Villkor för Verksamhetslokaler.se

Har du frågor eller problem kan du alltid få snabb betjäning genom att skriva till support@verksamhetslokaler.se.

Framhävda poänger

Tjänsten är en business-to-business tjänst och är därför enbart för kommersiellt bruk. Våra användare vill enbart hyra lokaler av företag och vill enbart hyra ut lokaler till företag. Det betyder att du ska representera ett företag för att kunna använda Tjänsten. Tjänsten får inte användas av privatpersoner eller för privata ändamål.

En central del av Tjänsten består av en lokalsökmotor, som dels skapas genom att Lokalägare annonserar deras lediga lokaler och dels skapas genom robotcrawling och indexering av många hundra hemsidor med tusentals lokaler, många gånger dagligen. Sökmotorn ger således en konstant uppdaterad översikt över lediga lokaler, där betalande användare får tillgång till den samlade databasen. Därmed sparar användarna mycket tid, då de annars skulle söka sig fram till samtliga relevanta hemsidor och konstant göra sökningar på dessa sidor för att identifiera nya lokaler som kommit ut på marknaden. Det är vårt naturliga mål att samla in så många lokaler som möjligt och att göra sökmotorn så komplett som möjligt, för att på så sätt ge våra användare en så stor överblick över lediga lokaler som möjligt. Lokalerna i Sökmotorn hämtas därför från i princip alla källor som vi uppfattar som fullgoda. Det understryks att det som regel inte föreligger ett avtal om crawling med de lokalägare som det hänvisas till.

Man ska vara Betalningsanvändare för att få tillgång till majoriteten av våra tjänster. Som Betalningsanvändare tecknar man ett löpande abonnemang som du alltid kan stoppa vid utgången av en abonnemangsperiod. Det är inte möjligt att köpa tillgång till information om lokalerna styckvis eller i form av klippkort eller liknande. Abonnemanget har ingen bindningstid utöver den aktuella perioden och löper veckovis, då korta abonnemangstider medför en hög flexibilitet som passar optimalt i lokalsöknings-processen.

Det understryks att det kan finnas fel i sökmotorn. Se beskrivningen av bakgrunden till fel här. På alla lokaler finns en rapporteringsfunktion där en användare snabbt kan rapportera om det är ett datafel i lokalen eller om källan som det länkas till inte fungerar.

