Vad kostar pantbrev för fastighet?

Vad kostar pantbrev för fastighet?

Sök fastighet här

Du som har köpt hus eller annan fastighet har säkert hört eller läst ordet ”pantbrev”, men vad är det egentligen och vad kostar pantbrev för fastighet?

Ett pantbrev är i själva verket bankens säkerhet för att ge dig ett lån. Då du inte, rent fysiskt, kan lämna en del av din fastighet som pant hos banken, används istället pantbrevet som ett dokument för säkerhet. Detta innebär att banken kan framtvinga en försäljning av fastigheten om du, under en tid, underlåtit att betala räntan på ditt lån. Läs om kommersiella fastigheter här!

Pantbrevet kostar 2 procent av det belopp du lånar till införskaffandet av fastigheten plus en administrativ avgift á 375 kronor. Lånar du en miljon och det tidigare inte finns något pantbrev för fastigheten kommer således kostnaden uppgå till 20 375 kronor totalt. Om det redan finns pantbrev för fastigheten lämnas dessa över till ny ägare vid försäljningen. Skulle det t.ex. finnas ett pantbrev på 500 000 kronor redan blir istället kostnaden för dig endast 10 375 kronor. Ju högre pantbrev det redan finns för fastigheten, desto lägre blir alltså kostnaden för ny ägare.

Om du väljer att köpa fastigheten utan att ta något lån kommer du inte behöva ett nytt pantbrev, men tidigare ägares pantbrev kommer skrivas över till dig vid överlåtelse om dessa sedan tidigare inte är lösta. Om du fortsatt undrar vad kostar pantbrev för fastighet kan du göra en egen uträkning via diverse onlinetjänster.