Fastighetsmarknaden engagerar många – situationen om hyresfastigheter till salu är en het disskusion

I en lokal- och bostadsmarknad som präglas av en ständigt ökad efterfrågan och en tuff konkurrens om utbudet kan det vara svårt att hitta rätt lokal att hyra – och än svårare om man i storstadsregionerna letar efter en hyresfastighet till salu. Denna alltjämnt tuffa marknad är ett hett diskussionsämne just nu, inte bara bland politiker och ekonomer, då det på senare år även blivit ett allt mer populärt ämne att ofta och väl diskutera kring middagsbordet.
20. april 2017 | Skrivet av: Ludvig Kofoed
Fastighetsmarknaden engagerar många – situationen om hyresfastigheter till salu är en het disskusion

I en lokal- och bostadsmarknad som präglas av en ständigt ökad efterfrågan och en tuff konkurrens om utbudet kan det vara svårt att hitta rätt lokal att hyra – och än svårare om man i storstadsregionerna letar efter en hyresfastighet till salu. Denna alltjämnt tuffa marknad är ett hett diskussionsämne just nu, inte bara bland politiker och ekonomer, då det på senare år även blivit ett allt mer populärt ämne att ofta och väl diskutera kring middagsbordet. Slutsatsen i många debatter lyder oftast att fastighetsägarna betecknas som vinnare i den rådande situationen, medan hyresgästerna ofta anses som förlorare, vilket i sin tur leder till att det finns få hyresfastigheter till salu. Idag finns det dessutom en hyresreglering på svenska fastighetsmarknaden som upkom redan på 1940-talet, vilken ofta kritiseras för att inte vara anpassad till så marknaden ser ut idag.

Att vara fastighetsägare i Sverige idag är som regel en mycket lönsam affär, vilket ökare konkurrensen ytterligare på ett redan begränsat utbud av hyresfastigheter till salu. Oftast är hyresfastigheterna större och mer omfattande än privata bostäder, därför kan värdeökningen på hyresfastigheter vara större i monetära termer. Dock är värdeökningen på fastigheten förmodligen densamma procentuellt sett för både professionella fastigheter och privata bostäder. Detta är förutsatt att de befinner sig i samma geografiska plats i Sverige. Eftersom värdeökningen har varit mest tydlig i Sveriges tre största städer så finns det ännu färre hyresfastigheter till salu i dessa områden än resten av Sverige. Hos Verksamhetslokaler kan man hitta alla lediga hyresfastigheter på marknaden. För att summera är det alltså mixen av stabilt ökade hyror, få vakanta fastigheter samt en låg ränta som är faktorerna som har bidragit till att fastighetsägarna är de absoluta vinnarna på marknaden just nu.

Ser man framåt i tiden är en rimlig prognos att antalet hyresfastigheter till salu inte direkt kommer att öka. Efterfrågan på såväl bostäder som komersiella lokaler kommer att fortsätta vara högt, och därmed kommer det med alltid vara hård konkurrens om hyresfastigheter till salu. Speciellt om räntan fortsätter att ligga lågt även framöver så kommer vinsterna öka och skillnaderna mellan vinnarna och förlorarna, i bemärkelsen fastighetsägarna kontra hyresgästerna, kommer att öka i samma takt.

Finns det någon lösning på problemet då? Efterfrågan av hyresfastigheter till salu eller för att hyra i Sveriges storstadsregioner kommer inte att minska. Det som kan göras är att se till att det byggs mer och att hyresregleringen från 1940-talet ses över och anpassas till den rådande marknadssituationen. Vidare skulle en aktion gällande lån och räntor vara faktor som skulle kunna påverka fastighetsmarknaden och jämna ut balansen mellan fastighetsägar och hyresgäster. Men som många kommer fram till vid middagsdiskusionen så är fastighetsmkarnaden allt annat än en lätt fråga. Inget är svart på vitt, men så smo det ser ut idag är hyresvärdarna och fastighetsägarna vinnarna, och hyresgästerna förlorarna.