Villkor för Verksamhetslokaler.se ApS

Om du har frågor eller problem kan du alltid få snabb betjäning genom att skriva till support@verksamhetslokaler.se.

1. Allmänt
1.1

Dessa villkor, härefter benämnt ”Villkoren”, gäller vid användning av www.verksamhetslokaler.se, härefter benämnt ”Lokalsökmotorn”. Villkoren är gällande för använding av Lokalsökmotorn och är gällande mellan Verksamhetslokaler.se ApS: Rentbuyestate.com ApS, Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg Danmark, Organisationsnummer: 34625395 (härefter "Verksamhetslokaler.se ApS”) och den enskilda Användaren. Med en ”Användare” menas en person som har upprättat ett konto på Lokalsökmotorn.  Med en ”Betalningsanvändare” menas en Användare som har tillköpt en abonnemangsprodukt som ger en rad extra fördelar. Dessa fördelar är beskrivna i punkt 3.2 för lokalsökande, och i punkt 4.5 för lokalägare.
1.2
Lokalsökmotorn får endast användas av företag och representanter för företag. Det finns därför inte någon ångerrätt. Lokalsökmotorn får inte användas av privatpersoner eller privata konsumenter. Om en privatperson ändå upprättar en profil på Lokalsökmotorn betraktas detta som ett allvarligt missbruk.
1.3
Det är förbjudet för företag i betalningsinställelse samt för konkursdrabbade företag att upprätta sig på Lokalsökmotorn, då Lokalsökmotorn inte önskar att koppla samman Användare med företag som har svårt att betala. Lokalsökmotorn förbehåller sig därför rätten att utan varsel stänga profiler som är upprättade med mailadresser eller hemsidor som ägs av konkursdrabbade företag eller företag i betalningsinställelse. Företag som går i konkurs eller i betalningsinställelse efter upprättelse i Lokalsökmotorn förpliktar sig till att informera Lokalsökmotorn om detta omgående.

1.4
Lokalsökmotorn är dels en automatisk marknadsplattform, där Användare kan lägga upp användargenererat innehåll i form av lokaler eller sökannonser, där lokalägare och lokalsökande kan rekvirera varandras kontaktuppgifter och där anvädare kan tillgå relevanta sökresultat i form av lokaler eller lokalsökande.
1.5
Lokalsökmotorn är dels en sökmotor, som via crawling samlar in lediga lokaler från fritt tillgängliga hemsidor.
1.6
Funktionalitet för lokalsökande: Lokalsökmotorn är en lokalsökmotor som ger lokalsökande en överblick över de flesta lediga lokalerna som finns på marknaden på en given tidspunkt. Lokalsökmotorn crawlar internet efter lediga lokaler på fritt tillgängliga hemsidor och tar med få rådata från de lediga lokalerna i sina sökresultat. Om den lokalsökande vill veta mer om lokalen skickas den lokalsökande vidare till den originala källan. En del av lokalerna i Lokalsökmotorn är upprättade av lokalägarna själva. Här får den lokalsökande ett mail med lokalägarens kontaktuppgifter om den lokalsökande vill ha ytterligare information. Lokalsökmotorn förmedlar inte direkt kontakt mellan lokalsökande och lokalägare, och har inte avtal med lokalägare om att förmedla direkt kontakt mellan lokalägare och lokalsökande. Om en lokalsökande upprättar en sökannons kan lokalägare kontakta den lokalsökande via e-mail och telefon med erbjudande om lokaler som uppfyller den lokalsökandes önskemål (se punkt 3.2 för en genomgång av vilka tjänster man som lokalsökande får som vanlig Användare och vilka tjänster man får som Betalningsanvändare).
1.7
Funktionalitet för lokalägare: Via Lokalsökmotorn kan lokalägare uppnå marknadsföring av deras lokaler. Som lokalägare kan man upprätta annonser för sina lediga lokaler och man kan dessutom kontakta lokalsökande som har upprättat en sökannons direkt via databasen med lokalsökande. Vid kontakt med en lokalsökande via databasen mottages kontaktuppgifter till den lokalsökande via ett mail till lokalägaren. Lokalägaren ska uppgradera till Betalningsanvändare om lokalägaren vill kunna kontakta alla lokalsökande (Se punkt 4.5 för en genomgång av vilka tjänster man som lokalägare får om man är vanlig Användare och vilka tjänster man får om man är Betalningsanvändare).

