Så hittar du dina nya verksamhetslokaler

Sök: Lokaler att hyra

Når man som verksamhet leter efter nya lokaler ska man, oavsett om det rör sig om kontors- klinik- butiks- lager- produktions- eller restaurangslokaler, vara uppmärksam på att vara fokuserad och målmedveten.

Det är centralt att du har en sökprecess där du kan få en samlad överblick över marknaden så snabbt som möjligt, så du kan hitta de bästa och billigaste lokalerna med så liten av din din dyrbara tid som möjligt. Kom ihåg att din egen tid är den mest värdefulla råvara, och all den tid du lägger på att hitta dina nya lokaler och på att flytta, kan du inte använda åt att tjäna pengar.

Vi föreslår, att du använder dig av dessa 8 steg, när du ska hitta nya verksamhetslokaler:

Steg 1: Börja med att evaluera och definiera verksamhetens behov för plats, inriktning mm - inte bara idag utan också de kommande åren.

Steg 2: Gör därefter en geografisk cirkel där du kan tänka dig ha din verksamhet. Här är det viktigt att du överväger hur flyttningen kommer påverka dina medarbetares och din egen restid. Om du ska anställa på nytt kan det också vara viktigt att överväga var den typ av medarbetare du söker kan tänkas bo, när du beslutar var din versamhet ska ligga.

Steg 3: Nu är du klar till att samla in relevanta verksamhetslokaler från marknaden. Det finns en rad bra databaser online där du kan hitta relevanta verkamhetlokaler. Du kan bland annat hitta lediga lokaler i hela Sverige på www.verksamhetslokaler.

Steg 4: Du har nu samlat in en brutto-grupp av verksamhetslokaler för uthyrning, som potentiellt kan vara relevanta, och som du kollar genom detaljerat. Först väljer du bort dem som du med säkerhet vet inte passar era kriterier. Därefter jämför du priser och kvalitet hos resten, som du delar upp i två grupper utifrån hur intressanta de är. Du kontaktar därefter hyrsvärdarna från gruppen med de mest intressanta lokalerna, och avtala om en visning. Hyresvärdarna i gruppen med de mindre intressanta lokalerna kan du ringa för att höra närmre - det kan ju vara att hyresvärden berättar något för dig om lokalen eller prisen, som stärker ditt intresse.

Steg 5: På visningen är det först och främst viktigt att du försöker tänka dig in i om lokalerna kommer passa din versakmhet och dig. Om svaret är ja, är det viktigt att du får följande klart för dig
A: Pris. Kan du få ett bra erbjudande, eller få en period då du inte betalar hyra, eller få en hyra där du betalar mindre i starten och mer hyra under tidens gång.
B: Uppsägning. Hur kort uppsägningstiden du kan få? Korta uppsägningstider ger din verksamhet större flexibilitet.
C: Renovering. Är hyresvärden villig att renovera/bekosta renovering/ändringar av lokalen efter dina behov och önskemål?

Steg 6: Nu har du varit ute och sett lokalerna och samlat in detaljerad information om förhandlingsmöjligheterna från hyresvärdarna. Nu minskar du din sökning till 1-3 verksamhetslokaler. Formulera ett mail till var hyresvärd där du beskriver att om du kan få lokalen på det och det sättet, så är du klar till att skriva ett avtal. Det är viktigt att du tillkännagiver att du är klar till att göra en snabb förhandling. Kom ihåg att även se det från hyresvärdens sida när du förhandlar. Du bör inte föreslå orimliga krav, så som att hyresvärden ska renovera lokalen på kors och tvärs efter dina speciella behov, samtidigt som du enbart vill ha tre månaders uppsägningstid mm.

Steg 7:
När förhandlingen är slut ska du be hyresvärden som du valde att skicka ett hyreskontrakt för verksamhetslokalen. Vi råder dig att du alltid har en proffesionell person som kollar genom hyreskontraktet, eftersom det annars kan sluta med att du får betala höga summor pengar i onödan, den dag du flyttar från lokalen. Om du inte känner någon som professionellt kan titta på kontraktet, skicka ett mail till support@verksamhetslokaler.se, så kan vi skicka några förslag till dig.

Steg 8: När du hittat din nya verksamhetslokal är det viktigt att du snabbt och systematiskt hör av dig till de andra hyresvärdarna som du varit i kontakt med, och berättar för dem att din sökprocess är avslutad och att det dessvärre inte blev dem du hyrde in dig hos. Det är viktigt att komma ihåg att de har lagt tid på att fokusera på dig och dina behov. Det är också viktigt att komma ihåg att du i framtiden kanske letar efter lokaler igen, och då har användning för att ha ett bra förhållande till hyresvärdarna i området. visa respekt genom att skicka ett vänligt mail till dem, så snart din situation är avklarad