Mölndal: En växande businessstad med starka näringar

Mölndal är en växande företagsstad med en stark näringslivsprofil. Staden har en lång historia av industri och företagande, och är idag ett viktigt centrum för bland annat teknik, life science, logistik och handel.
18. januari 2024 | Skrivet av: Sara Petersen
Mölndal: En växande businessstad med starka näringar

Mölndal är en växande företagsstad med en stark näringslivsprofil. Staden har en lång historia av industri och företagande, och är idag ett viktigt centrum för bland annat teknik, life science, logistik och handel.

Mölndal som affärsstad

Några av de faktorer som kännetecknar Mölndal som företagsstad är:

En stark näringslivsstruktur: Mölndal har en bred näringslivsstruktur med många olika branscher representerade. Detta gör staden till en attraktiv plats för företag av olika storlekar och inriktningar.

En god infrastruktur: Mölndal har en bra infrastruktur med goda kommunikationer, både inom staden och till omvärlden. Detta gör det enkelt för företag att transportera varor och personal.

En hög kompetensnivå: Mölndal har en hög kompetensnivå bland befolkningen. Detta beror bland annat på närheten till Göteborgs universitet och Chalmers.

Ett attraktivt läge: Mölndal ligger i ett attraktivt läge med närhet till Göteborgs centrum och flygplatsen Landvetter. Detta gör staden till en god plats för företag som vill vara nära sina kunder och leverantörer.

Några av de branscher som är särskilt starka i Mölndal är:

Teknik: Mölndal har en lång tradition av teknikföretag. I staden finns bland annat företag inom IT, medicinteknik, automation och elektronik.

Life science: Mölndal är ett viktigt centrum för life science, med företag inom läkemedelsutveckling, bioteknik och medicinteknik.

Logistik: Mölndal ligger i ett strategiskt läge med goda kommunikationer. Detta gör staden till en attraktiv plats för logistikföretag.

Handel: Mölndal är ett viktigt handelscentrum, med bland annat ett stort köpcentrum och flera mindre handelsområden.

Mölndals kommun arbetar aktivt för att främja företagsutvecklingen i staden. Kommunen erbjuder bland annat olika typer av stöd och insatser för företag, såsom rådgivning, utbildning och lokalförsörjning.

Transportförhållanden i Mölndal

Mölndal har goda transportvillkor för företag. Staden ligger i ett strategiskt läge med närhet till Göteborgs centrum och flygplatsen Landvetter. Detta gör det enkelt för företag att transportera varor och personal.

Motorväg: Mölndal är förbundet med motorvägen E20, som går genom hela Sverige. Detta gör det enkelt att transportera varor och personal till och från Mölndal.

Tåg: Mölndal har två järnvägsstationer, Mölndal och Kållered. Dessa stationer trafikeras av flera olika tåglinjer, bland annat Göteborgs pendeltåg, Västtrafiks regionaltåg och SJ:s fjärrtåg.

Bussar: Mölndal har ett utbrett bussnät som trafikeras av Västtrafik. Detta gör det enkelt att resa med buss inom Mölndal och till och från Göteborgs centrum.

Cykelvägar: Mölndal har ett väl utbyggt cykelnät. Detta gör det enkelt att cykla inom Mölndal och till och från Göteborgs centrum.

Parkering: Mölndal har gott om parkeringsplatser, både inomhus och utomhus. Detta gör det enkelt för företag att parkera sina fordon.

Logistik: Mölndal är en attraktiv plats för logistikföretag. Staden har goda kommunikationer och ett stort utbud av lager- och logistiklokaler.

För företag som vill transportera varor och personal till och från Mölndal är det viktigt att välja det transportsätt som passar bäst för deras behov och budget.

Nyckeltal om Mölndal (2023)

Här är några av de viktigaste siffrorna som beskriver Mölndal och Mölndals näringsliv:

 • Befolkning: Mölndal har en befolkning på cirka 55 000 invånare.
 • Verksamheter: I Mölndal finns cirka 5 000 företag, varav cirka 1 000 är verksamma inom industrin.
 • Omsättning: Omsättningen för företagen i Mölndal är cirka 30 miljarder kronor.
 • Arbetstillfällen: Företagen i Mölndal sysselsätter cirka 25 000 personer.

