Villkor för Verksamhetslokaler.se

Har du frågor eller problem kan du alltid få snabb betjäning genom att skriva till support@verksamhetslokaler.se.

Observera: Vi är en kombinerad sökmotor med lokaler och sökmotor med lokalsökande. Vi ger en nästan komplett överblick över vilka lokaler som är lediga på marknaden på en given tidspunkt och en stor överblick över vilka lokalsökande som finns på marknaden just nu. Tjänsten är primärt en sökmotor, men om en lokalägare upprättar en annons markeras detta alltid tydligt i sököversikten och på själva annonsen.. När du som lokalsökande uppgraderar till Betalningsanvändare får du tre fördelar. Det understryks att tjänsten endast får användas för kommersiellt bruk och att du inte får använda tjänsten för privat bruk.

Observera också:
Som lokalsökande kan  du bli kontaktad av lokalägare via mail och telefon i dessa situationer: Om du som lokalsökande upprättar en sökannons kan du bli kontaktad av lokalägare med erbjudanden om lokaler som matchar önskemålen i sökannonsen. Om du som lokalsökande rekvirerar information om en lokalannons kan du bli kontaktad av lokalägaren samt av andra lokalägare med liknande lokaler, med erbjudanden om lokaler.

1. Allmänt
1.1

Dessa villkor, härefter benämnt ”Villkoren”, gäller vid användning av www.verksamhetslokaler.se, härefter benämnt ”Lokalsökmotorn”. Villkoren är gällande för använding av Lokalsökmotorn och är gällande mellan Verksamhetslokaler.se: Rentbuyestate.com Sweden ApS, Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg, Danmark, Organisationsnummer: 34625395 och den enskilda Användaren. Med en ”Användare” menas en person som har upprättat ett konto på Lokalsökmotorn.  Med en ”Betalningsanvändare” menas en Användare som har tillköpt en abonnemangsprodukt som ger en rad extra fördelar. Dessa fördelar är beskrivna i punkt 3.2 för lokalsökande, och i punkt 4.5 för lokalägare.
1.2
Lokalsökmotorn är endast för kommersiellt bruk. Lokalsökmotorn får inte användas av privatpersoner eller konsumenter, då Lokalsökmotorn enbart inkluderar lokaler vars användningsområde är kommersiellt, och där hyresvärdarna av lokalerna inte vill hyra ut till privatpersoner. Om en privatperson eller en konsument trots detta upprättar en profil på Lokalsökmotorn betraktas detta som en överträdelse av dessa Villkor, så som angivet under punkt 8.1 samt allvarligt missbruk av Lokalsökmotorn. Lokalsökmotorn förbehåller sig därför rätten till att, utan varning, stänga ner profiler som är upprättade av privatpersoner eller konsumenter. Då Lokalsökmotorn är en marknadsplattform som fungerar som en mötesplats mellan lokalägare och lokalsökande ska Användaren ange korrekta kontaktuppgifter. Användaren är förpliktad till att ange sitt namn och sin mailadress korrekt. Om Användaren har ett företagsnamn är Användaren förpliktad till att ange detta korrekt. Om Användaren har ett organisationsnummer är Användaren förpliktad till att ange detta korrekt. Uppgifterna anges genom att trycka på "Din profil" uppe i högra hörnet och därefter välja fliken "Mina uppgifter" och fylla i fälten. Lokalsökmotorn förbehåller sig rätten att korrigera Användarens uppgifter om de inte är korrekta. Användaren får inte upprätta mer än en profil på Lokalsökmotorn utan föregående avtal.
