Nytt jätteprojekt till fördel för dig som är på jakt efter lokal i Umeå!

Är du på jakt efter en lokal i Umeå kan du glädjas åt det planerade jättebygget vid Östra station. Kommunens näringlivs- och planeringsutskott har beslutat att det mest tilltalande exploateringsförslaget kommit från Peab och Hemsö Fastighets AB, vilket innehåller en enorm byggnad på 16 500 kvadratmeter.
22. augusti 2017 | Skrivet av: Ludvig Kofoed
Nytt jätteprojekt till fördel för dig som är på jakt efter lokal i Umeå!

Svenskarna koncentreras i större utsträckning till landets större städer medan befolkningen i glesbygdskommunerna börjar minska. Starkast tillväxtkurva ser vi i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, och tätt därefter kommer Umeå som under fjolåret uppvisade sin största befolkningstillväxt på 20 år. Utveckling sker även genom storsatsningar på stadens näringsliv. Är du på jakt efter en lokal i Umeå kan du glädjas åt det planerade jättebygget vid Östra station. Kommunens näringlivs- och planeringsutskott har beslutat att det mest tilltalande exploateringsförslaget kommit från Peab och Hemsö Fastighets AB, vilket innehåller en enorm byggnad på 16 500 kvadratmeter. Byggnaden och dess kringområde kommer inrymma flertalet butiker, kontor och kaféer samt gym, parker, parkeringshus och en idrottshall. För att göra den nya byggnaden så lätttillgänglig som möjligt är det planerat att man ska kunna gå och cykla direkt in via gång- och cykelbron Svingen. Vill du börja söka efter en lokal i Umeå redan idag kan du snabbt och enkelt göra det här.

Umeå, björkarnas stad, är Norrlands största tätort och har kommit att bli en mycket populär studieort, vilket framgår av de 31 500 studenter som valt att läsa vid Umeå universitet. Sedan invigningen av universitetet har stadens befolkning fördubblats och kommit att förknippas med innovativt företagande och starkt näringsliv. Den unga medelåldern på 38 år märks också tydligt av det ständiga folkvimlet kring stadens butiker, kaféer och restauranger. Stadsdelen där det nya jättebygget är planerat ligger, förutom i god sammanslutning till kommunikationer, även granne med såväl universitetet som sjukhuset. Möjligheterna för en bred och hållbar kundkrets ökar därmed efterfrågan på lokal i Umeå.

Beroende på vad du söker för typ av lokal i Umeå kan det vara en god idé att undersöka de olika stadsdelarna och dess primära kundkrets:

Centrala stan: Här finner du tät stadsbebyggelse med ett stort antal butiker och kontor i nära sammanslutning till stadskärnan och stadens paradgata Rådhusesplanaden.

Tunnelbacken: Denna stadsdel har idag framför allt ett brett utbud på affärer och restauranger och är eftertraktad på grund av sin närhet till universitetet och sjukhuset. I framtiden förväntas än mer trafik drivas hit då Peab och Hemsös stora projekt är planerat att byggas i närheten. 

Carlshem: Här ligger Carlshöjdsskolan som enligt Skolverkets noteringar är kommunens bästa grundskola. I närområdet ligger även det stora shoppingcentret Strömpilen som står hem till kläd- och matbutiker, systembolag och apotek.

Vare sig du söker kontor, butik eller restaurang finns ett brett utbud som ökar dina möjligheter att finna just din lokal i Umeå.