Branscher: De branscher som är särskilt starka i Mölndal är:

 • Teknik: Mölndal har en lång tradition av teknikföretag. I staden finns bland annat företag inom IT, medicinteknik, automation och elektronik.
 • Life science: Mölndal är ett viktigt centrum för life science, med företag inom läkemedelsutveckling, bioteknik och medicinteknik.
 • Logistik: Mölndal ligger i ett strategiskt läge med goda kommunikationer. Detta gör staden till en attraktiv plats för logistikföretag.
 • Handel: Mölndal är ett viktigt handelscentrum, med bland annat ett stort köpcentrum och flera mindre handelsområden.

Tillväxt: Mölndals näringsliv är i tillväxt. Omsättningen för företagen i staden ökade med 7 procent under 2023.

Utbildning: Mölndal ligger nära Göteborgs universitet och Chalmers. Detta gör att staden har en hög kompetensnivå bland befolkningen.

Kommunikationer: Mölndal ligger i ett strategiskt läge med närhet till Göteborgs centrum och flygplatsen Landvetter. Detta gör staden till en attraktiv plats för företag som vill vara nära sina kunder och leverantörer.

Mölndal största företagen

Mölndal är en växande företagsstad med en stark näringslivsprofil. Staden har en lång historia av industri och företagande, och är idag ett viktigt centrum för bland annat teknik, life science, logistik och handel.

Printec är ett tryckeriföretag som grundades 1975. Företaget är specialiserat på digitaltryck, offsettryck och screentryck. Printec har en årlig omsättning på cirka 100 miljoner kronor och sysselsätter cirka 50 personer.

Offitech är ett företag som erbjuder kontorsprodukter och -tjänster. Företaget har ett brett sortiment av produkter, bland annat datorer, skrivare, kopiatorer och kontorsmöbler. Offitech har en årlig omsättning på cirka 200 miljoner kronor och sysselsätter cirka 100 personer.

Conmore är ett företag som erbjuder IT-tjänster och -produkter. Företaget är specialiserat på IT-infrastruktur, systemutveckling och IT-säkerhet. Conmore har en årlig omsättning på cirka 500 miljoner kronor och sysselsätter cirka 250 personer.

Canmer Data är ett företag som erbjuder datakommunikationstjänster. Företaget är specialiserat på fiberoptik, mobila nätverk och säkerhetslösningar. Canmer Data har en årlig omsättning på cirka 300 miljoner kronor och sysselsätter cirka 150 personer.

Wagnefors Biluthyrning Aktiebolag är ett företag som erbjuder biluthyrning. Företaget har ett stort utbud av bilar, både personbilar och skåpbilar. Wagnefors Biluthyrning Aktiebolag har en årlig omsättning på cirka 150 miljoner kronor och sysselsätter cirka 50 personer.

Stadsdelar i Mölndal

Mölndal är en stad med ett varierat utbud av stadsdelar, från centrala lägen med ett stort utbud av service och nöjen till mer naturnära bostadsområden. Här är en översikt över några av de mest kända stadsdelarna i Mölndal:

Kvarnbyn är en historisk stadsdel med ett rikt kulturliv. Här finns bland annat Kvarnbyn Museum, som berättar om stadens historia, och Kvarnbyn Konsthall, som visar samtida konst.

Toltorpsdalen är en modern stadsdel med ett stort utbud av bostäder, kontor och affärer. Här finns också Toltorps Park, en stor park med lekplatser, idrottsanläggningar och en golfbana.

Stensjön är en naturnära stadsdel med ett stort utbud av bostäder, förskolor och skolor. Här finns också Stensjöbadet, ett populärt bad och friluftsområde.

Åby är en stadsdel med ett stort utbud av bostäder, företag och service. Här finns också Åbytravet, en av Sveriges största travbanor.

Kållered är en tätort som ligger intill Mölndal. Här finns bland annat Kållereds Centrum, ett stort köpcentrum, och Kållereds Fabriker, ett industriområde med flera stora företag.

Andra stadsdelar i Mölndal är bland annat:

 • Lindome
 • Fessberg
 • Helås
 • Ormås
 • Bifrost
 • Lackarebäck

Varje stadsdel i Mölndal har sin egen unika karaktär och erbjuder något för alla.

Företagsområden och arbetsplatser i Mölndal

Mölndal är en växande företagsstad med en stark näringslivsprofil. Staden har en lång historia av industri och företagande, och är idag ett viktigt centrum för bland annat teknik, life science, logistik och handel.

