Mäklare (kommersiella lokaler)

Vad är en mäklare?

En mäklare agerar opartiskt ombud åt säljare och köpare vid affärer som rör fastigheter. Med fastigheter syftar man till hus, lägenheter, lokaler eller mark. Det är oftast säljaren som tar initiativ till att kontakta en mäklare för att få hjälp med försäljningen av en fastighet, och därmed även betalar för mäklararvodet. Givetvis kan en köpare kontakta en mäklare för att få hjälp med att hitta en lokal eller passande fastighet till köparen, då mäklaren ofta sitter på kunskap om vad som finns ute på marknaden. En mäklare får ofta en procentuell summa av försäljningspriset av lokalen som kallas mäklararvode.

Hitta en hyresgäst/köpare till din lokal

Vad har en mäklare för arbetsuppgifter?

Det är upp till mäklaren att agera som rådgivare under försäljningsprocessen samt känna till relevant lagstiftning. Detta kan vara skyldigheter och rättigheter som säljare och köpare besitter under försäljningsprocessen. Utöver detta har mäklaren dessa arbetsuppgifter:

  • Sammanställa uppgifter om objektets standard
  • Förhöra sig om pris och tidsram hos säljaren
  • Utföra en korrekt värdering av fastigheten eller lokalen
  • Skapa en realistisk och attraktiv annons
  • Annonsera i relevanta medier
  • Arrangera visningar av lokalen/fastigheten
  • Hitta köpare


Mest populära kategorierna på Verksamhetslokaler.se: