Denna annons tillhör en profilhyresvärd
Rapportera

Butik eget bruk, Enköping, Stenvretsgatan

Foto levereras av Google Street View och kan vara oprecist:
  • 192725
  • Butik eget bruk & Produktion/verkstad & Kontor
  • 500 - 10 000 m2
Kontaktinformation till hyresvärd/säljare:
Croisette
Peter Bergquist
tlf: 0723 84 83 04
peter.bergquist@croisette.se
Hemsida

500 - 10000 m2 butik eget bruk i Enköping

Croisette Real Estate Partner har på uppdrag av fastighetsägaren nu möjlighet att erbjuda etableringsmöjligheter för butik, kontor, lager och industri i Stenvreten industriområde.

Fastigheten är strategiskt belägen utmed Stockholmsvägen och planeras att bli färdigställd till Q4 2018. Hyresgästen kan därmed vara med och påverka lokalens utformning.

I området finns väletablerade hyresgäster såsom Swedol, Postnord, ÅF, Plåthuset, Chiquita, Q-Star och Basalt.

------------------------

English
On behalf of the property owner, Croisette Real Estate Partner is now able to offer business opportunities for shops, offices, warehouses and industry in the Stenvreten industrial area.

The property is strategically located along Stockholmsvägen and is scheduled to be completed until Q4 2018. The tenant can thus contribute to the design of the premises.

In the area there are well-established tenants such as Swedol, Postnord, ÅF, Plåthuset, Chiquita, Q-Star and Basalt.

Denna lokal ligger i Enköping - klicka här för mer info...