Teknik är ett av de viktigaste affärsområdena i Mölndal. Staden har en lång tradition av teknikföretag, och är idag hemvist för flera stora teknikföretag, bland annat Tetra Pak, ABB och Ericsson. Teknikföretagen i Mölndal är verksamma inom en rad olika områden, bland annat IT, medicinteknik, automation och elektronik.

Life science är ett annat viktigt affärsområde i Mölndal. Staden är ett viktigt centrum för läkemedelsutveckling, bioteknik och medicinteknik. Life science-företagen i Mölndal är verksamma inom en rad olika områden, bland annat läkemedelsutveckling, bioteknik, medicinteknik och forskning.

Logistik är ett tredje viktigt affärsområde i Mölndal. Staden ligger i ett strategiskt läge med goda kommunikationer. Detta gör staden till en attraktiv plats för logistikföretag. Logistikföretagen i Mölndal är verksamma inom en rad olika områden, bland annat lager och distribution, transport och logistiktjänster.

Handel är ett fjärde viktigt affärsområde i Mölndal. Staden är ett viktigt handelscentrum, med bland annat ett stort köpcentrum och flera mindre handelsområden. Handelsföretagen i Mölndal är verksamma inom en rad olika områden, bland annat detaljhandel, grosshandel och e-handel.

Utöver dessa fyra affärsområden finns det också en rad andra viktiga affärsområden i Mölndal, bland annat:

 • Bygg och anläggning
 • Tjänster
 • Turism

Mölndals kommun arbetar aktivt för att främja företagsutvecklingen i staden. Kommunen erbjuder bland annat olika typer av stöd och insatser för företag, såsom rådgivning, utbildning och lokalförsörjning.

Kontorsområden i Mölndal

Mölndal har ett antal viktiga kontorsområden, varav de tre största är:

 • Kållereds Fabriker är ett stort industriområde med flera stora företag, bland annat Tetra Pak, ABB och Ericsson. Här finns också ett antal kontorshotell och coworking-spaces.
 • Toltorpsdalen är ett modernt kontorsområde med ett stort utbud av kontorslokaler. Här finns bland annat kontor för företag inom teknik, life science och logistik.
 • Lindome är ett expansivt kontorsområde med ett stort utbud av kontorslokaler. Här finns bland annat kontor för företag inom teknik, life science och handel.

Andra viktiga kontorsområden i Mölndal är bland annat:

 • Åby
 • Fessberg
 • Lackarebäck

Kållereds Fabriker är det största kontorsområdet i Mölndal, med cirka 20 000 arbetsplatser. Här finns bland annat kontor för företag inom teknik, life science och logistik. Toltorpsdalen är ett modernt kontorsområde med cirka 10 000 arbetsplatser. Här finns bland annat kontor för företag inom teknik, life science och handel. Lindome är ett expansivt kontorsområde med cirka 5 000 arbetsplatser. Här finns bland annat kontor för företag inom teknik, life science och handel.

Mölndals kommun arbetar aktivt för att främja företagsutvecklingen i staden. Kommunen erbjuder bland annat olika typer av stöd och insatser för företag, såsom rådgivning, utbildning och lokalförsörjning. Detta bidrar till att Mölndal är en attraktiv plats för företag att etablera sig och växa.

Hyra kontor i Mölndal

Butiksområden i Mölndal

Mölndal har ett antal viktiga shoppingområden, varav de två största är:

 • Kållereds Centrum är ett stort köpcentrum med cirka 100 butiker och restauranger. Här finns bland annat butiker för mode, heminredning, elektronik och livsmedel.
 • Mölndals innerstad är en historisk stadskärna med ett stort utbud av butiker, restauranger och caféer. Här finns bland annat butiker för mode, heminredning, design och livsmedel.

Andra viktiga shoppingområden i Mölndal är bland annat:

 • Toltorps Centrum är ett mindre köpcentrum med cirka 20 butiker och restauranger. Här finns bland annat butiker för mode, heminredning, elektronik och livsmedel.
 • Helås Centrum är ett mindre köpcentrum med cirka 10 butiker och restauranger. Här finns bland annat butiker för mode, heminredning, elektronik och livsmedel.

Kållereds Centrum är det största shoppingområdet i Mölndal, med cirka 1 miljon besökare per år. Här finns ett stort utbud av butiker och restauranger, för alla smaker och plånböcker.

Mölndals innerstad är en charmig stadskärna med ett stort utbud av butiker, restauranger och caféer. Här finns också ett antal historiska byggnader och sevärdheter.

