Lidingö business: Allt du behöver veta för att starta och driva företag på ön

Lidingö är en av Sveriges mest attraktiva företagskommuner. Här finns en stark näringslivsstruktur med ett brett utbud av företag inom olika branscher. Lidingö är också en attraktiv plats att bo och arbeta på, med en hög livskvalitet och ett rikt kulturliv.
19. januari 2024 | Skrivet av: Sara Petersen
Lidingö business: Allt du behöver veta för att starta och driva företag på ön

Lidingö är en av Sveriges mest attraktiva företagskommuner. Här finns en stark näringslivsstruktur med ett brett utbud av företag inom olika branscher. Lidingö är också en attraktiv plats att bo och arbeta på, med en hög livskvalitet och ett rikt kulturliv.

Lidingö som affärsstad

Här är några av de faktorer som kännetecknar Lidingö som företagsstad:

En stark näringslivsstruktur: Lidingö har en stark näringslivsstruktur med ett brett utbud av företag inom olika branscher. Här finns bland annat företag inom IT, finans, hälsa, handel och turism.

En hög livskvalitet: Lidingö är en attraktiv plats att bo och arbeta på, med en hög livskvalitet och ett rikt kulturliv. Här finns bland annat fina naturområden, bra skolor och ett rikt utbud av fritidsaktiviteter.

Ett starkt näringslivsklimat: Lidingö kommun arbetar aktivt för att främja näringslivet och skapa goda förutsättningar för företagande. Här finns bland annat ett väl utbyggt näringslivsnätverk och ett stort utbud av företagstjänster.

Lidingö har under de senaste åren haft en stark tillväxt i antalet företag. År 2023 fanns det över 10 000 företag registrerade på Lidingö. De flesta företagen är små och medelstora, men det finns också ett antal större företag, bland annat AstraZeneca, Spotify och Bonnier.

Lidingö kommun arbetar aktivt för att fortsätta att utveckla kommunen som företagsstad. Bland annat arbetar man med att utveckla infrastrukturen, attraktionskraften och det lokala näringslivets konkurrenskraft.

Transportförhållanden i Lidingö

Lidingö har ett bra utbud av transportmöjligheter för företag. Här finns både kollektivtrafik, bil och cykel.

Kollektivtrafik

Lidingö är väl ansluten till kollektivtrafiken. Här går bussar, pendeltåg och båtar. Busslinje 130 går från Ropsten i Stockholm till Ropsten på Lidingö och har ett högt turtäthet. Pendeltågen till Stockholm går från Gåshaga station och har en restid på cirka 20 minuter. Båtlinje 76 går mellan Ropsten i Stockholm och Långängen på Lidingö.

Bil

Lidingö har ett bra vägnät med goda förbindelser till Stockholm och andra delar av Sverige. Det finns också ett antal parkeringsgarage och parkeringsplatser på Lidingö.

Cykel

Lidingö är en bra plats att cykla på. Här finns ett väl utbyggt nätverk av cykelvägar. Det är också möjligt att hyra cyklar på Lidingö.

För företag finns det ett antal olika parkeringsmöjligheter på Lidingö. Det finns både parkeringsgarage och parkeringsplatser. Parkeringsgaragen är ofta belägna i centrala Lidingö och är dyrare än parkeringsplatser. Parkeringsplatserna är ofta belägna i närheten av företagen och är billigare än parkeringsgaragen.

Lidingö kommun arbetar aktivt för att utveckla transportinfrastrukturen på Lidingö. Bland annat arbetar man med att utöka antalet parkeringsplatser och att förbättra gång- och cykelvägarna.

Här är några exempel på transportvillkor som kan vara relevanta för företag på Lidingö:

 • Trafikbelastning: Lidingö har en relativt låg trafikbelastning, vilket kan vara en fördel för företag som behöver transportera varor eller personal.
 • Parkeringsmöjligheter: Lidingö har ett bra utbud av parkeringsmöjligheter, både i centrala Lidingö och i närheten av företagen.
 • Pris på parkering: Parkeringspriserna på Lidingö varierar beroende på plats. Parkeringsgarage är ofta dyrare än parkeringsplatser.
 • Kollektivtrafik: Lidingö är väl ansluten till kollektivtrafiken, vilket kan vara en fördel för företag som vill erbjuda sina anställda ett bra kollektivtrafikalternativ.

För företag som behöver transportera varor eller personal kan det vara viktigt att ta hänsyn till transportvillkoren på Lidingö.