1.3
Det är förbjudet för företag i betalningsinställelse samt för konkursdrabbade företag att upprätta sig på Lokalsökmotorn, då Lokalsökmotorn inte önskar att koppla samman Användare med företag som har svårt att betala. Lokalsökmotorn förbehåller sig därför rätten att utan varsel stänga profiler som är upprättade med mailadresser eller hemsidor som ägs av konkursdrabbade företag eller företag i betalningsinställelse. Företag som går i konkurs eller i betalningsinställelse efter upprättelse i Lokalsökmotorn förpliktar sig till att informera Lokalsökmotorn om detta omgående.
1.4
Lokalsökmotorn är dels en automatisk marknadsplattform, där Användare kan lägga upp användargenererat innehåll i form av lokaler eller sökannonser, där lokalägare och lokalsökande kan rekvirera varandras kontaktuppgifter och där anvädare kan tillgå relevanta sökresultat i form av lokaler eller lokalsökande.
1.5
Lokalsökmotorn är dels en sökmotor, som via crawling samlar in lediga lokaler från fritt tillgängliga hemsidor.
1.6
Funktionalitet för lokalsökande: Lokalsökmotorn är en lokalsökmotor som ger lokalsökande en överblick över de flesta lediga lokalerna som finns på marknaden på en given tidspunkt. Lokalsökmotorn crawlar internet efter lediga lokaler på fritt tillgängliga hemsidor och tar med få rådata från de lediga lokalerna i sina sökresultat. Om den lokalsökande vill veta mer om lokalen skickas den lokalsökande vidare till den originala källan. En del av lokalerna i Lokalsökmotorn är upprättade av lokalägarna själva. Här får den lokalsökande ett mail med lokalägarens kontaktuppgifter om den lokalsökande vill ha ytterligare information. Lokalsökmotorn förmedlar inte direkt kontakt mellan lokalsökande och lokalägare, och har inte avtal med lokalägare om att förmedla direkt kontakt mellan lokalägare och lokalsökande. Om en lokalsökande upprättar en sökannons kan lokalägare kontakta den lokalsökande via e-mail och telefon med erbjudande om lokaler som uppfyller den lokalsökandes önskemål (se punkt 3.2 för en genomgång av vilka tjänster man som lokalsökande får som vanlig Användare och vilka tjänster man får som Betalningsanvändare).
1.7
Funktionalitet för lokalägare: Via Lokalsökmotorn kan lokalägare uppnå marknadsföring av deras lokaler. Som lokalägare kan man upprätta annonser för sina lediga lokaler och man kan dessutom kontakta lokalsökande som har upprättat en sökannons direkt via databasen med lokalsökande. Vid kontakt med en lokalsökande via databasen mottages kontaktuppgifter till den lokalsökande via ett mail till lokalägaren. Lokalägaren ska uppgradera till Betalningsanvändare om lokalägaren vill kunna kontakta alla lokalsökande (Se punkt 4.5 för en genomgång av vilka tjänster man som lokalägare får om man är vanlig Användare och vilka tjänster man får om man är Betalningsanvändare).