1. Allmänt
1.1
Dessa villkor, härefter benämnt ”Villkoren”, gäller vid användning av www.verksamhetslokaler.se, härefter benämnt ”Tjänsten”. Villkoren är gällande för använding av Tjänsten och är gällande mellan Verksamhetslokaler.se: Rentbuyestate.com Sweden ApS, Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg, Danmark, Organisationsnummer: 34625395 och den enskilda Användaren. Med en ”Användare” menas en person som har upprättat ett konto på Tjänsten.  Med en ”Betalningsanvändare” menas en Användare som har tillköpt en abonnemangsprodukt som ger en rad extra fördelar. Dessa fördelar är beskrivna i punkt 3.2 för lokalsökande, och i punkt 4.5 för lokalägare.
1.2
Tjänsten är en business-to-business tjänst och är därför enbart för kommersiellt bruk. Våra användare vill enbart hyra lokaler av företag och vill enbart hyra ut lokaler till företag. Det betyder att du ska representera ett företag för att använda Tjänsten. Du får inte använda Tjänsten som privatperson eller för privata ändamål. Om du trots detta använder Tjänsten som privatperson eller för privata ändamål betraktar vi det som ett allvarligt missbruk och kommer som utgångspunkt ge ärendet vidare till vår advokat med syfte att upprätta ett ersättningskrav. En stor del av värdet Tjänsten levererar till Användarna är en säkerhet att alla andra Användare på plattformen representerar ett företag och därmed använder Tjänsten för kommersiellt bruk. Värdet av Tjänsten förringas och därmed Tjänstens möjlighet för att generera omsättning om en Användare använder Tjänsten som privatperson eller för privata ändamål. Denna omkostnad kommer göras gällande i en eventuell ersättningsärende.
1.3
Det är förbjudet för företag i betalningsinställelse samt för konkursdrabbade företag att upprätta sig på Tjänsten, då Tjänsten inte önskar att koppla samman Användare med företag som har svårt att betala. Tjänsten förbehåller sig därför rätten att utan varsel stänga profiler som är upprättade med e-mailadresser eller hemsidor som ägs av konkursdrabbade företag eller företag i betalningsinställelse. Företag som går i konkurs eller i betalningsinställelse efter upprättelse i Tjänsten förpliktar sig till att informera Tjänsten om detta omgående.
1.4
Tjänsten är dels en automatisk marknadsplattform, där Användare kan lägga upp användargenererat innehåll i form av lokaler eller sökannonser, där lokalägare och lokalsökande kan rekvirera varandras kontaktuppgifter och där användare kan tillgå relevanta sökresultat i form av lokaler eller lokalsökande. Då Tjänsten är en marknadsplattform, som fungerar som en mötesplats mellan lokalägare och lokalsökande, ska Användaren ange korrekta kontaktuppgifter. Användaren är förpliktad till att ange sitt namn och sin e-mailadress korrekt. Om Användaren har ett företagsnamn är Användaren förpliktad till att ange detta korrekt. Om Användaren har ett Organisationsnummer är Användaren förpliktad till att ange detta korrekt. Uppgifterna anges genom att trycka på "Din profil" uppe i högra hörnet, därefter välja fliken "Kontoinställningar", trycka på knappen "Dina uppgifter" och därefter fylla i fälten. Användaren får inte registrera mer än en profil på Tjänsten utan tidigare avtal.
1.5
Tjänsten är dels en sökmotor, som via robotcrawling och indexering samlar in lediga lokaler från fritt tillgängliga hemsidor. De lokaler som kommer från robotcrawling anges med en mindre mängd data och där det länkas vidare till originalkällan. Mängden data som anges på det enskilda sökresultatet beror på tillgängligheten och kvaliteten av data på den ursprungliga källan.
1.6
Funktionalitet för lokalsökande: Tjänsten har många element för lokalsökande, däribland A: Tjänsten är dels en sökmotor, som ger lokalsökande en överblick över de lediga lokaler som finns på marknaden vid en given tidpunkt. Om den lokalsökande vill veta mer om lokalen skickas lokalsökaren vidare till originalkällan. B: Tjänsten är dels ett annonsmedie där Lokalägare kan upprätta deras lokaler. Här mottages en mail med lokalägarens kontaktuppgifter om den lokalsökande önskar ytterligare information. C: Tjänsten notificerar den lokalsökande via mail om nya lokaler som erbjuds. D: Tjänsten ger lokalsökande möjlighet för att upprätta en sökannons, där den lokalsökandes önskemål om nya lokaler beskrivs, således att lokalägaren kan kontakta den lokalsökande med relevanta objekt. (Se punkt 3.2 för en genomgång av vilka tjänster man får som lokalsökande som respektive vanlig Användare och som Betalningsanvändare). Det understryks att Tjänsten enbart är en automatisk plattform som tillhandahåller kontaktuppgifter mellan lokalsökande och lokalägare, men aldrig är involverad i, deltar i, underlättar för eller förmedlar avtal som ingås mellan Användare av Tjänsten.
1.7
Funktionalitet för lokalägare: Tjänsten har många element för lokalägare. A: Man kan upprätta en annons för sina lediga lokaler. B: Man kan kontakta lokalsökande som har upprättat en sökannons via databasen med lokalsökande. Vid kontakt till en lokalsökande via databasen med lokalsökande mottages kontaktuppgifter till den lokalsökande via ett mail som skickas till lokalägaren. C: Tjänsten notificerar lokalägaren via mail om nya lokalsökande som gjort en sökannons. (Se punkt 4.5 för en genomgång av vilka tjänster man får som lokalägare som respektive vanlig Användare och som Betalningsanvändare). Det understryks att Tjänsten enbart är en automatisk plattform som tillhandahåller kontaktuppgifter mellan lokalsökande och lokalägare, men aldrig är involverad i, deltar i, underlättar för eller förmedlar avtal som ingås mellan Användare av Tjänsten.