Nyckeltal om Lidingö (2023)

Här är några av de viktigaste siffrorna som beskriver Lidingö och Lidingö business:

Antal företag

Enligt statistik från Bolagsverket fanns det 3 068 företag registrerade på Lidingö i november 2022. De flesta företagen är små och medelstora, men det finns också ett antal större företag, bland annat AstraZeneca, Spotify och Bonnier.

Omsättning

Omsättningen för företagen på Lidingö var cirka 100 miljarder kronor år 2023.

Anställda

Lidingö har cirka 25 000 anställda inom näringslivet.

Branscher

De största branscherna på Lidingö är IT, finans, hälsa, handel och turism.

Arbetslöshet

Arbetslösheten på Lidingö är lägre än genomsnittet för Stockholms län.

Tillväxt

Lidingö har under de senaste åren haft en stark tillväxt i antalet företag och omsättningen.

Investeringar

Lidingö kommun arbetar aktivt för att attrahera företagsinvesteringar. År 2023 var det totala investeringsbehovet för företag i Lidingö cirka 10 miljarder kronor.

Kvalificerad arbetskraft

Lidingö har en hög andel högutbildad arbetskraft. År 2023 hade cirka 40 % av de anställda på Lidingö en eftergymnasial utbildning.

Infrastruktur

Lidingö har ett bra utbud av infrastruktur, bland annat bra kommunikationer, tillgång till bostäder och en attraktiv miljö.

Näringslivsklimat

Lidingö kommun arbetar aktivt för att främja näringslivet och skapa goda förutsättningar för företagande. Här finns bland annat ett väl utbyggt näringslivsnätverk och ett stort utbud av företagstjänster.

Dessa siffror visar att Lidingö är en attraktiv plats för företagande. Här finns en stark näringslivsstruktur med ett brett utbud av företag, en hög livskvalitet och ett starkt näringslivsklimat.

Lidingö största företagen

agood company

agood company är ett företag som utvecklar och tillverkar hållbara förpackningar. Företaget grundades 2015 och har sitt huvudkontor på Lidingö. agood companys produkter är tillverkade av återvunna material och är designade för att vara så hållbara som möjligt. Företagets mål är att bidra till en mer hållbar framtid för förpackningsindustrin.

Natur Invest Swedeb AB

Natur Invest Swedeb AB är ett företag som arbetar med att utveckla och producera förnybar energi. Företaget grundades 2009 och har sitt huvudkontor på Lidingö. Natur Invest Swedeb ABs produkter omfattar bland annat solceller, vindkraftverk och biobränsle. Företagets mål är att bidra till en mer hållbar energiförsörjning.

Lidingö Värmeverk

Lidingö Värmeverk är ett kommunalt bolag som producerar fjärrvärme och fjärrkyla till Lidingö. Företaget grundades 1960 och har sitt huvudkontor på Lidingö. Lidingö Värmeverks produktion baseras på förnybara energikällor, bland annat biobränsle och fjärrvärme från Stockholms stad. Företagets mål är att leverera en hållbar och effektiv energiförsörjning till Lidingö.

DNS gruppen AB

DNS gruppen AB är ett företag som erbjuder IT-tjänster till företag och organisationer. Företaget grundades 1985 och har sitt huvudkontor på Lidingö. DNS gruppen ABs tjänster omfattar bland annat IT-drift, IT-säkerhet och IT-utveckling. Företagets mål är att erbjuda sina kunder effektiva och hållbara IT-lösningar.

Elektrotekniska Lidingö AB

Elektrotekniska Lidingö AB är ett företag som erbjuder elinstallationstjänster till företag och organisationer. Företaget grundades 1947 och har sitt huvudkontor på Lidingö. Elektrotekniska Lidingö ABs tjänster omfattar bland annat nyinstallationer, underhåll och reparationer av elinstallationer. Företagets mål är att erbjuda sina kunder högkvalitativa elinstallationstjänster.

Samtliga företag som nämns ovan är viktiga aktörer i Lidingös näringsliv. De bidrar till att skapa arbetstillfällen, tillväxt och hållbarhet på Lidingö.

Stadsdelar i Lidingö

Lidingö är en ö i Stockholms skärgård och består av 13 stadsdelar. Här är en kort beskrivning av var och en av dem:

Baggeby är en stadsdel i västra Lidingö med blandad bebyggelse, från villor till flerfamiljshus. I Baggeby finns bland annat Lidingövallen, Lidingö Tennisklubb och Lidingö Golfklubb.

Bo är en stadsdel i norra Lidingö med en lugn och naturnära miljö. I Bo finns bland annat Bo naturreservat, Bo bibliotek och Bo idrottsplats.

Bosön är en halvön i södra Lidingö med en lång historia som kurort. I Bosön finns bland annat Bosöns Idrottsinstitut, Bosöns Konferens & Spa och Bosöns naturreservat.

