikt, storlek och destination.

För att jämföra transportvillkoren för olika alternativ kan man kontakta flera olika transportörer och begära offerter.

Nyckeltal om Sundsvall (2023)

Här är några av de viktigaste siffrorna som beskriver Sundsvall och Sundsvalls business:

 • Befolkning: Sundsvalls kommun har en befolkning på cirka 99 383 invånare.
 • Arbetslöshet: Arbetslösheten i Sundsvalls kommun är cirka 4,5 %.
 • Omsättning: Omsättningen för företag i Sundsvalls kommun är cirka 100 miljarder kronor.
 • Export: Exporten från Sundsvalls kommun är cirka 25 miljarder kronor.
 • Etableringar: Det etablerades cirka 500 nya företag i Sundsvalls kommun under 2022.

Befolkning

Sundsvalls kommun är en växande kommun med en ung befolkning. Detta gör staden till en attraktiv plats för företag som vill rekrytera personal.

Arbetslöshet

Arbetslösheten i Sundsvalls kommun är låg, vilket gör det lättare för företag att hitta arbetskraft.

Omsättning

Omsättningen för företag i Sundsvalls kommun är hög, vilket visar att staden har en stark ekonomi.

Export

Exporten från Sundsvalls kommun är hög, vilket visar att stadens företag är framgångsrika på den internationella marknaden.

Etableringar

Det etablerades ett stort antal nya företag i Sundsvalls kommun under 2022, vilket visar att staden är attraktiv för företagare.

Andra viktiga siffror som kan beskriva Sundsvall och Sundsvalls business är:

 • Antal företag: Det finns cirka 12 167 företag i Sundsvalls kommun.
 • Branscher: De största branscherna i Sundsvalls kommun är tillverkningsindustri, tjänstesektor och byggbranschen.
 • Arbetstillfällen: Det finns cirka 60 000 arbetstillfällen i Sundsvalls kommun.

Dessa siffror visar att Sundsvall är en stad med en stark ekonomi och en växande företagssektor.

Sundsvalls största företagen

Sundsvall är en stad med en stark företagssektor. Staden har ett brett utbud av företag inom olika branscher, allt från tillverkningsindustri till tjänstesektorn. Några av de största företagen i Sundsvall är:

 • Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt skogsindustriföretag med huvudkontor i Sundsvall. SCA är en av världens ledande tillverkare av massa, papper och träprodukter.
 • Ramudden är ett svenskt bygg- och anläggningsföretag med huvudkontor i Sundsvall. Ramudden är ett av Sveriges största byggföretag och arbetar med allt från infrastrukturprojekt till bostäder och kommersiella fastigheter.
 • CSN är ett svenskt industriföretag med huvudkontor i Sundsvall. CSN tillverkar och distribuerar stålprodukter till ett brett utbud av kunder.
 • Norrlands Miljövård är ett svenskt miljöteknikföretag med huvudkontor i Sundsvall. Norrlands Miljövård erbjuder tjänster inom bland annat vattenrening, avfallshantering och energiproduktion.
 • Indiska är ett svenskt modeföretag med huvudkontor i Sundsvall. Indiska är en av Sveriges ledande tillverkare och återförsäljare av modekläder.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

SCA är ett globalt skogsindustriföretag med huvudkontor i Sundsvall. SCA är en av världens ledande tillverkare av massa, papper och träprodukter. SCA har ett betydande antal anställda i över 20 länder.

SCA:s verksamhet i Sundsvall är koncentrerad till massa- och pappersproduktion. SCA har två massabruk i Sundsvall, Sundsvalls massabruk och Östrands massabruk. SCA har också ett pappersbruk i Sundsvall, Tunadals pappersbruk.

SCA:s massa- och pappersproduktion i Sundsvall är en viktig del av stadens ekonomi. SCA är en stor arbetsgivare i Sundsvall och bidrar till stadens utveckling.

Ramudden

Ramudden är ett svenskt bygg- och anläggningsföretag med betydande verksamhet i Sundsvall, även om dess huvudkontor inte är beläget i staden. Ramudden är ett av Sveriges största byggföretag och arbetar med allt från infrastrukturprojekt till bostäder och kommersiella fastigheter.

Ramudden har cirka 2 500 anställda i Sverige och Finland. Ramudden har en stark närvaro i Sundsvall och är en viktig arbetsgivare i staden.