2. Registrering, cookies och mail
2.1
Vid registrering av ett konto på Lokalsökmotorn accepterar Användaren Villkoren.
2.2
Som Användare kan man stoppa vanliga servicemail (mail som relaterar sig till Lokalsökmotorns funktionalitet) (minus de lagstadgade mailen som t.ex. fakturamail) och mails om nyheter, och ställa in eller stoppa matchmails (mail där Användaren får besked om relevanta lokaler eller lokalsökande som precis kommit ut på marknaden), genom att trycka på "Din profil" uppe i högra hörnet på hemsidan, och därefter trycka på fliken "Mailinställningar", där Användaren kan göra sina val. Som Användare kan man också alltid klicka på den länk som finns nederst i alla mail. Genom att klicka på denna länk kommer Användaren till en sida där Användaren kan ställa in vilka mail Användaren önskar mottaga. Mail får inte vidarebefordras till andra.
2.3
Användaren kan alltid tillbakakalla alla samtycken genom att avregistrera sin profil, vilket sker nederst på sidan ”Mina uppgifter”. Sidan ses genom att trycka på ”Din profil” uppe i högra hörnet (Användaren ska vara inloggad).
2.4
Lokalsökmotorn använder cookies till många nödvändiga funktioner, till att förbättra användarupplevelsen samt till marknadsföringsmässiga och statiska hänsenden. Vid det första besöket på sidan väljer Användaren vilka cookies som får användas. Lokalsökmotorn använder cookies i överenskommelse med Villkoren för användning av cookies anfört på Lokalsökmotorn. Användaren kan alltid radera de cookies som är sparade på Användarens dator i förbindelse med användningen av Lokalsökmotorn eller ändra sina val om vilka cookies som får användas. Se en detaljerad beskrivelse av Lokalsökmotorns cookiepolitik.
2.5
Användaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om de gällande Villkoren för Lokalsökmotorn, och Användaren accepterar att Lokalsökmotorn har rätt att ändra Villkoren med 30 kalenderdagars förvarning. Lokalsökmotorn upplyser om väsentliga ändringar i företagsvillkoren. Denna information kan ses på Anvämndarens konto när Användaren är inloggad. Om ändringarna rör hänsenden där det krävs samtycke kommer Användaren bli bedd om ett uppdaterat samtycke nästa gång Användaren loggar in på Lokalsökmotorn.
2.6
Användaren har rätt till att utan förvarning avregistrera sitt konto på Lokalsökmotorn. Som Användare kan man avregistrera sitt konto genom att trycka på "Din profil" uppe i högra hörnet, välja fliken "Mina uppgifter" och därefter klicka på knappen "Gå till avregistrering" nederst på sidan och följa anvisningarna. Om Användaren är Betalningsanvändare och har ett abonnemang ska abonnemanget sägas upp före avregistreringen kan göras, således att Användaren inte mister den kvarvarande del av abonnemangsperioden vid misstag.
2.7.
Som Användare av Lokalsökmotorn kan du bli ombedd att recensera vår tjänst när du har berättat för oss att du har hittat ett nytt lokal, hyrt ut eller såld ett lokal. Det är frivilligt om du vill recensera våra tjänster, och det ges inte incitament för att göra recensionen.

