Solna: En plats för innovation och tillväxt

Solna är en av Sveriges mest framgångsrika företagskommuner. Här finns stora multinationella företag till mindre start-up-företag inom kunskapsintensiva branscher som ICT, finans och försäkring, bygg, livsmedel och företagstjänster.
18. januari 2024 | Skrivet av: Sara Petersen
Solna: En plats för innovation och tillväxt

Solna är en av Sveriges mest framgångsrika företagskommuner. Här finns stora multinationella företag till mindre start-up-företag inom kunskapsintensiva branscher som ICT, finans och försäkring, bygg, livsmedel och företagstjänster.

Solna som affärsstad

Det finns flera faktorer som bidrar till Solnas framgång som företagsstad. En viktig faktor är den goda infrastrukturen. Solna ligger centralt i Stockholmsregionen och har goda kommunikationer med resten av landet. Staden har också ett stort utbud av bostäder, service och kultur som gör det attraktivt att bo och verka här.

En annan viktig faktor är Solnas fokus på företagsutveckling. Staden har ett stort antal insatser för att hjälpa företag att växa och utvecklas. Dessa insatser inkluderar bland annat rådgivning, utbildning och finansiering.

Solna är också en innovativ stad. Staden har ett stort utbud av start-up-företag och inkubatorer som stödjer innovation och entreprenörskap.

Här är några av de specifika egenskaper som kännetecknar Solna som företagsstad:

 • God infrastruktur: Solna ligger centralt i Stockholmsregionen och har goda kommunikationer med resten av landet. Staden har också ett stort utbud av bostäder, service och kultur som gör det attraktivt att bo och verka här.
 • Inriktat på företagsutveckling: Solna har ett stort antal insatser för att hjälpa företag att växa och utvecklas. Dessa insatser inkluderar bland annat rådgivning, utbildning och finansiering.
 • Innovativ: Solna är en innovativ stad med ett stort utbud av start-up-företag och inkubatorer som stödjer innovation och entreprenörskap.

Dessa egenskaper gör Solna till en attraktiv plats för företag att etablera sig eller expandera.

Transportförhållanden i Solna

Solna har ett utmärkt transportsystem som gör det enkelt för företag att transportera gods och personal. Staden är belägen centralt i Stockholmsregionen och har goda kommunikationer med resten av landet.

Staden har också ett antal väg- och järnvägsterminaler som är anpassade för godstransporter.

För persontransporter finns det också flera alternativ. Solna är väl förbunden med Stockholms kollektivtrafiksystem. Staden har också ett antal busslinjer som trafikerar staden.

Här är några specifika exempel på transportvillkoren i Solna för företag:

 • Vägterminalerna i Solna: Solna har tre vägterminaler som är anpassade för godstransporter. Terminalerna har en total yta på 150 000 kvadratmeter.
 • Järnvägsterminalerna i Solna: Solna har två järnvägsterminaler som är anpassade för godstransporter. Terminalerna har en total yta på 100 000 kvadratmeter.
 • Kollektivtrafiken i Solna: Solna är väl förbunden med Stockholms kollektivtrafiksystem. Staden har ett antal tunnelbanestationer, pendeltågsstationer och busslinjer som trafikerar staden.

Dessa transportvillkor gör det enkelt för företag att transportera gods och personal i Solna.

Nyckeltal om Solna (2023)

Här är några av de viktigaste siffrorna som beskriver Solna och Solnas business:

Antal företag: Solna har över 10 000 företag.

Antal arbetsplatser: Solna har över 90 000 arbetsplatser.

Omsättning: Solnas näringsliv omsätter över 200 miljarder kronor per år.

Export: Solnas företag exporterar för över 50 miljarder kronor per år.

Arbetslöshet: Arbetslösheten i Solna är lägre än genomsnittet i Sverige.

