Hyra per kvadratmeter lokal?

Hyra per kvadratmeter lokal?

Sök lokal här

Hyra per kvadratmeter för lokal beror på flertalet variabler. Den kanske viktigaste av dessa är hur attraktivt läget är, vilket tydligt framgår när hyror från olika delar av landet samt olika områden i samma stad jämförs. Förutom läget påverkas hyran även starkt av skicket på lokalen, där en nyrenoverad lokal tenderar att vara markant dyrare per kvadratmeter. Lokalen kan även vara möblerad, i vilket fall du bör kolla upp hur stort påslag hyresvärden gjort för detta. Ofta är kostnadsskillnaden för möblerade och omöblerade lokaler förhållandevis liten. Här kan du läsa mer om vad en lokal är! 

För att få en överblick över hyra per kvadratmeter för lokal i området av intresse kan du besöka Skatteverket.se som beslutar om en rekommenderad genomsnittshyra inför varje fastighetstaxering av hyreshus. Genomsnittshyran ska i detta fall ska agera som vägledare om en situation av utebliven betalning av hyran uppstår. Genomsnittshyran används dock endast i undantagsfall när en lokal inte uthyres till marknadsmässig hyra. I fall där hyran för lokalen är marknadsmässig ligger årshyran två år före taxeringsåret till grund för det taxerade byggnadsvärdet.

Som med så mycket annat är hyresnivån allra högst i huvudstaden. Hyra per kvadratmeter för lokal i Stockholm kan uppgå till nästan 5 000 kronor i de mest attraktiva områdena som Gamla stan, Norrmalm och Stureplan. På Gärdet och Söder är det dock inte omöjligt att finna en lokal med en hyra på under 1 500 kronor per kvadratmeter. Hyrorna är något lägre i Göteborg och Malmö men fortsatt höga gentemot övriga delar av landet. Vad som gäller i alla städer är dock att ju längre bort från centrum du söker dig, desto lägre hyra per kvadratmeter för lokal kommer du behöva betala. Det är således viktigt för dig att vara väl förberedd och ta fram en budget innan du börjar söka efter en lokal.