Att hyra lokal i Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. Här finns det stora möjligheter till att syssla med olika typer av verksamheter, vare sig det är att driva en butik eller ha ett lager i staden. För att driva en verksamhet kan man antingen hyra lokal i Uppsala eller köpa en lokal. Olika stadsdelar i Uppsala passar mer eller mindre bra för olika typer av verksamheter. Att t.ex. hyra lokaler i Uppsalas centrala delar lämpar sig till restaurangverksamhet eller butiksverksamhet.
30. mars 2017 | Skrivet av: Leonora Jensen
Att hyra lokal i Uppsala

Uppsala är Sveriges fjärde största stad med cirka 140 000 invånare. Här finns det stora möjligheter till att syssla med olika typer av verksamheter, vare sig det är att driva en butik eller ha ett lager i staden. För att driva en verksamhet kan man antingen hyra lokal i Uppsala eller köpa en lokal. Olika stadsdelar i Uppsala passar mer eller mindre bra för olika typer av verksamheter. Att hyra lokaler i Uppsalas centrala delar lämpar sig till restaurangverksamhet eller butiksverksamhet. Om man ska bedriva verksamheter i stadsdelar som karaktäriseras som industriområden lämpar sig det till verksamheter så som produktion eller lager. Industriområden finns det gott om i Sveriges fjärde största stad. Exempel på dessa är Boländerna och Kungsängen. I dessa områden finns det bland annat företag som IKEA, Rusta, City Gross och köpcentrumet Bolandcity. Uppsalas centrala stadskärna löper längs Fyrisån. I området mellan Fyrisån och Kungsgatan är det i särskilt mycket folk i rörelse, både på vardagar och på helger. Detta område lämpar sig bra om man är intresserad av att hyra lokal i Uppsala för att starta en restaurang eller en butik. Här kan du hitta lokaler till din verksamhet i alla områden i Uppsala.

Givetvis finns det goda möjligheter att bedriva verksamhet i andra delar av Uppsala också. Det populära bostadsområdet Luthagen erbjuder ett strategiskt centralt läge i ett lugnt område. Luthagen är en central stadsdel av staden där bostadspriserna har stigit avsevärt de senaste åren, både på villor och på lägenheter. Att hyra lokal i Uppsala i denna stadsdel kommer med största sannolikhet ske genom en privat bostadsrättsförening. Eftersom många bostadsföreningar tillhandahåller antingen butik- eller restauranglokaler eller lager i de nedre delar av fastigheterna finns det därmed flertalet möjligheter i Luthagen. Liknande bostadsområden som kan erbjuda fina möjligheter till olika typer av verksamheter är Sala Backe, Svartbäcken och Fålhagen. 

Det finns flera fördelar med att bedriva verksamheter i Uppsala. För det första är det, som tidigare nämnt, Sveriges fjärde största stad. Därmed finns det ett stort utbud på eventuella kunder. I hela Uppsala kommun bor det drygt 200 000 personer. Denna stora folkmängd består dessutom av en stor del studenter, då Uppsala är en av Sveriges mest populära studentstäder. Uppsala Universitet anses vara ett av norra Europas främsta universitet. Detta bidrar till en enorm kompetensbas i staden, vilket givetvis är fördelaktigt om man planerar att bedriva verksamheter som behöver kompetent personal. Andra fördelar om man ska hyra lokal i Uppsala är stadens läge. Uppsala ligger endast 70 km från Stockholm längs med E4:an. Sedan ligger Enköping 45 km sydväst och Gävle ligger bara 100 km norrut. Alltså är Uppsalas placering smart om man ska ta sig inåt land, norrut eller söderut. Det finns bra vägar i alla riktningar vilket underlättar transporter. Övriga kommunikationer till och från Uppsala är Arlanda flygplats och tåg. Sveriges största flygplats Arlanda ligger drygt 30 km söder om staden. Dessutom ligger Uppsalas centralstation mitt i de centrala delarna. Därifrån är det lätt att resa både söderut och norrut.