Här är några specifika exempel på dessa siffror:

 • Solna är en av Sveriges mest företagstäta kommuner. Av Sveriges 290 kommuner har Solna den femte högsta företagstätheten.
 • Solna är en av Sveriges mest exportintensiva kommuner. Solnas exportandel är 25 procent, vilket är högre än genomsnittet i Sverige som är 18 procent.
 • Solna är en av Sveriges mest innovativa kommuner. Solna har en hög andel företag som arbetar med innovation och utveckling.

Dessa siffror visar att Solna är en stark och framgångsrik företagskommun. Staden har ett diversifierat näringsliv med en hög andel kunskapsintensiva företag. Solna har också goda förutsättningar för företagande, med en god infrastruktur, ett starkt fokus på företagsutveckling och en innovativ kultur.

Solnas största företagen

ServiceNow Solna är ett kontor för den amerikanska IT-företaget ServiceNow. Företaget utvecklar och levererar molnbaserade IT-plattformar för servicehantering, IT-drift, IT-säkerhet och andra IT-relaterade tjänster. ServiceNow Solna har cirka 100 anställda och är en viktig del av företagets verksamhet i Sverige.

Solna United är en ideell förening som arbetar för att främja fotbollen i Solna. Föreningen ansvarar för Solna AIK:s herrlag, damlag och ungdomslag. Solna United har cirka 1 500 medlemmar och är Sveriges största fotbollsförening.

KPMG Solna är ett kontor för den internationella revisions- och konsultfirman KPMG. Företaget erbjuder en rad tjänster inom revision, redovisning, skatterådgivning, affärsrådgivning och IT-rådgivning. KPMG Solna har cirka 200 anställda och är en av de största revisionsfirmorna i Sverige.

WZ Nordic A/B är ett svenskt konsultföretag som specialiserat sig på IT-infrastruktur och molntjänster. Företaget erbjuder tjänster inom konsultation, utbildning, projektledning och drift. WZ Nordic A/B har cirka 100 anställda och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo.

Stadsdelar i Solna

Solna består av åtta stadsdelar:

Bergshamra är en stadsdel i södra Solna. Den är känd för sina villor och radhus, samt för sitt närliggande naturreservat, Hagalundsparken.

Haga är en stadsdel i centrala Solna. Den är känd för sina breda gator, sin historiska stadskärna och sina många butiker och restauranger.

Hagalund är en stadsdel i centrala Solna. Den är känd för sitt närliggande naturreservat, Hagalundsparken, samt för sitt rika kulturliv med bland annat Hagalunds Folkets Hus och Hagalunds konsthall.

Huvudsta är en stadsdel i centrala Solna. Den är känd för sin närhet till Stockholms innerstad, sitt stora utbud av kontor och sitt köpcentrum, Solna Centrum.

Järva är en stadsdel i norra Solna. Den är känd för sin mångfald, sitt växande utbud av bostäder och arbetsplatser, samt för sitt närliggande naturreservat, Järvafältet.

Råsunda är en stadsdel i västra Solna. Den är känd för sin fotbollshistoria, sitt stora utbud av bostäder och sitt närliggande naturreservat, Råstaskogen.

Skytteholm är en stadsdel i västra Solna. Den är känd för sitt stora utbud av bostäder, sitt närliggande naturreservat, Skytteholms naturreservat, samt för sitt populära motionsspår.

Ulriksdal är en stadsdel i västra Solna. Den är känd för sitt stora slott, Ulriksdals slott, sitt närliggande naturreservat, Ulriksdalskogen, samt för sitt populära handelsområde, Ulriksdals Galleria.

Huvudstadsregionen växer snabbt och Solna är en av de kommuner som växer snabbast. Staden genomgår en stor förändring, med nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur som byggs.

Företagsområden och arbetsplatser i Solna

De viktigaste affärsområdena i Solna är:

 • Forskning och utveckling
 • Offentlig sektor
 • Handel och service

Forskning och utveckling är ett annat viktigt affärsområde i Solna. Staden är hemvist för flera forskningsinstitut och universitet, bland annat Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Forskning och utveckling är en viktig drivkraft för innovation och ekonomisk tillväxt.

