Bonava säljer verksamhet i Norge

Bonava, ett ledande företag inom bostadsutveckling, har nyligen meddelat att de säljer sin verksamhet i Norge till Union Residential Development, en norsk fastighetsfond.
12. juni 2023 | Skrivet av: Redaktionen
Bonava säljer verksamhet i Norge

Bonava, ett ledande företag inom bostadsutveckling, har nyligen meddelat att de säljer sin verksamhet i Norge till Union Residential Development, en norsk fastighetsfond. Det strategiska beslutet att avyttra den norska affärsenheten togs efter en noggrann översyn, där man beaktade faktorer som låg affärsvolym och betydande investeringsbehov i byggrätter. Försäljningen av enheten kommer inte bara frigöra kapital och garanterad utrymme, utan även förbättra Bonavas möjligheter till lönsamhet.

Avtalet, som är villkorat av godkännande från den norska konkurrensmyndigheten, innebär ett köpeskilling på cirka 1,5 miljarder SEK. Vid slutförandet av affären kommer 0,8 miljarder SEK att betalas direkt, medan återstående beloppet kommer att tillhandahållas som ett lån till köparen, Union Residential Development, med gradvisa betalningar förväntade främst under 2024 och 2025. Bonava förväntar sig en negativ påverkan på resultatet med cirka 0,7 miljarder SEK, vilket kommer att redovisas under det andra kvartalet 2023. Det är viktigt att påpeka att befintliga avtal med kunder, leverantörer och kontraktsparter inte kommer att påverkas av försäljningen.

Vid utgången av det första kvartalet 2023 hade Bonava Norge cirka 350 bostäder under produktion och 3 600 byggrätter i sin markbank. Från och med det andra kvartalet 2023 kommer enheten att klassificeras av Bonava som tillgångar som innehas för försäljning, i avvaktan på slutförandet av transaktionen. Efter avyttringen kommer Bonava att verka med fyra affärsenheter i sex länder: Tyskland, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Företaget genererade en omsättning på 14,0 miljarder SEK från dessa verksamheter under 2022.

Peter Wallin, VD för Bonava, uttryckte sin tillfredsställelse med avtalet och betonade att det ger företagets kompetenta medarbetare ett nytt hem för deras bostadsutvecklingsverksamhet. Dessutom stärker transaktionen Bonavas finansiella ställning och ökar förmågan att uppnå de fastställda målen framåt.

Genom att sälja sin verksamhet i Norge optimerar Bonava strategiskt sin affärsportfölj och fokuserar på sina kärnverksamheter i andra länder. Transaktionen kommer att möjliggöra för företaget att koncentrera sina resurser på nyckelmarknader och utnyttja framtida tillväxtmöjligheter. Med en stark närvaro i flera europeiska länder är Bonava väl positionerat att fortsätta sitt åtagande att leverera högkvalitativa bostäder och bidra till utvecklingen av hållbara samhällen över regionen.