Fördelar med kontorshotell i Stockholm

Bostadsmarknaden i Stockholm befinner sig just nu på sin bristgräns. Aldrig tidigare har bostadsköerna varit så långa samtidigt som bostadspriserna stiger för varje dag. Även kvadratmeterpriset för kontorslokaler har erfarit en stigande utveckling de senaste åren. Detta har bidragit till en ökande efterfrågan på kontorshotell i Stockholm, särskilt för bolag med färre än 20 anställda.
4. juli 2017 | Skrivet av: Sara Petersen
Fördelar med kontorshotell i Stockholm

Bostadsmarknaden i Stockholm befinner sig just nu på sin bristgräns. Aldrig tidigare har bostadsköerna varit så långa samtidigt som bostadspriserna stiger för varje dag. Även kvadratmeterpriset för kontorslokaler har erfarit en stigande utveckling de senaste åren. Detta har bidragit till en ökande efterfrågan på kontorshotell i Stockholm, särskilt för bolag med färre än 20 anställda. Om kontorshotell är ett nytt begrepp för dig som läsare kan vi berätta att kontorshotell erbjuder möblerade kontorsplatser med tillhörande kontorsservice till ett fast månadspris. Det finns flera fördelar med kontorshotell för mindre företag. Givetvis ska man också väga nackdelarna mot fördelarna innan man bestämmer sig helt för att flytta sin verksamhet till ett kontorshotell i Stockholm. Här hittar du alla lediga kontorshotell i Stockholm.

Flexibla kontraktstider
En av de första fördelarna som många associerar kontorshotell med, är fördelen med flexibla kontraktstider. De flexibla kontraktstiderna är också lite av ett kännetecken för kontorshotell i Stockholm. Många kontorshotell erbjuder kontrakt på månadsbasis med generösa uppsägningstider. Flexibla kontraktstider är något som många företag uppskattar, eftersom det underlättar om man av någon anledning skulle behöva flytta sin verksamhet relativt snabbt. Vidare passar det mindre företag som befinner sig i en expansionsfas, eftersom den flexibla kontraktstiden underlättar vid en eventuell expansion.

Kostnadseffektivt
Som ett mindre företag är ofta kontorshotell i Stockholm mer konstadseffektiva än egna kontorslokaler. I och med att man delar en större lokal med flera andra bolag och verksamheter, så delar man också på kostnaderna för fasta avgifter. Detta kan exempelvis vara skrivare, wifi, mötesrum, posthantering och kök. Eftersom detta dessutom ofta ingår i månadshyran, är dessa kostnader oftast minimala jämfört med ett vanligt kontor.

Synergieffekter
Som tidigare nämnt finns det ofta andra verksamheter eller företag i samma kontorshotell. Detta kan givetvis variera mellan alla kontorshotell, men oftast är det flera olika typer av verksamheter som delar på ett kontorshotell. Vilken typ av verksamhet kan också variera kraftigt mellan lokalerna. Dock brukar det finnas en gemensam nämnare för de flesta verksamheterna, och det är storleken på verksamheten. Ofta är det mindre bolag som hyr platser på kontorshotell. Detta kan bidra till synergieffekter mellan bolagen. Många gånger befinner sig bolaget i samma fas i utvecklingen och kan därmed hjälpa varandra.

Attraktiv adress
Många kontorshotell erbjuder också en attraktiv adress. Detta kan vara en fördel i många aspekter. Ska man exempelvis träffa en företagspartner eller kund, är det ofta fördelaktigt att kunna erbjuda en möteslokal på en attraktiv adress i Stockholm. Förutom de logistiska fördelarna, så bidrar det många gånger till ökad trovärdighet för verksamheten. Vidare är det ofta en fördel att kunna erbjuda en attraktiv adress för att kunna vara en attraktiv arbetsplats. Många yngre talanger värderar ofta en central och attraktiv adress högt när de funderar över sin karriär.

Sociala fördelar
Som litet bolag kan det stundvis vara relativt ensamt, särskilt om kollegorna i verksamheten är ute på kundmöten eller andra uppdrag. Därför är kan kontorshotell vara en bra lösning, då det oftast finns andra gäster på kontorshotellet som kan fungera som lunch- eller kaffesällskap. Ett kontorshotell har ofta flera gemensamma ytor som tillhör alla inhyrda verksamheter. Detta är givetvis fördelaktigt om man är en mindre verksamhet som hyr in sig, då dessa gemensamma ytor ofta är populära pausplatser.