2. Registrering, cookies och mail
2.1
Vid registrering av ett konto på Tjänsten accepterar Användaren Villkoren.
2.2
Registrerade användare mottager automatiskt de service-mail som är basala för Tjänstens funktionalitet, däribland t.ex. fakturamail, bekräftelsemail, mail gällande optimering av profil och matchmails som ger användaren besked om nya lokaler eller lokalsökande som passar till användarens sökagenter. Därutöver kan användaren vid registreringen göra ett tillval om att mottaga mail om Tjänstens produkter. Som Användare kan man avanmäla de olika typerna av service-mail (minus de lagstadgade mailen som t.ex. fakturamail), och mail om Tjänstens produkter genom att trycka på "Din profil" uppe i högre hörnet, välja fliken "Kontoinställningar", trycka på knappen "Mailinställningar". Som Användare kan man också alltid klicka på den länk som finns nederst i alla mail. Genom att klicka på denna länk kommer Användaren till sidan "Mailinställningar". Mail får inte vidareskickas till andra.
2.3
Användaren kan alltid tillbakakalla alla samtycken genom att avregistrera sin profil, vilket sker på sidan "Avregistrera din användarprofil". Sidan ses genom att trycka på "Din profil" uppe i högra hörnet, välj fliken "Kontoiställningar" och tryck på knappen "Avregistrera din användarprofil" (Användaren ska vara inloggad).
2.4
Tjänsten använder cookies till många nödvändiga funktioner, till att förbättra användarupplevelsen samt till marknadsföringsmässiga och statiska hänsenden. Vid det första besöket på sidan väljer Användaren vilka cookies som får användas. Tjänsten använder cookies i överenskommelse med Villkoren för användning av cookies anfört på Tjänsten. Användaren kan alltid radera de cookies som är sparade på Användarens dator i förbindelse med användningen av Tjänsten eller ändra sina val om vilka cookies som får användas. Se en detaljerad beskrivelse av Tjänstens cookiepolitik.
2.5
Användaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om de gällande Villkoren för Tjänsten, och Användaren accepterar att Tjänsten har rätt att ändra Villkoren med 30 kalenderdagars förvarning. Tjänsten upplyser om väsentliga ändringar i företagsvillkoren. Denna information kan ses på Användarens konto när Användaren är inloggad. Om ändringarna rör hänseenden där det krävs samtycke kommer Användaren bli bedd om ett uppdaterat samtycke nästa gång Användaren loggar in på Tjänsten.
2.6
Användaren har rätt till att utan förvarning avregistrera sitt konto på Tjänsten. Som Användare kan man avregistrera sitt konto genom att trycka på "Din profil" uppe i högra hörnet, välja fliken "Kontoinställningar", trycka på knappen "Avregistrera din användarprofil" och därefter följa anvisningarna.
2.7.
Som Användare av Tjänsten är du naturligtvis välkommen att recensera tjänsten på diverse recensions-tjänster. Det ges dock inte något incitament till eller belöning för en recension av vår tjänst. Det ges heller inte varken direkt eller indirekt betalning för en recension av Tjänsten.

