Luleå: En stad med potential för alla typer av företag

Luleå är en växande företagsstad med ett starkt näringsliv. Staden har ett strategiskt läge vid Bottenviken, med goda kommunikationer till resten av världen. Luleå är också en innovativ stad med ett fokus på hållbar utveckling.
19. januari 2024 | Skrivet av: Leonora Jensen
Luleå: En stad med potential för alla typer av företag

Luleå är en växande företagsstad med ett starkt näringsliv. Staden har ett strategiskt läge vid Bottenviken, med goda kommunikationer till resten av världen. Luleå är också en innovativ stad med ett fokus på hållbar utveckling.

Luleå som affärsstad

Här är några av de faktorer som kännetecknar Luleå som företagsstad:

 • Strategiskt läge: Luleå ligger vid Bottenviken, med goda kommunikationer till resten av världen. Staden har en internationell flygplats, en hamn och en väl utbyggd väg- och järnvägsinfrastruktur.
 • Hållbarhet: Luleå är en innovativ stad med ett fokus på hållbar utveckling. Staden har ett stort engagemang för att minska klimatpåverkan och främja en hållbar ekonomi.
 • Innovation: Luleå är en kunskapsstad med en stark forsknings- och utvecklingsmiljö. Staden har ett stort antal universitet, högskolor och forskningsinstitut.
 • Ett starkt näringsliv: Luleå har ett starkt näringsliv med ett brett utbud av företag inom olika branscher. Staden är bland annat en ledande aktör inom gruvindustrin, energibranschen och IT-branschen.

Luleå kommun arbetar aktivt för att skapa en attraktiv miljö för företagande. Kommunen erbjuder ett antal stödprogram och insatser för att hjälpa företag att växa och utvecklas.

Här är några exempel på företag som har etablerat sig i Luleå:

 • NEC: NEC är ett japanskt IT-företag som har sitt europeiska huvudkontor i Luleå.

Luleå har goda förutsättningar att fortsätta att växa som företagsstad. Staden har en stark ekonomi, ett innovativt näringsliv och ett strategiskt läge.

Transportförhållanden i Luleå

Luleå har ett väl utbyggt transportsystem som erbjuder goda möjligheter för företag att transportera varor och personer. Staden har en internationell flygplats, en hamn och en väl utbyggd väg- och järnvägsinfrastruktur.

Flyg: Luleå Airport erbjuder direktflyg främst till destinationer inom Europa. Flygplatsen är också en viktig hubb för fraktflyg.

Hamn: Luleå Hamn är en av Sveriges största hamnar och är en viktig knutpunkt för sjötransporter. Hamnen hanterar en stor volym av gods, bland annat råvaror, järnmalm och stål.

Vägar: Luleå har ett väl utbyggt vägnät som knyter ihop staden med övriga delar av Norrland och Sverige. Staden är också ansluten till E4, som är en viktig europeisk motorväg.

Järnväg: Luleå är ansluten till det svenska järnvägsnätet. Järnvägen är en viktig transportväg för gods och personer.

För företag som transporterar varor till och från Luleå finns det ett antal olika alternativ att välja mellan. Flyg är ett snabbt och effektivt alternativ för transport av små och värdefulla varor. Hamnen är ett bra alternativ för transport av stora volymer av gods. Vägen är ett bra alternativ för transport av gods inom Sverige. Järnvägen är ett bra alternativ för transport av gods på längre sträckor.

Nyckeltal om Luleå (2023)

Här är några av de viktigaste siffrorna som beskriver Luleå och Luleå business:

 • Invånarantal: Luleå har cirka 79 244 invånare.
 • Arbetstillfällen: Luleå har cirka 40 000 arbetstillfällen.
 • Antal företag: Luleå har cirka 4 063 företag.

Luleå största företagen

Luleå Näringsliv

Luleå Näringsliv är en näringslivsorganisation som företräder företag i Luleå och regionen. Organisationens medlemmar är både små och stora företag, från olika branscher.

Länia Företagsförmedling Luleå

Länia Företagsförmedling Luleå är en del av Länia Företagsförmedling, som är Sveriges största företagsförmedlare. Företaget förmedlar kommersiella fastigheter, såsom kontor, lager, industrilokaler och butikslokaler.

Länia Företagsförmedling Luleå har ett stort utbud av fastigheter till salu och uthyrning i Luleå och regionen. Företaget hjälper även företag att hitta lämpliga lokaler för sina verksamheter.

Luleå Business Region

Luleå Business Region är ett kommunalt bolag som arbetar för att utveckla näringslivet i Luleå och regionen.

Stadsdelar i Luleå

Luleå har ett stort antal stadsdelar, med olika karaktär och historia. Här är en kort beskrivning av några av de viktigaste stadsdelarna:

Gammelstad

Gammelstad är Luleås äldsta stadsdel och är upptagen på UNESCO:s världsarvslista. Stadsdelen är känd för sina 159 faluröda trähus, som är byggda i en cirkulär plan. Gammelstad är en populär turistdestination och är också ett levande bostadsområde.

Innerstaden

Innerstaden är Luleås centrala stadsdel och är hemvist för många av stadens butiker, restauranger och kulturinstitutioner. Stadsdelen är också ett viktigt trafiknav och är platsen för Luleå domkyrka och Luleå rådhus.

