Byggnadsinspektion

7. juni 2023 | Skrivet av: Leonora Jensen
Byggnadsinspektion

Vad är en byggnadsinspektion?

Byggnadsinspektion är en oerhört viktig och reglerad process inom fastighetssektorn. Syftet är att säkerställa att byggnader uppfyller höga krav på säkerhet, funktionalitet och överensstämmelse med gällande byggnadsbestämmelser. Specialiserade byggnadsinspektörer eller tekniska inspektörer genomför denna inspektion, vilken inkluderar en noggrann granskning av byggnadens struktur, installationer och säkerhetssystem.

När utförs byggnadsinspektioner?

Byggnadsinspektionen utförs vid olika tillfällen under byggnadens livscykel, såsom före, under och efter byggprocessen. Dessutom genomförs periodiska kontroller för att kontinuerligt säkerställa att byggnaden fortsätter att uppfylla reglerna. Inspektionen täcker en rad olika aspekter, såsom brandsäkerhet, konstruktionens stabilitet, ventilationssystem, vatten- och avloppssystem, elektriska anläggningar och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Hur påverkar byggnadsinspektioner fastighetsmarknaden?

Byggnadsinspektionens betydelse sträcker sig långt in på fastighetsmarknaden. Den ger en trygghet och säkerhet för både köpare och säljare. Genom en grundlig och dokumenterad inspektion kan potentiella köpare få en tydlig bild av fastighetens skick och eventuella problemområden. Detta påverkar i hög grad fastighetens värde och förhandlingsprocessen mellan köpare och säljare. Vid upptäckt av allvarliga brister eller fel kan priset och villkoren för fastighetsaffären påverkas avsevärt. Det kan också leda till att köparen omprövar sitt beslut.

Sammanfattning

För att illustrera byggnadsinspektionens betydelse kan vi ta ett exempel. En presumtiv köpare genomför en byggnadsinspektion på en äldre bostad och upptäcker ett akut behov av takreparation på grund av läckage. Denna upptäckt kan direkt påverka köparens erbjudande och förhandlingar med säljaren. Det är inte ovanligt att köparen i detta fall begär att säljaren åtgärdar takproblemet innan affären kan avslutas. Genom att tillhandahålla en objektiv bedömning av fastighetens skick säkerställer byggnadsinspektionen en transparent och välinformerad fastighetsmarknad.