Verksamhetslokaler.se är CO2-neutral

Var gång du använder datorn kräver den ström, vilket orsakar CO2-utsläpp som är skadligt för miljön.


Faktum är att datornanvändningen ochh internet orsakar större CO2-utsläpp än vad flyg gör!

Trots att kontakt över internet generellt kräver mindre energiförbrukning än till exempel fysiska möten, där CO2-utsläppen blir större om man räknar in transporten till och från platsen - vill Verksamhetslokaler.se ta sitt ansvar för det CO2-utsläpp som medföljer då flera tusen användare var månad besöker våra hemsidor.

Vi har därför beslutat att stötta initiativet "CO2 neutralt website", som bland annat danska Ministeriet for Forskning, Innovation og Vidaregående Uddannelser står bakom. Därmed finansierar vi byggandet av förnybara källor (t.ex. vindkraftverk), som resulterar i CO2-besparingar, som är större än de CO2-utsläpp som användaren av Verksamheter.se orsakar.

 

Verksamhetslokaler.se är med andra ord en CO2-neutral hemsida!

 

CO2neutral