Vad betyder lokal?

Vad betyder lokal?

Sök lokal här

Vad är en lokal och exakt vad betyder lokal egentligen?

En lokal kan vara en egen byggnad eller en del av en byggnad som är ämnad för att bedriva särskild verksamhet. Här kan du läsa mer om hyror per kvadratmeter för lokaler! Enligt juridisk mening är detta alla former av byggnader eller delar av en byggnad som inte är bostäder. Till exempel räknas restauranger, butiker, affärer, kontor, biografer, gym, lager och bilverkstäder alla till kategorin ”lokaler”.