Utmaningar för svensk fastighetsmarknad i en osäker ekonomisk miljö

Experter är optimistiska om en potentiell återhämtning för kronan
10. juni 2023 | Skrivet av: Sara Petersen
Utmaningar för svensk fastighetsmarknad i en osäker ekonomisk miljö

Experter är optimistiska om en potentiell återhämtning för kronan

Den svenska fastighetsmarknaden befinner sig i en turbulent fas då oro kring landets fastighetssektor fortsätter att påverka värdet på kronan. Enligt experter handlas den svenska valutan för närvarande till nära rekordlåga nivåer gentemot både den amerikanska dollarn och euron. Det negativa sentimentet kommer från pågående medierapporter och osäkerheter kring svenska fastighetsbolag, där de senaste händelserna kring SBB förvärrar skepsisen gentemot den svenska fastighetsmarknaden.

Utländska analyser av den svenska ekonomin och valutan ger en dystopisk bild av landets fastighetsbolag och de potentiella konsekvenserna för den övergripande ekonomin. Flera prognoser förutspår betydande kreditförluster inom banksektorn, vilket skulle kunna få långtgående konsekvenser för den finansiella stabiliteten. Trots detta menar experter att farhågorna är överdrivna och att en gradvis stärkning av kronan kan förväntas när det blir tydligt att situationen på fastighetsmarknaden inte är lika allvarlig som man först befarat.

Utmaningarna för fastighetsbolagen förväntas dock kvarstå. Stigande räntekostnader i kombination med en ekonomisk nedgång kommer att ytterligare pressa dessa företag. Trycket på kreditbetygen förblir högt och många företag kommer att ha begränsad tillgång till obligationsmarknaden. Dessutom förväntas bankerna bli något mer restriktiva med sin utlåning. Som ett resultat förutspås ökad försäljning av fastigheter, skuldavbetalningar och nyemissioner.

Experter förutspår att när uppfattningen om den svenska ekonomin, i allmänhet, och svenska fastighetsbolag, i synnerhet, börjar förändras, kanske i takt med en avmattning av räntehöjningarna, kommer kronan gradvis att återhämta sig.

På andra nyhetsfronten visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik blandade resultat för den svenska bostadsmarknaden. Priserna för bostadsrätter i hela landet ökade med 1 procent, medan villapriserna förblev oförändrade. På årsbasis visar mätningarna att bostadsrättspriserna har minskat med 10 procent och villapriserna har sjunkit med 13 procent.

Under april månad ökade priserna generellt sett i storstadsområdena. Storgöteborg och Stormalmö ökade med 2 procent, medan Storstockholm ökade med 1 procent. Priserna i centrala Stockholm förblev oförändrade, medan de ökade med 1 procent i centrala Göteborg och 2 procent i centrala Malmö. På årsbasis varierar prisnedgången mellan 9 procent och 11 procent, enligt experter.

Vad gäller villor ökade priserna med 1 procent i Stormalmö och Storstockholm, medan de förblev oförändrade i Storgöteborg. I storstadsområdena, där över 30 procent av villorna säljs, har priserna på årsbasis minskat med 15 procent till 16 procent. Exklusive storstadsområdena är den årliga förändringen i hela landet minus 13 procent.

Antalet sålda bostäder fortsätter att vara lågt, med 7 600 sålda bostadsrätter och 3 600 sålda villor under april månad. Detta innebär en minskning med 29 procent respektive 27 procent jämfört med samma månad föregående år. Medelpriset för en villa i Sverige är nu 3,7 miljoner kronor och för en bostadsrätt 2,8 miljoner kronor.

Medan den svenska fastighetsmarknaden möter utmaningar ger experternas positiva prognos en gnutta hopp om en potentiell återhämtning för kronan och en gradvis förbättring av den övergripande stabiliteten på marknaden.