Bergnäset

Bergnäset är en stadsdel som ligger på en halvö i Luleå hamn. Stadsdelen är känd för sin vackra utsikt över staden och havet. Bergnäset är också ett populärt bostads- och fritidsområde.

Kronan

Kronan är en ny stadsdel som växer fram i östra Luleå. Stadsdelen är planerad att bli en modern och hållbar stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service.

Notviken

Notviken är en stadsdel som ligger vid Luleås södra kust. Stadsdelen är känd för sin fiskehamn och sitt marina arv. Notviken är också ett populärt friluftsområde med fina badstränder och vandringsleder.

Företagsområden och arbetsplatser i Luleå

De viktigaste företagsområdena i Luleå är:

 • Innerstaden är Luleås centrala företagsområde och är hemvist för många av stadens stora företag Luleå tekniska universitet.
 • Bergnäset är ett kontorsområde som ligger på en halvö i Luleå hamn. Stadsdelen är känd för sin vackra utsikt över staden och havet.
 • Skurholmen är ett kontorsområde som ligger vid Luleås norra kust. Stadsdelen är känd för sitt militära arv och är hemvist för bland annat Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

Kontorsområden i Luleå

Luleå är en stad med ett starkt näringsliv och ett växande antal företag. Staden har flera viktiga kontorsområden som är hemvist för ett stort antal företag, både stora och små.

Innerstaden

Innerstaden är Luleås centrala kontorsområde och är hemvist för många av stadens största företag Luleå tekniska universitet. Innerstaden är också ett viktigt trafiknav och är platsen för Luleå domkyrka och Luleå rådhus. 

Bergnäset

Bergnäset är ett kontorsområde som ligger på en halvö i Luleå hamn. Stadsdelen är känd för sin vackra utsikt över staden och havet. Bergnäset är också ett populärt bostads- och fritidsområde. 

Skurholmen

Skurholmen är ett kontorsområde som ligger vid Luleås norra kust. Stadsdelen är känd för sitt militära arv och är hemvist för bland annat Försvarsmakten och Försvarets materielverk. 

Kronan

Kronan är ett nytt kontorsområde som växer fram i östra Luleå. Stadsdelen är planerad att bli en modern och hållbar stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service. 

Notviken

Notviken är ett kontorsområde som ligger vid Luleås södra kust. Stadsdelen är känd för sin fiskehamn och sitt marina arv. Notviken är också ett populärt friluftsområde med fina badstränder och vandringsleder. 

Dessa kontorsområden är viktiga för Luleås näringsliv och bidrar till att skapa en attraktiv miljö för företagande i staden.

Hyra kontor i Luleå.

Butiksområden i Luleå

De största shoppingområdena i Luleå är:

Smedjan

Smedjan är ett köpcentrum som ligger i centrala Luleå. Köpcentrumet har över 60 butiker, restauranger och caféer. 

Bergviksstranden

Bergviksstranden är ett köpcentrum som ligger på Bergnäset, en halvö i Luleå hamn. Köpcentrumet har över 50 butiker, restauranger och caféer.

Notviks Centrum

Notviks Centrum är ett köpcentrum som ligger i Notviken, en stadsdel vid Luleås södra kust. Köpcentrumet har över 40 butiker, restauranger och caféer.

Dessa köpcentrum erbjuder ett brett utbud av butiker, restauranger och caféer, och är populära destinationer för både Luleåbor och besökare.

Hyra butikslokal i Luleå.

Butiker i Luleå

På Luleå hittar du bland annat följande butiker

Luleå är en stad med ett växande utbud av shoppingmöjligheter. Här hittar du butiker för alla smaker och behov, från stora köpcentrum med ett brett utbud till mindre butiker med personlig service.

Smedjan

 • H&M
 • Gina Tricot
 • Ur&pen
 • Subway
 • Bastard Bugers

Lager- och logistikområden i Luleå

De viktigaste logistikområdena i Luleå är:

Luleå hamn

Luleå hamn är den största hamnen i norra Sverige och en viktig knutpunkt för transporter av gods till och från norra Europa. Hamnen hanterar en bred samling av gods, inklusive järnmalm, skogsprodukter, container och andra varor.

Luleå flygplats

Luleå flygplats är en internationell flygplats som ligger cirka 10 kilometer norr om Luleå centrum. Flygplatsen är en viktig knutpunkt för transporter av gods till och från norra Sverige och resten av världen.

Luleå Logistikcenter

Luleå Logistikcenter är ett modernt logistikcenter som ligger i östra Luleå. Logistikcentret är en viktig knutpunkt för transporter av gods till och från norra Sverige och Finland.

Luleås logistikinfrastruktur är väl utbyggd och erbjuder ett brett utbud av transportalternativ för gods. Staden är väl positionerad för att fortsätta att växa som en viktig logistikstad i norra Europa.

Hyra lager i Luleå.

Relevanta länkar om företag i Luleå

Läs mer om Luleå företag på dessa sidor:

Luleå Kommun
Luleå Business
Besök Luleå
Wikipedia: Luleå
Luleå på Google Maps
Hitta tillgängliga kommersiella fastigheter i Luleå

Vanliga frågor