Hyresfastighet till salu – är det framtiden?

Kommer vi i framtiden behöva vänja oss med fler skyltar där det basuneras ut ”hyresfastighet till salu”? Det är inte alls omöjligt, i vart fall om man ska lita på vad många fastighetsägare anser. Vad det gäller just hyresfastigheter var det enbart 2% av alla tillfrågade fastighetsägare som menar att det inte finns något direkt hot mot hyresfastigheternas framtid.
29. augusti 2017 | Skrivet av: Leonora Jensen
Hyresfastighet till salu – är det framtiden?

Kommer vi i framtiden behöva vänja oss med fler skyltar där det basuneras ut ”hyresfastighet till salu”? Det är inte alls omöjligt, i vart fall om man ska lita på vad många fastighetsägare anser. Vad det gäller just hyresfastigheter var det enbart 2% av alla tillfrågade fastighetsägare som menar att det inte finns något direkt hot mot hyresfastigheternas framtid. På andra sidan myntet menar däremot resterande 98% att det finns reella hot mot marknaden framöver. Anledningen till varför många därför väljer att överge marknaden för hyresfastigheter genom att spika upp skylten med ”hyresfastighet till salu” är det att många pekar på stigande priser men fortsatt låg avkastning. Det har dock motarumenteras främst genom siffror från marknaden över hyresfastigher med bostäder. Där menar man att den totala avkastningen under 2016 uppgick till hela 11.9 procent – med andra ord en investering som kan visa sig vara väl värd. Det har i sin tur tvingat ner några av av skyltarna med ”hyresfastighet till salu”. Bland annat gick Riksbyggen in i en stor investering när de förvärvade hyresfastigheter från Helsingborghem tidigare i år. En affär man ser optimistikt på då man tror starkt på Helsingborg och den positiva utveckling man ser i staden. Letar du också efter hyresfastigheter till salu i Helsingborg? Då finner du en överblick över vad som just nu är ledigt på marknaden här.

Vidare har det vid närmare granskning även visat sig vara direkt gynnsamt att äga hyresfastigheter i Sverige idag. I en studie som utfördes just i Helsingborgsområdet granskade man genomsnittshyran för en trerumslägenhet och landade på en rimlig summa på 6400 kronor per månad. Det låter inte så farligt, det är ju vad de flesta betalar. Så tänker nog de allra flesta. Väljer man att tänka på det ytterligare en vända, och dessutom ställa hyresutveckling i jämförelse med vårt övriga konsumentprisindex, så ser man att genomsnitsshyran för en trerumslägenhet idag snarare borde ligga på omkring 3400 kronor i månaden. Med andra ord nästan halva hyran av man faktiskt tar ut idag. Så nog är det fortfarande lönsamt att äga hyresfastigheter – vilket har fått fler investerare att rikta blickarna mot just möjligheten att investera i en hyresfastighet till salu.

 Vi har även i ett tidigare blogginlägg varit och rört vid den heta debatten kring hyresfastigheter till salu. Det inlägget kan du läsa här. I det inlägget tar vi upp och understryker den stora efterfrågan på hyresfastigheter till salu. En av del-slutsatserna som dras är att det inte är helt omöjligt att det fortsatt kommer vara svårt att finna objekt att investera i på marknaden framöver. Nu kan det dock ändra sig. Om fler fastighetsägare riktar missnöje mot den generella avkastningen – oavsett om det avser komersiella hyresfastigheter eller flerbostadshus – så lär det vara fler som väljer att antingen göra om hyresrätter till bostadsrätter och avveckla hyresfastigheten den vägen, alternativt sälja hela fastigheten som en helhetslösning.  Det är därför svårt att sia om den exakta framtiden för hyresfastigheter till salu – även om indikationer finns på att marknaden fortsatt är mycket gynnsam i generella termer.