3. För lokalsökande
3.1

En lokalsökande är en person som representerar ett företag och som aktuellt letar efter en ny lokal. Endast lokalsökande får upprätta sig som lokalsökande på Tjänsten. Det understryks att man inte får upprätta sig som lokalsökande utan att man reellt söker efter ett lokal, t.ex. bara för att hålla sig uppdaterad om marknaden, då man kan slösa med andra användares tid. Användaren ska säkra att sökannonsens innehåll är rättvisande och sanningsenligt. Användaren får inte skriva personlig data (däribland namn, mailadress, telefonnummer, profiler på sociala medier, webbadresser m.m.) eller känsliga personuppgifter (däribland uppgifter om politisk tillhörighet, etnisk härkomst, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningsmässig tillhörighet, genetisk data, hälsouppgifter, sexuella förhållande eller sexuell läggning m.m.) i en sökannons. Om Sökmotorn blir uppmärksammad på att en sökannons innehåller personlig data eller känsliga personuppgifter kommer sökannonsen deaktiveras med detsamma. Tjänsten har rätt till att återge hela sökannonsens innehåll på Verksamhetslokaler.se, på andra hemsidor, på sociala medier och hos samarbetspartners. Sökannonsen ska inaktiveras av Användaren med detsamma, och senast två dagar efter, att lokalsökningen inte längre är aktuell. Överträdelse av denna punkt medför omedelbar avstängning av Användarens konto och borttagning av Användarens annons.
3.2
Lokalsökaren får dessa tjänster utan att betala: Lokalsökaren kan göra en sökannons. Lokalsökaren kan få besked om relevanta lokaler via mail. Lokalsökaren kan kontakta de lokalägare som har uppgraderat till Betalningsanvändare. Lokalsören får dessa fördelar genom att uppgradera till Betalningsanvändare: Lokalsökarens sökannons blir placerad högre upp i sökresultaten. Lokalsökaren får besked snabbare via mail om de mest eftertraktade lokalerna. Lokalsökaren får tillgång till alla lokaler i Tjänsten (om en lokal är inlagd av en lokalägare får lokalsökaren dennes kontaktuppgifter, om en lokal är inhämtad av crawlern kan lokalsökaren gå till originalkällan). Tjänsten kan erbjuda rabatterade produkter som omfattar färre fördelar.
3.3
Vid registrering som lokalsökande är Användaren skyldig att publicera en sökannons som innehåller en beskrivning av den önskade lokalen inom tre vardagar från registreringsdagen.
3.4
Lokalsökande kan lägga in ett foto på sin sökannons. Det är den lokalsökandes fulla ansvar att fotot är relevant, sedvanligt och lagligt, vilket alltid tolkas av Tjänsten, härunder att det inte är av sexuell karaktär och att lokalsökaren har de nödvändiga immateriella rättigheterna till det foto som laddas upp på Tjänsten. Om uppladdat material överskrider andras rättigheter kommer detta raderas utan förvarning så snart Tjänsten blivit uppmärksam på detta.
3.5
Den lokalsökande kan bli kontaktad av lokalägare via mail och telefon i följande situationer: Om man som lokalsökande upprättar en sökannons kan man bli kontaktad av lokalägare med erbjudanden om lokaler som matchar önskemålen i sökannonsen. Om man som lokalsökande rekvirerar information om en lokalannons kan man bli kontaktad av lokalägaren samt av andra lokalägare med liknande lokaler som påminner mycket om lokalerna i den annons som man som lokalsökande har rekvirerat ytterligare information om. Om den lokalsökande inte vill bli kontaktad av lokalägare i förbindelse med rekvirering av information om lokalannonser kan detta väljas från genom att skicka ett mail till support@verksamhetslokaler.se. Kom ihåg att invänta bekräftelse innan du använder Tjänstens databas med lokaler igen.
3.6
Den lokalsökande accepterar att Tjänstens databas med lokaler inte kan vara 100 procent uppdaterad, och att det kan förekomma fel i en mindre del av sökresultaten eller annonserna. Detta finns det fler orsaker till, däribland: Dels kan en lokalägare som har upprättat en lokalannons på Tjänsten exempelvis glömma att inaktivera annonsen när lokalen inte längre är ledig. Dels kan det inte undgås att en lokal tas ned från en extern hemsida i en kortvarig period före Tjänstens robot besöker hemsidan där lokalen annonseras. Dels kan det inte undgås att lokaler som inte längre finns på marknaden fortsatt visas som lediga på externa hemsidor, för att webmastern på den externa hemsidan har glömt att uppdatera denna.
3.7
Tjänsten har inget internt mailsystem som gör det möjligt för lokalägaren att vara anonym. Istället mottages lokalägarens kontaktuppgifter direkt. Det kan antingen vara i form av en länk till den hemsida där lokalägaren har annonserat sina lokaler eller i form av direkta kontaktuppgifter, om lokalägaren har registrerat en användarprofil och upprättat sina lokaler direkt på plattformen. Det understryks att Tjänsten endast levererar lokalägarens kontaktuppgifter. Tjänster tager således inte ansvar för att lokalägaren hör av sig på hänvändelser inom ett bestämt tidsrum.

