Bristen på lokaler kan drabba alla

Bristen på lokaler läser man ofta om. Men är den verkligen koncentrerad till en specifik branch eller sektor? Snarare kan man se det från olika perspektiv och hur bristen på lokaler kan drabba alla – unga som gamla, företagare som studenter.
3. november 2017 | Skrivet av: Ludvig Kofoed
Bristen på lokaler kan drabba alla

Bristen på lokaler läser man ofta om. Men är den verkligen koncentrerad till en specifik branch eller sektor? Snarare kan man se det från olika perspektiv och hur bristen på lokaler kan drabba alla – unga som gamla, företagare som studenter. Gällande det sistnämnda – alltså studenter – är ett tydligt exempel hur de populära gymnasieskolorna i Halmstad inte har lokaler nog till att ta in alla sökande eleverna. Lokalbristen är alltså med att trissa upp antagningspoängen, då elevantalet stiger med cirka 3-400 elever per år. Letar du eller någon du känner efter lokaler? Då får du matnyttig information här.

Samtidigt läser man i medier från alla hörn av vårt land hur viktigt det är med lokaler för att öka intresset för stadskärnor och andra träffpunkter. Många inser vikten av att få fram fler lokaler och hur det kan ha en positiv effekt för våra samfund. Och precis som exemplet om gymnasieskolorna i Halmstad här ovan så finns det motsatta exempel – där skolor som satsar på fler lokaler omges av positiva heja-rop.

Man kan även läsa om den andra sidan av myntet som man kan se i Karlstad just nu, där närmare 4.500 kvadratmeter lokaler står tomma. Lokaler som tidigare används som butiks- och restauranglokaler. Istället för att lägga fokuset på den direkta problematiken kring dessa tomma lokaler ser man det istället som positivt. Detta då man pekar på möjligheten att nu få dit etablerade kedjor och varumärken.