Restauranger till salu i Stockholm – tips till dig som funderar på att köpa!

Är du också en av många som drömmer om att driva eget? Flera undersökningar som har utförts i Sverige, oberoende av varandra, har visat att en stor procent av svenska befolkningen drömmer om att vara sin egen chef. Här kommer fyra tips för dig som är intresserad av att slå till på en restaurang till salu i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
20. juni 2017 | Skrivet av: Ludvig Kofoed
Restauranger till salu i Stockholm – tips till dig som funderar på att köpa!

Är du också en av många som drömmer om att driva eget? Flera undersökningar som har utförts i Sverige, oberoende av varandra, har visat att en stor procent av svenska befolkningen drömmer om att vara sin egen chef. Flera svenskar har tankar på att starta en egen firma. Typen av firma varierar i landet. Att starta ett eget café, eller driva en egen bar eller restaurang är något som finns i drömmarna hos många svenskar. Här kommer fyra tips för dig som är intresserad av att slå till på en restaurang till salu i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Här hittar du alla restauranger till salu i Stockholm.

1. Varför är restaurangen till salu i Stockholm, Göteborg, Malmö eller en annan del av Sverige?

Första frågan som du bör fundera på är givetvis varför restaurangen i fråga är till salu. Finns det några naturliga anledningar till försäljningen? Det är också viktigt att genomföra en noggrann undersökning på potentiella riskfaktorer som kan komma att dyka upp. En sådan kan vara en förändring i befolkningsantal i området, kommande ändrade skatter samt eventuella konkurrerande restauranger i närheten.

2. Besikta verksamheten

Om du har bestämt dig för att köpa restaurangen till salu i Stockholm, eller på en annan plats i Sverige är det viktigt att det görs en noggrann besiktning av lokalen innan kontrakt skrivs. Det är rekommenderat att använda en oberoende tredje part som utför själva besiktningen. Visar det sig att det finns verktyg, maskiner eller andra system som inte funderar som de ska, är det viktigt att detta bestäms vem som ska stå för kostnaden. Som köpare kanske du kan få avdrag på försäljningen om du står för kostnaden. Oavsett hur det blir, se till att få allt sådant klart innan kontraktet signeras. 

3. Införskaffa all kunskap som är möjlig

Kunskap är ovärderligt, och detsamma gäller för kunskap innan man väljer att köpa en restaurang till salu i Stockholm. Se till att läsa och gå igenom restaurangens alla rapporter, årsredovisningar, markandsföringsmaterial, livsmedelsrapportörernas rapporter och liknande. Ju mer du vet, desto bättre beslut kommer du att kunna fatta. Vidare är det en bra idé att se över den nuvarande ägarens meny, prissättningar, eventuella parkeringskontrakt samt kontrakt med leverantörer. Att administrera en restaurang är en komplicerad process. Alla kassor ska räknas varje dag, mängden med kvitton är enorm och antalet skatteregler än nästintill oändliga. Därför är det en god idé att skaffa så mycket kunskap som möjligt innan ett eventuellt köp. 

4. Sätt tydliga mål

När restaurangen väl är köpt och kontraktet är signat av alla parter är det bara att köra igång. Innan du kör igång rekommenderar vi att du sätter tydliga mål för din verksamhet. Hur lång tid ska det ta innan investeringen har återbetalt sig? Hur många gäster per dag räknar du med? Hur ska personalstyrkan se ut? Viktigt är också att följa upp dessa mål med jämna mellanrum, samt att justera målen om det behövs.