3. För lokalsökande
3.1
En lokalsökande är en person som representerar ett företag och som aktuellt letar efter en ny lokal. Endast lokalsökande kan upprätta sig som lokalsökande på Lokalsökmotorn. Det understryks att man inte får upprätta sig som lokalsökande utan att man reellt söker efter ett lokal, bara för att hålla sig uppdaterad om marknaden, då man kan slösa med andra användares tid. Användaren ska säkra att sökannonsens innehåll är rättvisande och sanningsenligt. Användaren får inte skriva personlig data (däribland namn, mailadress, telefonnummer, profiler på sociala medier, webbadresser m.m.) eller känsliga personuppgifter (däribland uppgifter om politisk tillhörighet, etnisk härkomst, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningsmässig tillhörighet, genetisk data, hälsouppgifter, sexuella förhållande eller sexuell läggning m.m.) i en sökannons. Om Sökmotorn blir uppmärksammad på att en sökannons innehåller personlig data eller känsliga personuppgifter kommer sökannonsen deaktiveras med detsamma. Lokalsökmotorn har rätt till att återge hela sökannonsens innehåll på Verksamhetslokaler.se, på andra hemsidor, på sociala medier och hos samarbetspartners. Sökannonsen ska inaktiveras av Användaren med detsamma, och senast två dagar efter, att lokalsökningen inte längre är aktuell. Överträdelse av denna punkt medför omedelbar avstängning av Anvämndarens konto och borttagning av Användarens annons.
3.2
Lokalsökaren får dessa tjänster utan att betala: Lokalsökaren kan göra en sökannons där lokalägare som är Betalningsanvändare kan kontakta den lokalsökande. Lokalsökaren kan få besked om relevanta lokaler via mail. Lokalsökaren kan kontakta de lokalägare som har uppgraderat till Betalningsanvändare. Lokalsören får dessa fördelar genom att uppgradera till Betalningsanvändare: Lokalsökarens sökannons blir placerad högre i sökresultaten. Lokalsökaren får besked snabbare via mail om de mest eftertraktade lokalerna. Lokalsökaren får tillgång till alla lokaler på Lokalsökmotorn (om en lokal är inlagd av en lokalägare får lokalsökaren dennes kontaktuppgifter, om en lokal är inhämtad av crawlern kan lokalsökaren gå till originalkällan).
3.3
Vid registrering som lokalsökande är Användaren skyldig att publicera en sökannons som innehåller en beskrivning av den önskade lokalen inom tre vardagar från registreringsdagen.
3.4
Lokalsökande kan lägga in ett foto på sin sökannons. Det är den lokalsökandes fulla ansvar att fotot är relevant, sedvanligt och lagligt, vilket alltid tolkas av Lokalsökmotorn, härunder att det inte är av sexuell karaktär och att lokalsökaren har de nödvändiga immateriella rättigheterna till det foto som laddas upp på Lokalsökmotorn. Om uppladdat material överskrider andras rättigheter kommer detta raderas utan förvarning så snart Lokalsökmotorn blivit uppmärksam på detta.
3.5
Den lokalsökande kan bli kontaktad av lokalägare via mail och telefon i dessa situationer: Om man som lokalsökande upprättar en sökannons kan man bli kontaktad av lokalägare med erbjudanden om lokaler som matchar önskemålen i sökannonsen. Om man som lokalsökande rekvirerar information om en lokalannons kan man bli kontaktad av lokalägaren samt av andra lokalägare med liknande lokaler som påminner mycket om lokalerna i den annons som man som lokalsökande har rekvirerat ytterligare information om, med erbjudanden om lokaler som matchar lokalannonsen. Om den Lokalsökande inte vill bli kontaktad av lokalägare i förbindelse med rekvirering av information om lokalannonser kan detta väljas från genom att skicka ett mail till support@verksamhetslokaler.se, och därefter vänta på bekräftelse innan användning av Lokalsökmotorns databas med lokaler.
3.6
Den lokalsökande accepterar att Lokalsökmotorns databas med lokaler inte kan vara 100 procent uppdaterad, och att det kan förekomma fel i en mindre del av sökresultaten eller annonserna. Dels kan en lokalägare som har upprättat en lokalannons på Lokalsökmotorn exempelvis glömma att inaktivera annonsen när lokalen inte längre är ledig. Dels kan det inte undgås att en lokal tas ned från en extern hemsida i en kortvarig period före Lokalsökmotorns robot besöker hemsidan där lokalen annonseras. Dels kan det inte undgås att lokaler som inte längre finns på marknaden fortsatt visas som lediga på externa hemsidor, för att webmastern på den externa hemsidan har glömt att uppdatera denna.

