Vad är kommersiella fastigheter?

8. november 2017 | Skrivet av: Leonora Jensen
Vad är kommersiella fastigheter?

Sök fastighet här

När man läser om fastigheter ser man ofta termen ”kommersiella fastigheter” utan att kanske veta precis vad detta syftar till. Så, precis vad är kommersiella fastigheter?

Ordet kommersiell syftar till något affärsinriktat, det vill säga något som i första hand bedrivs av vinstintresse. Dock kan även en ideell verksamhet bedömas vara kommersiell om denne konkurrerar med andra verksamheter som bedrivs i vinstsyfte. Ordet har vi fått från franskans Commercial, som även lånats av engelskan, vilket betyder handel. Vill du veta hur mycket din fastighet är värd? Här kan du läsa på om fastigheters värde.

Kommersiella fastigheter avser således fastigheter i vilka olika företag bedriver vinstgivande verksamhet och är därmed allra vanligast inom handelssektorn i form av butiker. Begreppet kan därmed avse allt från matbutiker och klädbutiker till biografer och frisörer. Vi hoppas att du som undrat ”vad är kommersiella fastigheter?” nu fått klarhet i frågan.