Ramudden är ett företag som är engagerat i samhällsutvecklingen. Ramudden arbetar med att bygga hållbara och miljövänliga byggnader och infrastruktur.

CSN

CSN är ett svenskt industriföretag med huvudkontor i Sundsvall. CSN tillverkar och distribuerar stålprodukter till ett brett utbud av kunder.

CSN har cirka 1 500 anställda i Sverige. CSN har en stark närvaro i Sundsvall och är en viktig arbetsgivare i staden.

CSN är ett företag som är engagerat i att utveckla nya stålprodukter. CSN arbetar också med att minska miljöpåverkan från sin verksamhet.

Norrlands Miljövård

Norrlands Miljövård är ett svenskt miljöteknikföretag med huvudkontor i Sundsvall. Norrlands Miljövård erbjuder tjänster inom bland annat vattenrening, avfallshantering och energiproduktion.

Norrlands Miljövård har cirka 500 anställda i Sverige. Norrlands Miljövård har en stark närvaro i Sundsvall och är en viktig arbetsgivare i staden.

Norrlands Miljövård är ett företag som är engagerat i att förbättra miljön. Norrlands Miljövård arbetar med att utveckla nya miljötekniklösningar.

Indiska

Indiska är ett svenskt modeföretag med kontor i Sundsvall. Indiska är en av Sveriges ledande tillverkare och återförsäljare av modekläder.

Indiska har cirka 700 anställda i Sverige. Indiska har en stark närvaro i Sundsvall och är en viktig arbetsgivare i staden.

Indiska är ett företag som är engagerat i att erbjuda modekläder av hög kvalitet till ett bra pris. Indiska arbetar också med att driva hållbarhet i sin verksamhet.

Stadsdelar i Sundsvall

Sundsvalls kommun är indelad i åtta kommundelar, med ett antal glesbygdsområden, tätortsområden och stadsdelar. Sundsvalls tätortsområde är en kommundel. Denna består av tätorten Sundsvall och närområdena omkring. Nedan ges en redovisning över tätortens stadsdelar och kommundelens övriga områden.

Stadsdelar i tätorten Sundsvall

 • Stenstan är Sundsvalls historiska centrum. Här finns ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader, bland annat Sundsvalls rådhus, Sundsvalls domkyrka och Sundsvalls stadsteater. Stenstan är också en viktig handelsplats med ett stort utbud av butiker, restauranger och caféer.
 • Södermalm är Sundsvalls största stadsdel med cirka 10 000 invånare. Här finns ett stort utbud av bostäder, service och handel. Södermalm är också hemvist för ett antal företag och industrier.
 • Västermalm är en stadsdel med en blandad bebyggelse av villor, radhus och flerbostadshus. Här finns också ett stort utbud av service och handel. Västermalm är också hemvist för ett antal företag och industrier.
 • Norrmalm är en stadsdel med en blandad bebyggelse av villor, radhus och flerbostadshus. Här finns också ett stort utbud av service och handel. Norrmalm är också hemvist för ett antal företag och industrier.
 • Haga är en stadsdel med en villabebyggelse med utsikt över Sundsvalls centrum. Här finns också ett antal företag och industrier.
 • Sjöstaden är en stadsdel som växer fram vid vattnet i Sundsvalls centrum. Här planeras för bostäder, kontor och handel.
 • Bollstabruk är en stadsdel med en industribebyggelse. Här finns bland annat SCA:s massabruk och Ramudden.

Övriga områden i Sundsvalls kommun

 • Alnö är en ö i Sundsvalls kommun med cirka 4 000 invånare. Alnö är en populär fritidsö med ett stort utbud av fritidsaktiviteter.
 • Stora Tuna är en by i Sundsvalls kommun med cirka 1 000 invånare. Stora Tuna är en gammal by med en vacker bebyggelse.
 • Ljustorpsbygden är en landsbygdsbygd i Sundsvalls kommun med cirka 2 000 invånare. Ljustorpsbygden är en populär sommardestination med ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

Företagsområden och arbetsplatser i Sundsvall

Sundsvall, en stad belägen i Västernorrlands län i Sverige, är en dynamisk plats med en mångsidig ekonomi. De viktigaste affärsområdena i Sundsvall inkluderar:

Skogsindustri och Papperstillverkning: Regionen är rik på skogar, och det har traditionellt varit en stark industri för pappers- och massatillverkning. Företag som SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) har en stor närvaro i området.