2. Registrering, cookies och mail
2.1
Vid registrering av ett konto på Lokalsökmotorn accepterar Användaren Villkoren.
2.2
Som Användare kan man stoppa vanliga servicemail (mail som relaterar sig till Lokalsökmotorns funktionalitet) (minus de lagstadgade mailen som t.ex. fakturamail), ställa in eller stoppa matchmails (mail där Användaren får besked om relevanta lokaler eller lokalsökande som precis kommit ut på marknaden) genom att trycka på "Din profil" uppe i högra hörnet på hemsidan, och därefter trycka på fliken "Mailinställningar", där Användaren kan göra sina val. Som Användare kan man också alltid klicka på den länk som finns nederst i alla mail. Genom att klicka på denna länk kommer Användaren till en sida där Användaren kan ställa in vilka mail Användaren önskar mottaga.
2.3
Användaren kan alltid tillbakakalla alla samtycken genom att avregistrera sin profil, vilket sker nederst på sidan ”Mina uppgifter”. Sidan ses genom att trycka på ”Din profil” uppe i högra hörnet (Användaren ska vara inloggad).
2.4
Lokalsökmotorn använder cookies till många nödvändiga funktioner, till att förbättra användarupplevelsen samt till marknadsföringsmässiga och statiska hänsenden. Vid det första besöket på sidan väljer Användaren vilka cookies som får användas. Genom att använda Lokalsökmotorn accepterar Användaren att Lokalsökmotorn använder cookies i överenskommelse med Villkoren för användning av cookies anfört på Lokalsökmotorn. Användaren kan alltid radera de cookies som är sparade på Användarens dator i förbindelse med användningen av Lokalsökmotorn eller ändra sina val om vilka cookies som får användas. Se en detaljerad beskrivelse av Lokalsökmotorns cookiepolitik.
2.5
Användaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om de gällande Villkoren för Lokalsökmotorn, och Användaren accepterar att Lokalsökmotorn har rätt att ändra Villkoren med 30 kalenderdagars förvarning. Lokalsökmotorn upplyser om väsentliga ändringar i företagsvillkoren. Denna information kan ses på Anvämndarens konto när Användaren är inloggad. Om ändringarna rör persondata eller marknadsföringsmässiga hänsenden där det krävs förnyat samtycke kommer Användaren bli bedd om ett uppdaterat samtycke nästa gång Användaren loggar in på Lokalsökmotorn. 