4. För lokalägare

4.1
En lokalägare är en person (t.ex. privata lokalägare, fastighetsmäklare eller advokater), som har rätt att hyra ut eller sälja en ledig lokal. Vid registrering av ett konto som lokalägare förpliktar Användaren sig till att endast kontakta potentiella lokalsökande med erbjudande om lokaler som Användaren har rätt att hyra ut eller sälja, och som passar till den specifika lokalsökarens önskemål och behov som har angivits i sökannonsen på Lokalsökmotorn.
4.2
Lokalägaren får endast annonsera lokaler som de antingen själva har äganderätt till eller där lokalägaren har en entydig, skriftlig dokumenterad rätt till att annonsera lokalen.
4.3
Det är lokalägarens fulla ansvarar att informationen i lokalägarens annonser är rättvisande och sanningsenliga. Lokalsägaren har ansvar över att säkra att lokalägaren har de nödvändiga immeteriella rättigheterna till allt material som laddas upp på Lokalsökmotorn. Om uppladdat material överskrider andras rättigheter kommer det bli borttaget så snart Lokalsökmotorn blir uppmärksam på detta. Lokalsökmotorn har rätt till att återge hela eller delar av lokalannonsens innehåll på Verksamhetslokaler.se, på andra hemsidor, på sociala medier och hos samarbetspartners.Användaren får inte skriva personlig data (däribland namn, mailadress, telefonnummer, profiler på sociala medier, webbadresser m.m.) eller känsliga personuppgifter (däribland uppgifter om politisk tillhörighet, etnisk härkomst, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningsmässig tillhörighet, genetisk data, hälsouppgifter, sexuella förhållande eller sexuell läggning m.m.) i en annons. Om Sökmotorn blir uppmärksammad på att en annons innehåller personlig data eller känsliga personuppgifter kommer Användarens profil bli deaktiverad med detsamma. Använderen ska inaktivera annonser med detsamma när lokalen inte längre är ledig.
4.4
Vid utskick av erbjudande och annan kommunikation med lokalsökande är lokalägaren förpliktigad att försäkra sig om att inga kontaktuppgifter till andra Användare är tillgänglig för mottagaren i erbjudandet eller i kommunikationen. Däribland är det inte tillåtet att kontakta flera Användare med samma e-mail, om Användarna på så sätt får kännedom om varandras mailadresser.
4.5
Lokalägare får dessa tjänster utan att betala: Lokalägaren kan upprätta en lokalannons där lokalsökande som är Betalningsanvändare kan kontakta lokalägaren. Lokalägaren får besked via mail om relevanta lokalsökande som har upprättat en sökannons. Lokalägaren kan hämta kontaktuppgifter om de lokalsökande som har upprättat en sökannons och som är Betalningsanvändare. Lokalägare får dessa fördelar genom att uppgradera till Betalningsanvändare: Lokalägarens lokalannons placeras högre i sökresultaten. Alla lokalsökande (oavsett om den lokalsökande är upprättad som Betalningsanvändare eller ej) kan kontakta lokalägaren via dennes annons. Lokalägaren kan kontakta alla lokalsökande som har upprättat en sökannons.
4.6
När en lokalägare upprättar en lokalannons kan lokalägaren kontaktas via mail eller telefon av lokalsökande.

5. Ansvarsfrånskrivning
5.1 
Lokalsökmotorn är en automatisk plattform med Användargenererat innehåll där lokalsökande och lokalägare annonserar lokaler samt lokalönskemål. Lokalsökmotorn är enbart en förmedlare (mellanhand) av innehållet på Lokalsökmotorn och tar inte ansvar för någon form av information angivet av Användarena eller för något avtal som ingås direkt mellan Användarna. Verksamhetslokaler.se ApS frånskriver sig allt ansvar för samtliga avtal som ingås mellan Användarna. Användaren accepterar att Lokalsökmotorns samlade ansvar under inga omständrigheter kan överstiga SEK 0 (noll).
5.2
Lokalsökmotorn är inte ansvarig för att de kontaktuppgifter som levereras av Lokalsökmotorn kommer leda till att avtal ingås mellan Användarna. Lokalsökmotorn förmedlar inte direkt kontakt mellan lokalsökande och lokalägare.
5.3
I de fall där Lokalsökmotorn hämtar information direkt från ett fastighetsbolags hemsida eller annan tredje parts hemsida, ansvarar inte Lokalsökmotorn för att informationen som hämtats från hemsidan är korrekt.
5.4
Användaren är personligt ansvarig för den information som Användaren publicerar på Lokalsökmotorn.
5.5.
Lokalsökmotorn är proaktivt optimerad till de mest utbredda webbläsarna: Chrome, Safari, Edge och Firefox. Lokalsökmotorn är inte proaktivt optimerad till marginella webbläsare med en mindre marknadsandel, utgångna webbläsare eller webbläsare som ska fasas ut. Exempelvis är sökmotorn inte proaktivt optimerad till Internet Explorer, Opera, Tor, Vivaldi m.m. Om Lokalsökmotorn görs uppmärksam på bristfällig presentation av sökmotorn i en webbläsare oavsett typ, kommer Lokalsökmotorn dock reaktivt rätta felet om det är möjligt.6. Behandling av personuppgifter
6.1
Se vår dataskyddspolicy för information kring vår behandling av dina personuppgifter i förbindelse med användning av Lokalsökmotorn.