4. För lokalägare
4.1
En lokalägare är ett företag (t.ex. privata lokalägare, fastighetsmäklare eller advokater), som har rätt att hyra ut eller sälja en ledig lokal. Lokalägare får endast annonsera lokaler som de antingen själv har äganderätt över eller som de har en otvetydig, skriftlig dokumenterad rätt till att annonsera. Vid registrering av ett konto som lokalägare förpliktar Användaren sig till att endast kontakta potentiella lokalsökande med erbjudande om lokaler som Användaren har rätt att hyra ut eller sälja, och som passar till den specifika lokalsökarens önskemål och behov som har angivits i sökannonsen på Tjänsten.
4.2
Tjänsten är en business-to-business tjänst och är därför enbart för kommersiellt bruk. Våra användare vill enbart hyra lokaler av företag och vill enbart hyra ut lokaler till företag. Det betyder att användaren ska representera ett företag för att kunna använda Tjänsten. Tjänsten får inte användas av privatpersoner eller för privata ändamål.
4.3
Det är lokalägarens fulla ansvarar att information och data i lokalägarens annonser är rättvisande och sanningsenliga. Lokalägaren har ansvar över att säkra att lokalägaren har de nödvändiga immeteriella rättigheterna till allt material som laddas upp på Tjänsten. Om uppladdat material överskrider andras rättigheter kommer det bli borttaget så snart Tjänsten blir uppmärksam på detta. Tjänsten har rätt till att återge hela eller delar av lokalannonsens innehåll på Verksamhetslokaler.se, på andra hemsidor, på sociala medier och hos samarbetspartners. Användaren får inte skriva personlig data (däribland namn, mailadress, telefonnummer, profiler på sociala medier, webbadresser m.m.) eller känsliga personuppgifter (däribland uppgifter om politisk tillhörighet, etnisk härkomst, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningsmässig tillhörighet, genetisk data, hälsouppgifter, sexuella förhållande eller sexuell läggning m.m.) i en annons. Om Sökmotorn blir uppmärksammad på att en annons innehåller personlig data eller känsliga personuppgifter kommer Användarens profil bli deaktiverad med detsamma. Användaren ska inaktivera annonser med detsamma när lokalen inte längre är ledig.
4.4
Vid utskick av erbjudande och annan kommunikation med lokalsökande är lokalägaren förpliktigad att försäkra sig om att inga kontaktuppgifter till andra Användare är tillgänglig för mottagaren i erbjudandet eller i kommunikationen. Däribland är det inte tillåtet att kontakta flera Användare med samma e-mail, om Användarna på så sätt får kännedom om varandras mailadresser.
4.5
Lokalägare får dessa tjänster utan att betala: Lokalägaren kan upprätta en lokalannons där lokalsökande som är Betalningsanvändare kan kontakta lokalägaren. Lokalägaren får besked via mail om relevanta lokalsökande som har upprättat en sökannons. Lokalägaren kan hämta kontaktuppgifter till de lokalsökande som har upprättat en sökannons och som samtidigt är Betalningsanvändare. Lokalägare får dessa fördelar genom att uppgradera till Betalningsanvändare: Lokalägarens lokalannons placeras högre upp i sökresultaten. Alla lokalsökande (oavsett om den lokalsökande är upprättad som Betalningsanvändare eller ej) kan kontakta lokalägaren via dennes annons. Lokalägaren kan kontakta alla lokalsökande som har upprättat en sökannons. Tjänsten kan erbjuda rabatterade produkter som omfattar färre fördelar.
4.6
När en lokalägare upprättar en lokalannons kan lokalägaren kontaktas via mail eller telefon av lokalsökande.