3. För lokalsökande
3.1
En lokalsökande är en person som representerar ett företag och som aktuellt letar efter en ny lokal. Endast lokalsökande kan upprätta sig som lokalsökande på Lokalsökmotorn. Användaren ska säkra att sökannonsens innehåll är rättvisande och sanningsenligt, och det får inte skrivas kontaktuppgifter, däribland telefonnummer, mailadresser eller internetadresser i en sökannons. Lokalsökmotorn har rätt till att återge hela sökannonsens innehåll på andra hemsidor, på sociala medier och hos samarbetspartners. Sökannonsen ska inaktiveras av Användaren med detsamma, och senast två dagar efter, att lokalsökningen inte längre är aktuell. Överträdelse av denna punkt medför omedelbar avstängning av Anvämndarens konto och borttagning av Användarens annons.
3.2
Lokalsökaren får dessa tjänster utan att betala: Lokalsökaren kan göra en sökannons där lokalägare som är Betalningsanvändare kan kontakta den lokalsökande. Lokalsökaren kan få besked om relevanta lokaler via mail. Lokalsökaren kan kontakta de lokalägare som har uppgraderat till Betalningsanvändare. Lokalsören får dessa fördelar genom att uppgradera till Betalningsanvändare: Lokalsökarens sökannons blir placerad högre i sökresultaten. Lokalsökaren får besked snabbare via mail om de mest eftertraktade lokalerna. Lokalsökaren får tillgång till alla lokaler på Lokalsökmotorn (om en lokal är inlagd av en lokalägare får lokalsökaren dennes kontaktuppgifter, om en lokal är inhämtad av crawlern kan lokalsökaren gå till originalkällan).
3.3
Vid registrering som lokalsökande är Användaren skyldig att publicera en sökannons som innehåller en beskrivning av den önskade lokalen inom tre vardagar från registreringsdagen.
3.4
Lokalsökande kan lägga in ett foto på sin sökannons. Det är den lokalsökandes fulla ansvar att fotot är relevant, sedvanligt och lagligt, vilket alltid tolkas av Lokalsökmotorn, härunder att det inte är av sexuell karaktär och att lokalsökaren har de nödvändiga immateriella rättigheterna till det foto som laddas upp på Lokalsökmotorn. Om uppladdat material överskrider andras rättigheter kommer detta raderas utan förvarning så snart Lokalsökmotorn blivit uppmärksam på detta.
3.5
När en lokalsökande upprättar en sökannons kan lokalägare kontakta den lokalsökande via e-mail och telefon rörande lokaler som uppfyllder den lokalsökandes önskemål gällande lokalen personen söker.
3.6
Den lokalsökande kan i sin sökannons erbjuda att hjälpa lokalägaren med olika sysslor eller tjänster. Lokalsökaren får endast erbjuda sedvanliga, lagliga och inte kränkande tjänster som alltid tolkas av Lokalsökmotorn (som exempel får Anvädarna inte erbjuda tjänster av sexuell karaktär). Lokalsökaren ska alltid mottaga särskild ersättning för dessa tjänster i överenskommelse till gällande lag och det är inte tillåtet för den lokalsökande att mottaga ersättning för dessa tjänster via en reduktion av hyran. Användarna har själva ansvar för att avtal om tjänster ingås i överrensstämmelse med gällanda lag, däribland uppgifter av inkomst till Skatteverket.
3.7
Den lokalsökande accepterar att Lokalsökmotorns databas med lokaler inte kan vara 100 procent uppdaterad, och att det kan förekomma fel i en mindre del av sökresultaten eller annonserna. Dels kan en lokalägare som har upprättat en lokalannons på Lokalsökmotorn exempelvis glömma att inaktivera annonsen när lokalen inte längre är ledig. Dels kan det inte undgås att en lokal tas ned från en extern hemsida i en kortvarig period före Lokalsökmotorns robot besöker hemsidan där lokalen annonseras. Dels kan det inte undgås att lokaler som inte längre finns på marknaden fortsatt visas som lediga på externa hemsidor, för att webmastern på den externa hemsidan har glömt att uppdatera denna.