Toltorps Centrum och Helås Centrum är mindre köpcentrum med ett mer lokalt utbud av butiker och restauranger.

Hyra butikslokaler i Mölndal

Butiker i Mölndal

På Mölndal hittar du bland annat följande butiker

Mölndal är en stad med ett stort utbud av butiker, för alla smaker och plånböcker. Här hittar du allt från stora köpcentrum till små, unika butiker.

Kållereds Centrum

Kållereds Centrum är det största shoppingområdet i Mölndal. Här finns cirka 100 butiker och restauranger, bland annat:

 • H&M
 • Cubus
 • Lindex
 • Intersport
 • Elgiganten
 • ICA Maxi
 • Apoteket
 • Systembolaget

Mölndals innerstad

Mölndals innerstad är en charmig stadskärna med ett stort utbud av butiker, restauranger och caféer. Här hittar du också ett antal historiska byggnader och sevärdheter. Några av butikerna i innerstaden är:

 • MQ MARQET
 • Indiska
 • Mio
 • Bokhandeln
 • Lekia
 • Apoteket
 • Systembolaget

Toltorps Centrum

Toltorps Centrum är ett mindre köpcentrum med cirka 20 butiker och restauranger. Här finns bland annat:

 • Coop Forum
 • Elon
 • Rusta
 • Intersport
 • ICA Kvantum
 • Apoteket
 • Systembolaget

Helås Centrum

Helås Centrum är ett mindre köpcentrum med cirka 10 butiker och restauranger. Här finns bland annat:

 • Helås Livs
 • Helås Blommor
 • Helås Kött
 • Helås Fisk
 • Helås Växter
 • Apoteket

Andra shoppingområden

Utöver dessa tre stora shoppingområden finns det också ett antal mindre shoppingområden i Mölndal, bland annat:

 • Fessbergs Centrum
 • Lackarebäcks Centrum
 • Åby Centrum

I dessa centrum finns bland annat butiker för mode, heminredning, livsmedel och restauranger.

Lager- och logistikområden i Mölndal

Mölndal är en viktig logistikstad med ett stort utbud av logistikföretag. Staden ligger i ett strategiskt läge med goda kommunikationer, vilket gör den till en attraktiv plats för logistikföretag.

De viktigaste logistikområdena i Mölndal är:

 • Kållereds Fabriker är ett stort industriområde med flera stora företag, bland annat Tetra Pak, ABB och Ericsson. Här finns också ett antal logistikföretag, bland annat DHL, Schenker och Postnord.
 • Toltorpsdalen är ett modernt kontorsområde med ett stort utbud av kontorslokaler. Här finns också ett antal logistikföretag, bland annat DB Schenker och Agility Logistics.
 • Lindome är ett expansivt kontorsområde med ett stort utbud av kontorslokaler. Här finns också ett antal logistikföretag, bland annat UPS och DSV.

Andra viktiga logistikområden i Mölndal är bland annat:

 • Åby
 • Fessberg
 • Lackarebäck

Kållereds Fabriker är det största logistikområdet i Mölndal. Här finns cirka 200 logistikföretag med cirka 10 000 anställda. Här finns också ett antal andra företag, bland annat teknikföretag, life science-företag och handel.

Toltorpsdalen är ett modernt kontorsområde med ett stort utbud av kontorslokaler. Här finns också ett antal logistikföretag, bland annat DB Schenker och Agility Logistics. Här finns också ett antal andra företag, bland annat teknikföretag, life science-företag och handel.

Lindome är ett expansivt kontorsområde med ett stort utbud av kontorslokaler. Här finns också ett antal logistikföretag, bland annat UPS och DSV. Här finns också ett antal andra företag, bland annat teknikföretag, life science-företag och handel.

Utöver dessa tre stora logistikområden finns det också ett antal mindre logistikområden i Mölndal. I dessa områden finns bland annat lager, distributionshallar och logistikterminaler.

Logistiksektorn är en viktig del av Mölndals näringsliv. Sektorn bidrar till att skapa jobb, tillväxt och utveckling i staden.

Hyra lagerlokaler i Mölndal

Relevanta länkar om företag i Mölndal

Läs mer om Mölndal företag på dessa sidor:

Mölndal Kommun

Besök Mölndal 

Wikipedia: Mölndal 

Mölndal på Google Maps

Hitta tillgängliga kommersiella fastigheter i Mölndal

Vanliga frågor