Har risken blivit större för kommersiella fastigheter?

Sedan Riksbanken släppte en rapport om ”risker på den svenska bostadsmarknaden” 2011 har den generella bilden varit att marknaden för kommersiella fastigheter var i balans och saknar större varningstecken.
1. november 2017 | Skrivet av: Leonora Jensen
Har risken blivit större för kommersiella fastigheter?

Sedan Riksbanken släppte en rapport om ”risker på den svenska bostadsmarknaden” 2011 har den generella bilden varit att marknaden för kommersiella fastigheter var i balans och saknar större varningstecken. Idag, en dryg handfull år senare, finns det de som börjar ifrågasätta om detta fortfarande är fallet eller om marknaden för kommersiella fastigheter i själva verket är att förknippa med större risktagande än vad som tidigare varit fallet. Enligt en artikel nyligen publicerad av fastighetsnytt.se finns vissa segment där direktavkastningskraven är nere på nivåer som kan vara ohållbara i det långa loppet. Det ska dock tilläggas att dessa spekulationer i huvudsak fokuserar på marknaden i Stockholm och att de kräver en långt mer djupdykande analys och diskusion innan tydliga slutsatser kan dras. Du som söker efter kommersiella fastigheter bör inte låta detta avskräcka dig. Vill du få en överblick över marknaden kan du snabbt på och enkelt få det här.

Vad den nyfunna oron grundar sig i är att räntenivån idag är låg och att kassaflödena är svagt positiva, samt att vakanserna är små. Om räntenivån eller vakanserna skulle stiga kan de svagt positiva kassaflödena istället förändras till negativa tal när fastighetsbolagens inkomstskatt ökar. Enligt de formulerade orosmomenten finns idag tecken som påminner något om läget 1990 och den senaste krisen som var kopplad till kommersiella fastigheter. Vid denna tidpunkt låg dock de nominella räntenivåerna på drygt 10 procent vilket är betylidgt högre än vad som uppvisas för tillfället.