Brevik är en stadsdel i södra Lidingö med en lång strandpromenad och en livlig restaurangkultur. I Brevik finns bland annat Breviks hamn, Breviks värdshus och Breviks golfklubb.

Ekholmsnäs är en stadsdel i östra Lidingö med en varierad bebyggelse, från villor till flerfamiljshus. I Ekholmsnäs finns bland annat Ekholmsnäs gård, Ekholmsnäs naturreservat och Ekholmsnäs båtklubb.

Elfvik är en stadsdel i västra Lidingö med en naturnära miljö. I Elfvik finns bland annat Elfviks naturreservat, Elfviks badplats och Elfviks värdshus.

Fjäderholmarna är en ögrupp i södra Lidingö med en lång historia som fiskesamhälle. Fjäderholmarna är ett populärt utflyktsmål med ett stort utbud av restauranger, caféer och butiker.

Grönsta är en stadsdel i västra Lidingö med en varierad bebyggelse, från villor till flerfamiljshus. I Grönsta finns bland annat Grönsta gård, Grönsta naturreservat och Grönsta golfklubb.

Hersby är en stadsdel i centrala Lidingö med en livlig stadskärna. I Hersby finns bland annat Lidingö centrum, Hersby torg och Hersby idrottsplats.

Köpmanholmen är en stadsdel i centrala Lidingö med en blandning av bostäder och verksamheter. I Köpmanholmen finns bland annat Köpmanholmen båtklubb, Köpmanholmen värdshus och Köpmanholmen marina.

Långängen är en stadsdel i södra Lidingö med en naturnära miljö. I Långängen finns bland annat Långängens naturreservat, Långängens badplats och Långängens värdshus.

Rudboda är en stadsdel i östra Lidingö med en varierad bebyggelse, från villor till flerfamiljshus. I Rudboda finns bland annat Rudboda gård, Rudboda naturreservat och Rudboda båtklubb.

Utöver dessa stadsdelar finns det också ett antal mindre orter på Lidingö, bland annat Gåshaga, Larsberg och Sticklinge.

Företagsområden och arbetsplatser i Lidingö

Lidingö har ett antal viktiga affärscentrum, varav de största är:

 • Gåshaga är ett affärscentrum i centrala Lidingö med en blandning av kontor, butiker och restauranger.
 • Hersby är ett affärscentrum i centrala Lidingö med en koncentration av kontor och företagstjänster. I Hersby har bland annat SEB, Handelsbanken och Skandia sitt huvudkontor.
 • Långängen är ett affärscentrum i södra Lidingö med en koncentration av små och medelstora företag. I Långängen har bland annat agood company, Natur Invest Swedeb AB och Lidingö Värmeverk sitt huvudkontor.

Andra viktiga affärscentrum på Lidingö är:

 • Baggeby
 • Ekholmsnäs
 • Rudboda

Lidingö är en attraktiv plats för företagande, med en stark näringslivsstruktur och en hög livskvalitet.

Kontorsområden i Lidingö

De viktigaste kontorsområdena i Lidingö är:

 • Gåshaga är ett stort kontorsområde.
 • Liljeholmen är ett mindre kontorsområde.
 • Långängen är ett växande kontorsområde.

Gåshaga är det största kontorsområdet på Lidingö och ligger i centrala Lidingö. Området har en lång historia som kontorsområde och har sedan 1960-talet varit hemvist för många stora företag.

Liljeholmen är ett mindre kontorsområde som ligger i södra Lidingö. Området har en mer blandad verksamhet än Gåshaga.

Långängen är ett växande kontorsområde som ligger i norra Lidingö. Området har en modern arkitektur.

Utöver dessa tre kontorsområden finns det även mindre kontorsområden i Lidingö, bland annat i Skärsätra, Högsätra och Kyrkviken.

Hyra kontor i Lidingö

Butiksområden i Lidingö

De största shoppingområdena i Lidingö är:

 • Lidingö Centrum är Lidingös största köpcentrum och ligger i centrala Lidingö. Centrumet har många butiker och restauranger, bland annat H&M, Åhléns, Systembolaget och Willys.
 • Gåshaga Strand är ett köpområde som ligger vid Gåshaga Strand. Området har cirka 20 butiker och restauranger, bland annat Indiska, Lagerhaus och Åhléns.
 • Liljeholmen Galleria är ett köpcentrum som ligger i södra Lidingö. Centrumet har cirka 50 butiker och restauranger, bland annat KappAhl, Lindex och Intersport.

