Nöjdhetsgaranti för Verksamhetslokaler.se

Här kan du läsa om möjligheterna för att göra Verksamhetslokaler.se´s nöjdhetsgaranti gällande, och då eventuellt få tillbakabetalat pengar som du har lagt på vår produkt.

Verksamhetslokaler.se är en sökmotor för kommersiella lokaler. Vårt mål är att samla alla lediga lokaler på marknaden, så att våra användare endast behöver titta på ett ställe när de söker efter lediga lokaler. Vår tjänst är i stor utsträckning gratis, men man kan genom att uppgradera till Guldanvändare få ett flertal fördelar.

Vi lägger väldigt stor vikt vid att ha nöjda användare. Därför har vi valt att ha en speciell nöjdhetsgaranti.

Du kan använda nöjdhetsgarantin i följande situationer:

1: Vid fel i annonser:
Vi arbetar för att samla in alla lediga lokaler i Sverige och gör mycket för att upprätthålla kvaliteten på många olika sätt. Om du som användare hittar lokaler på en av våra portaler som inte längre är ledig får du sex dagars gratis abonnemang. Om du har köpt ett abonnemang i förbindelse med att du fick tillgång till en konkret lokal, som inte var ledig då du köpte abonnemanget, får du denna period refunderad. 

2: Vid abonnemangsperioder som inte är använda:
Alla våra produkter är abonnemangsprodukter, vilket vi tydligt beskriver på alla ställen, däribland i våra villkor, på köpssidan, i det mail som mottages efter köpet, på fakturan osv. 

Om du av en eller annan orsak ändå inte har förstått att det var en abonnemangsprodukt du köpte så har du möjligheten för att få obrukta abonnemangsperioder tillbakabetalade inom rimlighetens gränser. Med obrukta abonnemangsperioder menas perioder där vår analys av ditt handlingssätt på Verksamhetslokaler.se visar sannolikhet att du inte förstod att du hade tecknat ett abonnemang.

Om du vill undersöka möjligheterna för att använda nöjdhetsgarantin, skicka då ett mail till kundnojdhet@verksamhetslokaler.se, om du inte redan har en dialog med oss kring detta.