Allt svårare att finna en lokal i Stockholm

Det är inte särskilt enkelt att finna en tom och outhyrd lokal i Stockholm. I en undersökning framkommer det dock att 14 procent av alla företag som tillfrågades om lokaler i Stockholm uppger att de inom en treårsperiod önskar byta lokaler.
1. augusti 2017 | Skrivet av: Ludvig Kofoed
Allt svårare att finna en lokal i Stockholm

Det är inte särskilt enkelt att finna en tom och outhyrd lokal i Stockholm. I en undersökning framkommer det dock att 14 procent av alla företag som tillfrågades om lokaler i Stockholm uppger att de inom en treårsperiod önskar byta lokaler. Det finns alltså näst intill inga tomma lokaler, däremot finns det tydliga indikationer på en viss ruljans på marknaden för lokal i Stockholm. Anledningen till ruljansen ligger i verksamheternas behov av att utvecklas och flytta till större lokaler. Det uppger hela 43 procent är den primära anledningen till varför man vill byta lokal. Vidare kan man se tydliga geografiska mönster bland de som har lokal i Stockholm centrum. Över hälften (totalt 53 procent) av de som har centrala lokaler uppger nämligen att de vid ett byte av lokaler vill flytta inom samma område som det nu huserar i. Är du en av de som önskar byta lokal? Eller helt enkelt att bara ta tag i drömmen och anförskaffa sig en lokal för din verksamhet? Då finner du alla just nu lediga lokaler i Stockholm här på Verksamhetslokaler.se.  

Marknaden för lokal i Stockholm har varit en het debatt de senaste åren. I takt med att Sverige växer snabbt i befolkning växer även de större städerna. Nästan all ökning i befolkningen sker i de större städerna, vilket i sin tur ställer höga krav på att städerna hänger med i utvecklingen. Här tenderar fokuset oftast att riktas mot bostadsmarknaden och hur man måste bygga på såväl höjden som bredden i städerna för att få plats med alla bostäder. Det man dock inte får glömma är att en växande befolkning kräver en högre sysselsättningsgrad – som även den ska ge utrymme för näringsliv och företag att växa. I praktiken innebär det en satsning på upprättandet av fler lokaler i Stockholm – och att anpassa dem efter de trender som karaktäriserar dagens företagsstrukturer. Du kan läsa mer om dessa trender i ett tidigare blogginlägg på Verksamhetslokaler.se här.

Sanningen är dock den att det inte bara är bostadsmarknaden samt näringslivet som drabbas av bristen på bostäder samt lokaler i Stockholm. Även föreningslivet i huvudstaden har blivit lidande, vilket har pushat fram nya, alternativa, åtgärder för att kunna husera de olika föreningarna. Detta ledde till att man i början av året öppnade upp såväl skolor, aulor, matsalar och andra typer av lokaler till förmån för föreningslivet. Det handlar om viktiga inslag i många personers vardag och stimulerar kultur och intresse för ett stort antal människor. Bland annat är det föreningar med dans, musik, körer och studiecirklar med mera som har drabbats av lokalbristen men som nu delvis räddas av dessa alternativa lösningar.