Informationsteknik och Datacenter: Sundsvall har blivit en betydande hubb för IT-industrin. Det finns en stark närvaro av IT-konsultföretag och en växande sektor av teknikstartups.

Energi och Miljöteknik: Regionen fokuserar på hållbar utveckling och ren teknik, med företag och forskningsfaciliteter som arbetar med energieffektivitet, förnybar energi och miljöteknik.

Utbildning och Forskning: Sundsvall är hem för Mittuniversitetet, som bidrar till staden med forskning och en högutbildad arbetskraft. Universitetet är en drivkraft för innovation och utveckling inom olika sektorer.

Handel och Service: Staden har ett levande handelscentrum med en blandning av lokala butiker och internationella kedjor. Serviceindustrin, inklusive turism, är också en viktig del av ekonomin, särskilt med Sundsvalls anseende som en gateway till norra Sverige.

Tillverkningsindustri: Utöver skogsindustrin har Sundsvall också en diversifierad tillverkningssektor som inkluderar företag inom områden som maskintillverkning och metallbearbetning.

Dessa sektorer bildar tillsammans grunden för Sundsvalls ekonomi och bidrar till stadens status som en viktig affärs- och industricentrum i norra Sverige.

Kontorsområden i Sundsvall

De viktigaste kontorsområdena i Sundsvall är:

 • Stenstan är Sundsvalls historiska centrum och är hemvist för ett stort antal företag och organisationer, bland annat Sundsvalls kommun, Region Västernorrland och Sveriges Radio.
 • Södermalm är Sundsvalls största stadsdel och är också en viktig kontorsdestination. Här finns bland annat kontor för SCA, Ramudden och Norrlands Miljövård.
 • Västermalm är en stadsdel med en blandad bebyggelse av villor, radhus och flerbostadshus. Här finns också ett antal kontor, bland annat för Region Västernorrland och Högskolan i Sundsvall.
 • Norrmalm är en stadsdel med en blandad bebyggelse av villor, radhus och flerbostadshus. Här finns också ett antal kontor, bland annat för Sundsvalls kommun och Region Västernorrland.
 • Haga är en stadsdel med en villabebyggelse med utsikt över Sundsvalls centrum. Här finns också ett antal kontor, bland annat för Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA).

Utöver dessa stadsdelar finns det också ett antal kontorsområden i Sundsvalls kommuns utkanter, bland annat:

 • Bollstabruk är en stadsdel med en industribebyggelse. Här finns bland annat kontor för SCA och Ramudden.
 • Sjöstaden är en stadsdel som växer fram vid vattnet i Sundsvalls centrum. Här planeras för bostäder, kontor och handel.

Sundsvalls kommun arbetar aktivt för att utveckla nya kontorsområden i staden. Ett exempel på detta är planerna för ett nytt kontorsområde i Sjöstaden.

Hyra kontor i Sundsvall

Butiksområden i Sundsvall

De största shoppingområdena i Sundsvall är:

 • Birsta City är ett stort köpcentrum med cirka 130 butiker, restauranger och caféer. Birsta City ligger cirka 10 kilometer utanför Sundsvalls centrum och är det största köpcentret i Norrland.
 • Stenstan är Sundsvalls historiska centrum och är hemvist för ett stort antal butiker, restauranger och caféer. Stenstan är ett populärt turistmål och är också en viktig handelsplats för invånarna i Sundsvall och omgivningarna.
 • Södermalm är Sundsvalls största stadsdel och är också en viktig shoppingdestination. Här finns ett stort utbud av butiker, restauranger och caféer.

Utöver dessa tre stora shoppingområden finns det också ett antal mindre shoppingcentra och butiksgator i Sundsvall, bland annat:

 • Sundsvalls centrum är ett mindre köpcentrum med cirka 30 butiker, restauranger och caféer. Sundsvalls centrum ligger i centrala Sundsvall och är ett populärt shoppingmål för invånarna i Sundsvall.
 • Västermalms torg är en populär shoppinggata i stadsdelen Västermalm. Här finns ett stort utbud av butiker, restauranger och caféer.
 • Norrmalms torg är en populär shoppinggata i stadsdelen Norrmalm. Här finns ett stort utbud av butiker, restauranger och caféer.

Sundsvalls kommun arbetar aktivt för att utveckla handeln i staden. Ett exempel på detta är planerna för ett nytt köpcentrum i Sjöstaden.