Offentlig sektor är ett tredje viktigt affärsområde i Solna. Staden är hemvist för en mängd statliga och kommunala myndigheter, bland annat Försvarsmakten, Stockholms läns landsting och Solna stad. Offentlig sektor står för en stor del av Solnas arbetstillfällen och ekonomi.

Handel och service är ett fjärde viktigt affärsområde i Solna. Staden är hemvist för flera stora köpcentrum, bland annat Solna Centrum och Mall of Scandinavia. Handel och service står för en stor del av Solnas arbetstillfällen och ekonomi.

Solna är en växande stad med en stark ekonomi. Staden är en viktig plats för IT, teknik, forskning och utveckling, offentlig sektor, handel och service.

Kontorsområden i Solna

De viktigaste kontorsområdena i Solna är:

 • Solna Business Park är ett stort kontorsområde i centrala Solna. Här finns bland annat Ericssons huvudkontor, IBM:s svenska huvudkontor och Microsofts svenska huvudkontor.
 • Kista Science City är ett stort kontorsområde i norra Solna. Här finns bland annat Karolinska Institutets Campus Solna, KTH:s Campus Kista och flera IT-företag, bland annat Spotify och Klarna.
 • Huvudsta är ett centralt kontorsområde i Solna. Här finns bland annat Försvarsmaktens huvudkontor, Stockholms läns landstings huvudkontor och Solna stads huvudkontor.

Solna Business Park är det största kontorsområdet i Solna. Det är ett attraktivt område för IT-företag på grund av sin närhet till Stockholm, sin höga kompetensnivå och sin goda infrastruktur.

Kista Science City är ett växande kontorsområde som är specialiserat på IT och teknik. Det är ett attraktivt område för IT-företag på grund av sin närhet till Karolinska Institutet och KTH, samt sin goda infrastruktur.

Huvudsta är ett centralt kontorsområde som är hemvist för en mängd statliga och kommunala myndigheter. Det är ett attraktivt område för myndigheter på grund av sin närhet till Stockholms innerstad.

Solna är en växande stad med en stark ekonomi. Staden är en viktig plats för IT, teknik, forskning och utveckling, offentlig sektor, handel och service.

Hitta kontorslokaler att hyra i Solna

Butiksområden i Solna

De största shoppingområdena i Solna är:

 • Mall of Scandinavia är ett stort köpcentrum i centrala Solna. Det är Sveriges största köpcentrum med över 200 butiker, restauranger och nöjesanläggningar.
 • Solna Centrum är ett mindre köpcentrum i centrala Solna. Det har cirka 80 butiker, restauranger och caféer.
 • Ulriksdals Galleria är ett köpcentrum i västra Solna. Det har cirka 50 butiker, restauranger och caféer.

Mall of Scandinavia är det största shoppingområdet i Solna och i Sverige. Det är ett populärt besöksmål för både solnabor och stockholmare. Köpcentrumet har ett brett utbud av butiker, restauranger och nöjesanläggningar, bland annat en biograf, en bowlinghall och en inomhusskidbacke.

Solna Centrum är ett mindre köpcentrum som ligger i centrala Solna. Det är ett populärt besöksmål för solnabor och för pendlare som arbetar i Solna. Köpcentrumet har ett brett utbud av butiker, restauranger och caféer, bland annat en livsmedelsbutik, en elektronikbutik och en klädbutik.

Ulriksdals Galleria är ett köpcentrum som ligger i västra Solna. Det är ett populärt besöksmål för solnabor och för besökare som vill uppleva Ulriksdals slott och dess omgivningar. Köpcentrumet har ett brett utbud av butiker, restauranger och caféer, bland annat en livsmedelsbutik, en klädbutik och en presentbutik.

Solna är en växande stad med en stark ekonomi. Staden är en viktig plats för handel och service.

