Vad är taxeringsvärde för fastighet?

Vad är taxeringsvärde för fastighet?

Sök fastighet här

För att veta hur mycket skatt du ska betala behöver du veta taxeringsvärdet, med exakt vad är texeringsvärde för fastighet och hur räknar man ut det?

Taxering betyder samma sak som skatt och det är Skatteverket som bestämmer vad taxeringsvärdet är för samtliga fastigheter i landet. Taxeringsvärdet bestämmer hur hög fastighetsavgift du ska betala – ju högre värde, desto högre avgift. Om du är intresserad av att läsa om vad ett pantbrev kostar så kan du göra det här! 

Den allra vanligaste fastighetstypen är Småhus, för vilka taxeringsvärdet motsvarar 75 procent av marknadsvärdet. Marknadsvärdet beräknas genom att se till det genomsnittliga priset för jämförbara fastigheter i området under de senaste två åren. Skatteverket omtaxerar fastigheter var tredje år och sänder i samband med detta ut sitt förslag till dig. Har du inget att invända emot behöver du inte göra något, men önskar du omprövning kan du begära detta skriftligen till Skatteverket. Vill du veta vad är taxeringvärde för fastighet utan att vänta på Skatteverkets beslut kan du själv göra göra en uträkning online på Skatteverkets eller Lantmäteriets hemsidor. För att göra detta behöver du värdeområdets nummer vilket du finner på förtryckta fastighetsdeklaration eller på det förslag Skatteverket sänt till dig.