4. För lokalägare

4.1
En lokalägare är en person (t.ex. privata lokalägare, fastighetsmäklare eller advokater), som har rätt att hyra ut eller sälja en ledig lokal. Vid registrering av ett konto som lokalägare förpliktar Användaren sig till att endast kontakta potentiella lokalsökande med erbjudande om lokaler som Användaren har rätt att hyra ut eller sälja, och som passar till den specifika lokalsökarens önskemål och behov som har angivits i sökannonsen på Lokalsökmotorn.
4.2
Lokalägaren får endast annonsera lokaler som de antingen själva har äganderätt till eller där lokalägaren har en entydig, skriftlig dokumenterad rätt till att annonsera lokalen.
4.3
Det är lokalägarens fulla ansvarar att informationen i lokalägarens annonser är rättvisande och sanningsenliga. Lokalsägaren har ansvar över att säkra att lokalägaren har de nödvändiga immeteriella rättigheterna till allt material som laddas upp på Lokalsökmotorn. Om uppladdat material överskrider andras rättigheter kommer det bli borttaget så snart Lokalsökmotorn blir uppmärksam på detta. Lokalsökmotorn har rätt till att återge hela eller delar av lokalannonsens innehåll på andra hemsidor, på sociala medier och hos samarbetspartners. Det får inte anges kontaktuppgifter, däribland telefonnummer, mailadresser, internetadresser eller övriga kontaktuppgifter i annonserna. Överträdelse av denna punkt innebär omedelbar avstängning av Användarens konto och att Användarens annonser tas bort. Använderen ska inaktivera annonser med detsamma när lokalen inte längre är ledig.
4.4
Vid utskick av erbjudande och annan kommunikation med lokalsökande är lokalägaren förpliktigad att försäkra sig om att inga kontaktuppgifter till andra Användare är tillgänglig för mottagaren i erbjudandet eller i kommunikationen. Däribland är det inte tillåtet att kontakta flera Användare med samma e-mail, om Användarna på så sätt får kännedom om varandras mailadresser.
4.5
Lokalägare får dessa tjänster utan att betala: Lokalägaren kan upprätta en lokalannons där lokalsökande som är Betalningsanvändare kan kontakta lokalägaren. Lokalägaren får besked via mail om relevanta lokalsökande som har upprättat en sökannons. Lokalägaren kan hämta kontaktuppgifter om de lokalsökande som har upprättat en sökannons och som är Betalningsanvändare. Lokalägare får dessa fördelar genom att uppgradera till Betalningsanvändare: Lokalägarens lokalannons placeras högre i sökresultaten. Alla lokalsökande (oavsett om den lokalsökande är upprättad som Betalningsanvändare eller ej) kan kontakta lokalägaren via dennes annons. Om lokalägaren har upprättat en aktiv lokalannons för en ledig lokal kan lokalägaren kontakta alla lokalsökande som har upprättat en sökannons.
4.6
När en lokalägare upprättar en lokalannons kan lokalägaren kontaktas via mail eller telefon av lokalsökande.

5. Ansvarsfrånskrivning
5.1 
Lokalsökmotorn är en automatisk plattform med Användargenererat innehåll där lokalsökande och lokalägare annonserar lokaler samt lokalönskemål. Lokalsökmotorn är enbart en förmedlare (mellanhand) av innehållet på Lokalsökmotorn och tar inte ansvar för någon form av information angivet av Användarena eller för något avtal som ingås direkt mellan Användarna. Verksamhetslokaler.se ApS frånskriver sig allt ansvar för samtliga avtal som ingås mellan Användarna. Användaren accepterar att Lokalsökmotorns samlade ansvar under inga omständrigheter kan överstiga SEK 0 (noll).
5.2
Lokalsökmotorn är inte ansvarig för att de kontaktuppgifter som levereras av Lokalsökmotorn kommer leda till att avtal ingås mellan Användarna. Lokalsökmotorn förmedlar inte direkt kontakt mellan lokalsökande och lokalägare.
5.3
I de fall där Lokalsökmotorn hämtar information direkt från ett fastighetsbolags hemsida eller annan tredje parts hemsida, ansvarar inte Lokalsökmotorn för att informationen som hämtats från hemsidan är korrekt.
5.4
Användaren är personligt ansvarig för den information som Användaren publicerar på Lokalsökmotorn.

6. Behandling av personuppgifter
6.1
Se vår dataskyddspolicy för information kring vår behandling av dina personuppgifter i förbindelse med användning av Lokalsökmotorn.