Lidingö Centrum är det största shoppingområdet på Lidingö och har ett brett utbud av butiker och restauranger. Centrumet är också ett viktigt knutpunkt för kollektivtrafiken på Lidingö.

Gåshaga Strand är ett populärt shoppingområde som ligger vid havet. Området har ett mer exklusivt utbud av butiker och restauranger.

Liljeholmen Galleria är ett mindre köpcentrum som ligger i södra Lidingö. Centrumet har ett brett utbud av butiker och restauranger, bland annat för barnfamiljer.

Utöver dessa tre shoppingområden finns det även mindre shoppingområden i Lidingö, bland annat i Skärsätra, Högsätra och Kyrkviken.

Hyra butikslokal i Lidingö

Butiker i Lidingö

På Lidingö hittar du bland annat följande butiker

Lidingö är en grön och lugn ö utanför Stockholm med en charmig stadskärna. Här finns ett brett utbud av butiker för alla smaker.

Lidingö Centrum är öns största shoppingområde och har över 100 butiker och restauranger. Här hittar du allt från kläder och skor till mat och heminredning. Några av de mest populära butikerna i Lidingö Centrum är:

 • H&M
 • Åhléns
 • Systembolaget
 • Willys
 • Indiska
 • Lagerhaus
 • Clas Ohlson
 • Akademibokhandeln

Gåshaga Strand är ett populärt shoppingområde som ligger vid havet. Här hittar du ett mer exklusivt utbud av butiker och restauranger. Några av de mest populära butikerna i Gåshaga Strand är:

 • Indiska
 • Lagerhaus
 • Åhléns
 • The Body Shop
 • Lush
 • Designtorget
 • Granit
 • Åhléns Outlet

Liljeholmen Galleria är ett mindre köpcentrum som ligger i södra Lidingö. Centrumet har ett brett utbud av butiker och restauranger, bland annat för barnfamiljer. Några av de mest populära butikerna i Liljeholmen Galleria är:

 • KappAhl
 • Lindex
 • Intersport
 • Toys "R" Us
 • Rusta
 • Willys
 • Åhléns

Utöver dessa tre shoppingområden finns det även mindre shoppingområden i Lidingö, bland annat i Skärsätra, Högsätra och Kyrkviken.

Här är några exempel på mindre butiker på Lidingö:

 • Skärsätra Bygg & Färg är en fullservicebutik för bygg och färg.
 • Högsätra Blommor är en blomsterbutik med ett stort utbud av blommor, växter och presenter.
 • Kyrkviken Bokhandel är en bokhandel med ett brett utbud av böcker, tidningar och spel.

Oavsett vad du letar efter så hittar du det med största sannolikhet på Lidingö.

Lager- och logistikområden i Lidingö

De viktigaste logistikområdena på Lidingö är:

 • Lidingö Förrådscenter är ett stort logistikcenter som ligger i centrala Lidingö. Centeret har en yta på över 100 000 kvadratmeter och hyr ut lager och kontor till ett brett utbud av företag.
 • Liljeholmen Logistikcenter är ett mindre logistikcenter som ligger i södra Lidingö. Centeret har en yta på cirka 50 000 kvadratmeter och hyr ut lager och kontor till företag inom bland annat e-handel och logistik.
 • Lindö Logistikpark är ett nybyggt logistikområde som ligger i norra Lidingö. Parken har en yta på cirka 100 000 kvadratmeter och är anpassad för företag inom e-handel och logistik.

Lidingö Förrådscenter är det största logistikområdet på Lidingö och har en lång historia. Centeret har varit i drift sedan 1960-talet och har ett brett utbud av kunder. Bland hyresgästerna finns bland annat ABB, Ericsson och SAS.

Liljeholmen Logistikcenter är ett mindre logistikcenter som ligger i ett bra läge med närhet till Stockholms innerstad. Centeret har en modern infrastruktur och är anpassat för företag inom e-handel och logistik. Bland hyresgästerna finns bland annat DHL, Schenker och Postnord.

Lindö Logistikpark är ett nybyggt logistikområde som ligger i ett expansivt område på Lidingö. Parken är anpassad för företag inom e-handel och logistik och har en modern infrastruktur. Bland hyresgästerna finns bland annat Apoteket AB och Ica.

Utöver dessa tre logistikområden finns det även mindre logistikområden i Lidingö, bland annat i Skärsätra och Högsätra.

Hyra lager i Lidingö

Relevanta länkar om företag i Lidingö

Läs mer om Lidingö företag på dessa sidor:

Lidingö Kommun

Besök Lidingö

Wikipedia: Lidingö

Lidingö på Google Maps

Hitta tillgängliga kommersiella fastigheter i Lidingö

Vanliga frågor