Hyra butikslokal i Sundsvall

Butiker i Sundsvall

På Sundsvall hittar du bland annat följande butiker

Sundsvall är en stad med ett stort utbud av butiker, oavsett om du letar efter kläder, elektronik, mat eller något helt annat. Här är några av de mest populära shoppingområdena i Sundsvall:

Birsta City

Birsta City är ett stort köpcentrum med cirka 130 butiker, restauranger och caféer. Här hittar du allt du kan tänka dig, från H&M och Zara till Elgiganten och Ikea.

Stenstan

Stenstan är Sundsvalls historiska centrum och är hemvist för ett stort antal butiker, restauranger och caféer. Här finns både stora kedjebutiker och små, unika butiker.

Södermalm

Södermalm är Sundsvalls största stadsdel och är också en viktig shoppingdestination. Här hittar du allt från klädbutiker till elektronikbutiker och livsmedelsbutiker.

Sundsvalls centrum

Sundsvalls centrum är ett mindre köpcentrum med cirka 30 butiker, restauranger och caféer. Här hittar du allt du behöver för vardagen, från kläder och skor till mat och apotek.

Västermalms torg

Västermalms torg är en populär shoppinggata i stadsdelen Västermalm. Här hittar du ett stort utbud av butiker, bland annat klädbutiker, elektronikbutiker och livsmedelsbutiker.

Norrmalms torg

Norrmalms torg är en populär shoppinggata i stadsdelen Norrmalm. Här hittar du ett stort utbud av butiker, bland annat klädbutiker, elektronikbutiker och livsmedelsbutiker.

Här är några exempel på butiker som finns i Sundsvall:

Mode

 • H&M
 • Zara
 • Lindex
 • Gina Tricot
 • Kappahl
 • Vero Moda
 • Carlings
 • Monki
 • Weekday

Elektronik

 • Elgiganten
 • MediaMarkt
 • NetOnNet
 • Ica Maxi
 • Coop Forum

Mat

 • Ica Maxi
 • Coop Forum
 • Willys
 • Hemköp
 • City Gross

Övrigt

 • Ikea
 • Rusta
 • Jula
 • Stadium
 • Intersport
 • Bokus
 • Akademibokhandeln
 • Filmstaden

Oavsett om du letar efter något specifikt eller bara vill ha en trevlig shoppingtur, är Sundsvall en stad med något för alla.

Lager- och logistikområden i Sundsvall

De viktigaste logistikområdena i Sundsvall är:

 • Sjöstaden är en stadsdel som växer fram vid vattnet i Sundsvalls centrum. Här planeras för bostäder, kontor och handel. Sjöstaden är också ett viktigt logistikområde. Här finns bland annat ett nytt godsterminal som är under uppbyggnad.
 • Bollstabruk är en stadsdel med en industribebyggelse. Här finns bland annat SCA:s massabruk och Ramudden. Bollstabruk är också ett viktigt logistikområde. Här finns bland annat ett stort antal lager och distributionscentraler.
 • Sundsvalls hamn är en viktig hamnstad i norra Sverige. Sundsvalls hamn är en viktig ingångspunkt för import och export av varor till och från norra Sverige.

Sjöstaden

Sjöstaden är ett viktigt logistikområde eftersom det ligger vid vattnet och har goda kommunikationer. Det nya godsterminalen i Sjöstaden kommer att göra det möjligt för företag att transportera varor till och från Sundsvall på ett effektivare sätt.

Bollstabruk

Bollstabruk är ett viktigt logistikområde eftersom det ligger nära E4:an och har goda kommunikationer. Här finns ett stort antal lager och distributionscentraler som transporterar varor till och från hela Sverige.

Sundsvalls hamn

Sundsvalls hamn är en viktig hamnstad i norra Sverige eftersom den ligger nära E4:an och har goda kommunikationer. Sundsvalls hamn är en viktig ingångspunkt för import och export av varor till och från norra Sverige.

Sundsvalls kommun arbetar aktivt för att utveckla logistiken i staden. Ett exempel på detta är planerna för ett nytt godsterminalen i Sjöstaden.

Hyra lager i Sundsvall

Relevanta länkar om företag i Sundsvall

Läs mer om Sundsvall företag på dessa sidor:

Sundsvall Kommun

Besök Sundsvall

Wikipedia: Sundsvall

Sundsvall på Google Maps

Hitta tillgängliga kommersiella fastigheter i Sundsvall

Vanliga frågor