7. Abonnemangsvillkor, betalning och ångerrätt
7.1
Alla köp görs online och alla priser på Lokalsökmotorn är angivet inklusive moms. Betalning sker online med en rad olika korttyper, däribland Visa, MasterCard m.m.
7.2
Både lokalsökande och lokalägare kan upprätta ett Användarkonto och få olika tjänster utan betalning (se 3.2 och 4.5). Användare kan välja att uppgradera till Betalningsanvändare vilket är en abonnemangsprodukt som ger en rad extra fördelar.
7.3
Så köps ett abonnemang som Betalningsanvändare: Upprätta ett Användarkonto eller logga in på ett existerande Användarkonto. Tryck på ”Din profil” uppe i högra hörnet av skärmen (du ska vara inloggad) och välj ”Köp”. Bekräfta att du vill köpa ett abonnemang och att Lokalsökmotorn automatiskt får dra betalningen från ditt betalningskort var gång en ny abonnemangsperiod påbörjas. Ange dina kortuppgifter och godkänn köpet. Så snart du har godkänt köpet aktiveras abonnemanget och du har tillgång till att använda de tjänster som kommer med abonnemanget.
7.4
Aktuella abonnemangspriser för lokalsökande: Vid uppgradering till Betalningsanvändare för första gången är priset 9,95 kr. för den första dagen och därefter 349 kr. per 7 dagar i ett löpande abonnemang. Beloppet dras automatiskt via Användarens betalningskort när en ny abonnemangsperiod påbörjas, intill abonnemanget sägs upp. Vid uppsägning av abonnemanget inom 24 timmar betalas minimipriset på 9,95 kr. Om Användaren har varit uppgraderad till Betalningsanvändare tidigare är priset 349 kr. per 7 dagar i ett löpande abonnemang. Beloppet dras automatiskt via Användarens betalningskort när en ny abonnemangsperiod påbörjas, intill abonnemanget sägs upp. Det är ingen bindningstid på abonnemanget utöver den pågående abonnemangsperioden. Abonnemangsperiserna kan i några perioder ändras upp eller ned som en konsekvens av erbjudanden och/eller ändring i abonnemangsperioder. Priset på ett existerande abonnemang tecknat av en konkret Användare kommer dock aldrig att ändra sig.
7.5
Aktuella abonnemangspriser för lokalägare: Vid uppgradering till Betalningsanvändare för första gången är priset 29,95 kr. för den första dagen och därefter 899 kr. per 7 dagar i ett löpande abonnemang. Beloppet dras automatiskt via Användarens betalningskort när en ny abonnemangsperiod påbörjas, intill abonnemanget sägs upp. Vid uppsägning av abonnemanget inom 24 timmar betalas minimipriset på 29,95 kr. Om Användaren har varit uppgraderad till Betalningsanvändare tidigare är priset 899 kr. per 7 dagar i ett löpande abonnemang. Beloppet dras automatiskt via Användarens betalningskort när en ny abonnemangsperiod påbörjas, intill abonnemanget sägs upp. Det är ingen bindningstid på abonnemanget utöver den pågående abonnemangsperioden. Abonnemangsperiserna kan i några perioder ändras upp eller ned som en konsekvens av erbjudanden och/eller ändring i abonnemangsperioder. Priset på ett existerande abonnemang tecknat av en konkret Användare kommer dock aldrig att ändra sig.
7.6
Om betalningen för en ny abonnemangsperiod inte kan genomföras kommer Lokalsökmotorn försöka utföra betalningen igen i en period eller vid relevant aktivitet för att säkra att abonnemanget inte upphör oavsiktligt, således att Användaren inte oavsiktligt mister den tjänst och de fördelar som Användaren förväntar sig mottaga, exempelvis att Användaren snabbt får besked om nya lokaler som kommer på marknaden.
7.7
Vid köp av produkter på Lokalsökmotorn skickas en lagstadgad bekräftelse på köpet via mail.
7.8
Om Användarens betalningskort utlöper eller spärras kommer abonnemanget utlöpa med utgången av den pågående abonnemangsperioden.
7.9
På sidan ”Fakturor” kan alla fakturor hämtas.
7.10
Ångerrätt: Verksamhetslokaler.se ApS är ett business to business koncept där företag hittar nya lokaler hos fastighetsbolag och andra företag. Man får därför endast använda Verksamhetslokaler.se ApS om man representerar ett företag. Man får inte använda Verksamhetslokaler.se ApS som privatperson eller privat konsument. Det är därför ingen ångerrätt vid användning av Verksamhetslokaler.se ApS.
7.11
Så sägs abonnemanget upp: Tryck på ”Din profil” uppe i högra hörnet av skärmen (du ska vara inloggad på ditt konto). Tryck därefter på sidan ”Fakturor”. Tryck därefter på knappen ”Tillgångsstatus” nederst på sidan. Följ instruktionerna på den sida som kommer fram efter att du tryckt på knappen ”Tillgångsstatus”. När Användaren säger upp abonnemanget dras det inte fler pengar på Användarens konto och tillgången som Betalningsanvändare utlöper automatiskt när den pågående abonnemangsperioden utlöper.