Hitta butik att hyra i Solna

Butiker i Solna

På Solna hittar du bland annat följande butiker

Solna är en stad med ett rikt utbud av butiker, från stora köpcentrum till små, unika butiker. Här är några av de mest populära shoppingområdena i Solna:

Mall of Scandinavia

Mall of Scandinavia är Sveriges största köpcentrum med över 200 butiker, restauranger och nöjesanläggningar. Här hittar du allt från mode och skönhet till elektronik och sport. Några av de mest populära butikerna på Mall of Scandinavia är:

 • H&M
 • Lindex
 • Elgiganten

Solna Centrum

Solna Centrum är ett mindre köpcentrum med cirka 80 butiker, restauranger och caféer. Här hittar du allt från livsmedel till kläder och heminredning. Några av de mest populära butikerna på Solna Centrum är:

 • ICA Maxi
 • KappAhl
 • Elon
 • H&M Home
 • Clas Ohlson
 • The Body Shop

Ulriksdals Galleria

Ulriksdals Galleria är ett köpcentrum med cirka 50 butiker, restauranger och caféer. Här hittar du allt från mode och skönhet till presenter och heminredning. Några av de mest populära butikerna på Ulriksdals Galleria är:

 • Ateljé Lykta
 • Ulriksdals Slottsträdgård

Övriga butiker

Utöver dessa stora shoppingområden finns det även ett stort antal mindre butiker och butiksstråk i Solna. Några av de mest populära områdena för shopping är:

 • Storgatan
 • Huvudstagatan
 • Hagalundsgatan

På Storgatan i centrala Solna hittar du ett stort utbud av butiker, från mode och skönhet till livsmedel och heminredning. Huvudstagatan är ett livligt stråk med restauranger, caféer och butiker. Hagalundsgatan är en charmig gata med små butiker och caféer. Järva Krog är ett nytt område med ett stort utbud av restauranger, caféer och butiker.

Oavsett vad du letar efter så finns det med all säkerhet en butik för dig i Solna.

Lager- och logistikområden i Solna

De viktigaste logistikområdena i Solna är:

 • Solna Business Park
 • Kista Science City
 • Huvudsta

Solna Business Park är ett stort kontorsområde i centrala Solna. Här finns flera stora IT-företag, bland annat Ericsson, IBM och Microsoft. Dessa företag har alla ett stort behov av logistik, för att kunna leverera sina produkter och tjänster till kunder över hela världen.

Kista Science City är ett stort kontorsområde i norra Solna. Här finns flera IT-företag, bland annat Spotify och Klarna. Dessa företag har också ett stort behov av logistik.

Huvudsta är ett centralt kontorsområde i Solna. Här finns bland annat Försvarsmaktens huvudkontor, Stockholms läns landstings huvudkontor och Solna stads huvudkontor. Dessa myndigheter har också ett stort behov av logistik.

Utöver dessa stora logistikområden finns det även ett antal mindre logistikanläggningar i Solna. Dessa anläggningar används för att lagra och distribuera varor från ett brett utbud av branscher, bland annat livsmedel, elektronik och byggmaterial.

Solna är en viktig logistikhubb i Stockholmsregionen. Staden har en god infrastruktur, med närhet till E4 och Arlanda flygplats. Detta gör Solna till en attraktiv plats för logistikföretag.

Här är några specifika exempel på logistikföretag som finns i Solna:

 • DB Schenker
 • DHL
 • UPS
 • Postnord
 • IKEA
 • Elgiganten
 • H&M
 • Lindex

Dessa företag hanterar en stor mängd gods som passerar genom Solna varje dag. De bidrar till att göra Solna till en viktig knutpunkt för logistik i Sverige.

Hitta lagerlokaler att hyra i Solna

Relevanta länkar om företag i Solna

Läs mer om Solna företag på dessa sidor:

Solna Kommun

Besök Solna 

Wikipedia: Solna 

Solna på Google Maps

Hitta tillgängliga kommersiella fastigheter i Solna 

Vanliga frågor