7. Handelsvillkor och betalning
7.1
Alla köp görs online. Användarens uppgifter om Organisations- eller momsnummer valideras av Lokalsökmotorn i EUs valideringssystem för moms (VIES). Lokalsökmotorn har inte ansvar för tekniska problem i förbindelse med valideringen. Om valideringen visar att Användarens momsnummer är giltigt, används reglerna om omvänd betalningsskyldighet ("reverse charge") för moms enligt Rådets direktiv 2006/112/EG artikel 226. Användaren bekräftar att det är Användarens ansvar att säkerställa att moms rapporteras korrekt till skattemyndigheterna.
7.2
Både lokalsökande och lokalägare kan upprätta ett Användarkonto och få olika tjänster utan betalning (se 3.2 och 4.5). Användare kan välja att uppgradera till Betalningsanvändare vilket är en abonnemangsprodukt som ger en rad extra fördelar.
7.3
Så köps ett abonnemang som Betalningsanvändare: Upprätta ett Användarkonto eller logga in på ett existerande Användarkonto. Tryck på ”Din profil” uppe i högra hörnet av skärmen (du ska vara inloggad) och välj ”Köp”. Bekräfta att du vill köpa ett abonnemang och att Lokalsökmotorn automatiskt får dra betalningen från ditt betalningskort var gång en ny abonnemangsperiod påbörjas. Ange dina kortuppgifter och godkänn köpet. Så snart du har godkänt köpet aktiveras abonnemanget och du har tillgång till att använda de tjänster som kommer med abonnemanget.
7.4
Aktuella abonnemangspriser för lokalsökande: Vid uppgradering till Betalningsanvändare är priset 35 kr. för den första dagen och därefter 350 kr. per 7 dagar i ett löpande abonnemang. Beloppet dras automatiskt via Användarens betalningskort när en ny abonnemangsperiod påbörjas, intill abonnemanget sägs upp. Vid uppsägning av abonnemanget inom 24 timmar betalas minimipriset på 35 kr. Det är ingen bindningstid på abonnemanget utöver den pågående abonnemangsperioden. Abonnemangsperiserna kan i några perioder ändras upp eller ned som en konsekvens av erbjudanden och/eller ändring i abonnemangsperioder. Priset på ett existerande abonnemang tecknat av en konkret Användare kommer dock aldrig att ändra sig.
7.5
Aktuella abonnemangspriser för lokalägare: Vid uppgradering till Betalningsanvändare är priset 90 kr. för den första dagen och därefter 900 kr. per 7 dagar i ett löpande abonnemang. Vid uppsägning av abonnemanget inom 24 timmar betalas minimipriset på 90 kr. Beloppet dras automatiskt via Användarens betalningskort när en ny abonnemangsperiod påbörjas, intill abonnemanget sägs upp. Det är ingen bindningstid på abonnemanget utöver den pågående abonnemangsperioden. Abonnemangsperiserna kan i några perioder ändras upp eller ned som en konsekvens av erbjudanden och/eller ändring i abonnemangsperioder. Priset på ett existerande abonnemang tecknat av en konkret Användare kommer dock aldrig att ändra sig.
7.6
Om betalningen för en ny abonnemangsperiod inte kan genomföras kommer Lokalsökmotorn försöka utföra betalningen igen i en period eller vid relevant aktivitet för att säkra att abonnemanget inte upphör oavsiktligt, således att Användaren inte oavsiktligt mister den tjänst och de fördelar som Användaren förväntar sig mottaga, exempelvis att Användaren snabbt får besked om nya lokaler som kommer på marknaden.
7.7
Vid köp av produkter på Lokalsökmotorn skickas en lagstadgad bekräftelse på köpet via mail.
7.8
Om Användarens betalningskort utlöper eller spärras kommer abonnemanget utlöpa med utgången av den pågående abonnemangsperioden.
7.9
På sidan ”Fakturor” kan alla fakturor hämtas. Tryck på ”Din profil” uppe i högra hörnet av skärmen (du ska vara inloggad på ditt konto). Tryck därefter på sidan ”Fakturor”. 
7.10
Så sägs abonnemanget upp: Tryck på ”Din profil” uppe i högra hörnet av skärmen (du ska vara inloggad på ditt konto). Tryck därefter på sidan ”Fakturor”. Tryck därefter på knappen ”Tillgångsstatus” nederst på sidan. Följ instruktionerna på den sida som kommer fram efter att du tryckt på knappen ”Tillgångsstatus”. När Användaren säger upp abonnemanget dras det inte fler pengar på Användarens konto och tillgången som Betalningsanvändare utlöper automatiskt när den pågående abonnemangsperioden utlöper.