5. Ansvarsfrånskrivning
5.1 
Tjänsten är dels en sökmotor, som via crawling samlar in lediga lokaler från fritt tillgängliga hemsidor, och dels en automatisk plattform med Användargenererat innehåll där lokalsökande och lokalägare annonserar lokaler samt lokalönskemål. Tjänsten är enbart en förmedlare av innehållet på Tjänsten och tar inte ansvar för någon form av information angivet av Användarna eller för något avtal som ingås direkt mellan Användarna. Användaren accepterar att Tjänstens samlade ansvar under inga omständigheter kan överstiga SEK 0 (noll).
5.2
Tjänsten är inte ansvarig för att de kontaktuppgifter som levereras av Tjänsten kommer leda till att avtal ingås mellan Användarna, och har inte inflytelse över vem ägaren väljer att hyra ut eller sälja sin lokal till. Det understryks att Tjänsten enbart är en automatisk plattform som tillhandahåller kontaktuppgifter mellan lokalsökande och lokalägare, men aldrig är involverad i, deltar i, underlättar för eller förmedlar avtal som ingås mellan Användare av Tjänsten.
5.3
I de fall där Tjänsten hämtar information direkt från ett fastighetsbolags hemsida eller annan tredje parts hemsida, ansvarar inte Tjänsten för att informationen som hämtats från hemsidan är korrekt.
5.4
Användaren är personligt ansvarig för den information som Användaren publicerar på Tjänsten.
5.5.
Tjänsten är proaktivt optimerad till de mest utbredda webbläsarna: Chrome, Safari, Edge och Firefox. Tjänsten är inte proaktivt optimerad till marginella webbläsare med en mindre marknadsandel, utgångna webbläsare eller webbläsare som ska fasas ut. Exempelvis är sökmotorn inte proaktivt optimerad till Internet Explorer, Opera, Tor, Vivaldi m.m. Om Tjänsten görs uppmärksam på bristfällig presentation av sökmotorn i en webbläsare oavsett typ, kommer Tjänsten dock reaktivt rätta felet om det är möjligt.

6. Behandling av personuppgifter
6.1
Se vår personuppgiftsbehandling för information kring vår behandling av dina personuppgifter i förbindelse med användning av Tjänsten.
6.2
Tjänsten använder funktioner och innehåll från Google Maps. Användning av dessa funktioner omfattas av Google Maps' villkor (https://maps.google.com/help/terms_maps.html) och datapolicy (https://www.google.com/policies/privacy).