8. Användarens användning och missbruk av Lokalsökmotorn
8.1
Missbruk av Lokalsökmotorn eller underlåtenhet att följa Villkoren utgör var för sig ett väsentligt avtalsbrott av Villkoren, som ger Lokalsökmotorn rätt att stänga Användarens konto på Lokalsökmotorn och radera innehållet i Användarens annonser och sökannonser samt säga upp Villkoren p.g.a. väsentligt avtalsbrott. Om Lokalsökmotorn värderar att avtalsbrottet är av särskild grov karaktär kan Användaren bli permanent avstängd från Lokalsökmotorn.
8.2
I de fall där Användarens agerande medför förlust av information i Lokalsökmotorn eller på annat sätt skadar Lokalsökmotorn eller andra Användare är Användaren ansvarig för att ersätta den eventuella förlusten till följd av en sådan skada i överrenskommelse med dansk lagstiftnings regler. Användaren är inte ansvarig för indirekt förlust såsom förlust av vinst och förlust av omsättning. Förlust av data betraktas som en direkt förlust. Användaren och Lokalsökmotorn har avtalat att i det fall en annan Användare än den Användare som orsakat skadan kommer till skada, har Lokalsökmotorn rätt att överföra ansvaret i sitt krav mot den Användaren som orsakat skadan till den Användare som kommit till skada.
8.3
Användaren får inte avkoda Lokalsökmotorn eller på något annat sätt försöka få tillgång till källkoden eller dokumentationen tillhörande Lokalsökmotorn, inklusive struktur och sammansättningen av Lokalsökmotorn utöver vad som följer en normal användning av Lokalsökmotorn.
8.4
Användaren får inte sälja, anförtro, distribuera, ge licens till, hyra ut, leasa, låna ut eller på ett annat sätt ge tillgång till Lokalsökmotorn till någon annan än Användaren själv.
8.5
Lokalsökmotorn ger inte några immateriella rättigheter till Användare, varken helt eller delvis. Användaren får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distrubera något material från Lokalsökmotorn utan föregående skriftlig tillåtelse från Lokalsökmotorn.

9. Tillämplig lag och tvistelösning
9.1
Dessa Villkor och varje avtal som ingås mellan Lokalsökmotorn och Användaren lyder under dansk lagstiftning. Om Användaren är konsument och är bosatt i Sverige, kan Användaren också åberopa sig tvingade​ konsumentskyddsregler efter svensk lagstiftning.
9.2
Varje tvist mellan Lokalsökmotorn och Användaren, som inte kan lösas vid förhandling, ska avgöras av Københavns Byret (Köpenhamns domstol) i Danmark som första instans.