8. Användarens användning och missbruk av Lokalsökmotorn
8.1
Missbruk av Lokalsökmotorn eller underlåtenhet att följa Villkoren utgör var för sig ett väsentligt avtalsbrott av Villkoren, som ger Lokalsökmotorn rätt att stänga Användarens konto på Lokalsökmotorn och radera innehållet i Användarens annonser och sökannonser samt säga upp Villkoren p.g.a. väsentligt avtalsbrott. Om Lokalsökmotorn värderar att avtalsbrottet är av särskild grov karaktär kan Användaren bli permanent avstängd från Lokalsökmotorn.
8.2
I de fall där Användarens agerande medför förlust av information i Lokalsökmotorn eller på annat sätt skadar Lokalsökmotorn eller andra Användare är Användaren ansvarig för att ersätta den eventuella förlusten till följd av en sådan skada i överrenskommelse med dansk lagstiftnings regler. Användaren är inte ansvarig för indirekt förlust såsom förlust av vinst och förlust av omsättning. Förlust av data betraktas som en direkt förlust. Användaren och Lokalsökmotorn har avtalat att i det fall en annan Användare än den Användare som orsakat skadan kommer till skada, har Lokalsökmotorn rätt att överföra ansvaret i sitt krav mot den Användaren som orsakat skadan till den Användare som kommit till skada.
8.3
Användaren får inte avkoda Lokalsökmotorn eller på något annat sätt försöka få tillgång till källkoden eller dokumentationen tillhörande Lokalsökmotorn, inklusive struktur och sammansättningen av Lokalsökmotorn utöver vad som följer en normal användning av Lokalsökmotorn.
8.4
Användaren får inte sälja, anförtro, distribuera, ge licens till, hyra ut, leasa, låna ut eller på ett annat sätt ge tillgång till Lokalsökmotorn till någon annan än Användaren själv.
8.5
Lokalsökmotorn ger inte några immateriella rättigheter till Användare, varken helt eller delvis. Användaren får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distrubera något material från Lokalsökmotorn utan föregående skriftlig tillåtelse från Lokalsökmotorn.

9. Tillämplig lag och tvistelösning
9.1
Dessa Villkor och varje avtal som ingås mellan Lokalsökmotorn och Användaren lyder under dansk lagstiftning. Om Användaren är konsument och är bosatt i Sverige, kan Användaren också åberopa sig tvingade​ konsumentskyddsregler efter svensk lagstiftning.
9.2
Varje tvist mellan Lokalsökmotorn och Användaren, som inte kan lösas vid förhandling, ska avgöras av Københavns Byret (Köpenhamns domstol) i Danmark som första instans.