7. Handelsvillkor och betalning
7.1
Innehållet av Tjänstens digitala produkter för lokalsökande och lokalägare är beskrivet i punkt 3.2 och 4.5 ovan. Betalning av alla digitala produkter sker online med bankkort. Alla digitala produkter är i abonnemangsform. Alla priser på Tjänsten är angivna exklusive moms. Användaren ska uppge organisationsnumret för företaget som Användaren representerar genom att klicka på "Din profil" uppe i högra hörnet och därefter välja "Kontoinställningar". Klicka därefter på knappen "Dina uppgifter". Användarens uppgifter om Organisations- eller momsnummer valideras av Tjänsten i EUs valideringssystem för moms (VIES). Tjänsten har inte ansvar för tekniska problem i förbindelse med valideringen. Om valideringen visar att Användarens momsnummer är giltigt, används reglerna om omvänd betalningsskyldighet ("reverse charge") för moms enligt Rådets direktiv 2006/112/EG artikel 226. Användaren bekräftar att det är Användarens ansvar att säkerställa att moms rapporteras korrekt till skattemyndigheterna.
7.2
Både lokalsökande och lokalägare kan upprätta ett Användarkonto och få olika tjänster utan betalning (se 3.2 och 4.5). Användare kan välja att uppgradera till Betalningsanvändare vilket är en abonnemangsprodukt som ger en rad extra fördelar. Det är inte möjligt att köpa tillgång till information om lokalerna styckvis eller i form av klippkort eller liknande. Abonnemanget har ingen bindningstid utöver den aktuella perioden och löper veckovis, då korta abonnemangstider medför en hög flexibilitet som passar optimalt i lokalsöknings-processen.
7.3
Så kan du exempelvis köpa ett abonnemang som Betalningsanvändare: Upprätta ett Användarkonto eller logga in på ett existerande Användarkonto. Tryck på ”Din profil” uppe i högra hörnet av skärmen (du ska vara inloggad), välj "Kontoinställningar" och välj därefter ”Bli betalningsanvändare”. Bekräfta att du vill köpa ett abonnemang och att Tjänsten automatiskt får företa betalningen var gång en ny abonnemangsperiod påbörjas. Ange dina kortuppgifter och godkänn köpet. Så snart du har godkänt köpet aktiveras abonnemanget och du har tillgång till att använda de tjänster som kommer med abonnemanget.
7.4
Aktuella abonnemangspriser för lokalsökande: Priset vid förstagångsköp är 25 kr. exkl. moms för den första dagen och därefter 500 kr. exkl. moms per 7 dagar i ett löpande abonnemang. Priset för abonnemanget är omräknat genomsnittligt ca. 2 173 kr. exkl. moms per månad. Beloppet dras automatiskt via Användarens betalningskort när en ny abonnemangsperiod påbörjas, intill abonnemanget sägs upp. Vid uppsägning av abonnemanget inom 24 timmar betalas minimipriset på 25 kr. exkl. moms. Det är ingen bindningstid på abonnemanget utöver den aktuella abonnemangsperioden. Tjänsten kan potentiellt erbjuda alternativa produkter (annat produktinnehåll, annat pris) efter uppgifter om användarens aktivitetsnivå (profil för mailmottagning, avregistrering), uppgifter om tidigare köp och abonnemangsstatus (aktiv/inaktiv). Priset på ett existerande abonnemang tecknat av en konkret Användare kommer dock aldrig att ändra sig.
7.5
Aktuella abonnemangspriser för lokalägare: Priset vid förstagångsköp är 59 kr. exkl. moms för den första dagen och därefter 590 kr. exkl. moms per 7 dagar i ett löpande abonnemang. Priset för abonnemanget är omräknat genomsnittligt ca. 2 564 kr. exkl. moms per månad. Vid uppsägning av abonnemanget inom 24 timmar betalas minimipriset på 59 kr. exkl. moms. Beloppet dras automatiskt via Användarens betalningskort när en ny abonnemangsperiod påbörjas, intill abonnemanget sägs upp. Det är ingen bindningstid på abonnemanget utöver den aktuella abonnemangsperioden. Tjänsten kan potentiellt erbjuda alternativa produkter (annat produktinnehåll, annat pris) efter uppgifter om användarens aktivitetsnivå (profil för mailmottagning, avregistrering), uppgifter om tidigare köp och abonnemangsstatus (aktiv/inaktiv). Priset på ett existerande abonnemang tecknat av en konkret Användare kommer dock aldrig att ändra sig.
7.6
Om betalningen för en ny abonnemangsperiod inte kan genomföras kommer Tjänsten försöka utföra betalningen igen i en period för att säkra att abonnemanget inte upphör oavsiktligt, således att Användaren inte mister de fördelar som Användaren förväntar sig mottaga, exempelvis att Användaren snabbt får besked om nya lokaler som kommer på marknaden.
7.7
Vid köp av produkter på Tjänsten skickas en kvittens via mail för det ingångna avtalet och köpet, vilken innehåller en beskrivning av avtalet, uppgifter om avtalets parter (i form av Användarens emailadress och Tjänstens namn, mail och telefonnummer) samt datumet för när avtalet ingåtts (som framgår av mailets datering). Tjänsten sparar en kopia av det skickade avtalet. Avtalet ingås på svenska.
7.8
Om Användarens betalningsmedel utlöper eller spärras kommer abonnemanget utlöpa med utgången av den aktuella abonnemangsperioden.
7.9
På sidan ”Fakturor m.m.” kan alla fakturor hämtas. Tryck på ”Din profil” uppe i högra hörnet av skärmen (du ska vara inloggad på ditt konto). Tryck därefter på sidan ”Fakturor m.m”.
7.10
Så sägs abonnemanget upp: Tryck på ”Din profil” uppe i högra hörnet av skärmen (du ska vara inloggad på ditt konto). Tryck därefter på sidan ”Fakturor m.m.”. Tryck därefter på knappen ”Tillgångsstatus”. Följ instruktionerna på den sida som kommer fram efter att du tryckt på knappen ”Tillgångsstatus”. Du kan även alltid skicka ett mail till support@verksamhetslokaler.se om du vill säga upp ett abonnemang. När Användaren säger upp abonnemanget dras det inte fler pengar på Användarens konto och tillgången som Betalningsanvändare utlöper automatiskt när den aktuella abonnemangsperioden utlöper. När abonnemanget sägs upp skickas ett mail till Användaren med en bekräftelse av uppsägningen. Om detta bekräftelsemail inte skickas är uppsägningen inte registrerad. Det är Användarens ansvar att kontrollera att Användaren har mottagit bekräftelsemailet samt att kontakta Tjänsten om Användaren inte har mottagit bekräftelsemailet.

8. Användarens användning och missbruk av Tjänsten
8.1
Missbruk av Tjänsten eller underlåtenhet att följa Villkoren utgör var för sig ett väsentligt avtalsbrott av Villkoren, som ger Tjänsten rätt att stänga Användarens konto på Tjänsten och radera innehållet i Användarens annonser och sökannonser samt säga upp Villkoren p.g.a. väsentligt avtalsbrott. Om Tjänsten värderar att avtalsbrottet är av särskild grov karaktär kan Användaren bli permanent avstängd från Tjänsten.
8.2
I de fall där Användarens agerande medför förlust av information i Tjänsten eller på annat sätt skadar Tjänsten eller andra Användare är Användaren ansvarig för att ersätta den eventuella förlusten till följd av en sådan skada i överenskommelse med dansk lagstiftnings regler. Användaren är inte ansvarig för indirekt förlust såsom förlust av vinst och förlust av omsättning. Förlust av data betraktas som en direkt förlust. Användaren och Tjänsten har avtalat att i det fall en annan Användare än den Användare som orsakat skadan kommer till skada, har Tjänsten rätt att överföra ansvaret i sitt krav mot den Användaren som orsakat skadan till den Användare som kommit till skada.
8.3
Användaren får inte avkoda Tjänsten eller på något annat sätt försöka få tillgång till källkoden eller dokumentationen tillhörande Tjänsten, inklusive struktur och sammansättningen av Tjänsten utöver vad som följer en normal användning av Tjänsten.
8.4
Användaren får inte sälja, anförtro, distribuera, ge licens till, hyra ut, leasa, låna ut eller på ett annat sätt ge tillgång till Tjänsten till någon annan än Användaren själv.
8.5
Tjänsten ger inte några immateriella rättigheter till Användare, varken helt eller delvis. Användaren får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distrubera något material från Tjänsten utan föregående skriftlig tillåtelse från Tjänsten.

9. Tillämplig lag och tvistelösning
9.1
Dessa Villkor och varje avtal som ingås mellan Tjänsten och Användaren lyder under dansk lagstiftning.
9.2
Varje tvist mellan Tjänsten och Användaren, som inte kan lösas vid förhandling, ska avgöras av Københavns Byret (Köpenhamns domstol) i Danmark som första instans.