Rapportera

Produktion/verkstad för uthyrning, Mellerud, Åsensbruk, Fabriksvägen

Foto levereras av Google Street View och kan vara oprecist:
  • 210357
  • Produktion/verkstad & Lager
  • 1.3.2020
  • 603 m2

Server hall , produktion eller lager lokaler

Perfekta lokaler för Server hall , produktion eller lager yta.

Lokalen ligger innanför ett gammalt pappersbruk och passar perfekt för serverhall, hög lager och produktion.

Lokalens ytor uppgår till 603m2 varav 586m2 hög lager och ca 17m2 kontor.
Hyra lager 395kr/m2 och år 231470kr
Hyra kontor 670kr/m2 och år 11390kr

Vi har tillgång till väldigt mycket ström så har ni kunder som även söker lokal med hög strömtillgång så har vi lösningen klar!

Elkraft: Fastigheten matas via tre (3) linjer och i dagsläget är max kapaciteten 30MW. Vi har dock möjlighet att uppgradera till > 50 MW vilket var kapaciteten när bruket lades ner 2009.
Kyl/Processvatten: Tar vi idag in från den intilliggande sjön. Tillståndet medger [xxxxx] m³/år.
Årsmedeltemperaturen: 6º C
Fiber: Fastigheten är idag ansluten till Skanovas fibernät. För att uppnå redundans så behöver man ytterligare en fiber. Budgetoffert är inhämtad och man har möjlighet att mata oss från ytterligare två håll. Kostnaden för detta ligger på ca: 1 Mkr/linje (kan tilläggas att tidigare hyresgäst, Bonnier Digital, löste sitt behov av redundans genom radiolänk).
Intern fiber: Fiber inom byggnaden drogs ny [xxxxx] .
Säkerhet: Området är inhägnat och kameraövervakat. Vissa lokaler är larmade. Väktare ronderar oregelbundet på området. Personlig kodbricka krävs för passage in på området samt för att ta sig in genom strategiska dörrar i huvudbyggnaden.
Järnväg: Passerar förbi ”utanför väggen”. Här transporteras i huvudsak timmer och massa till bruken norr om oss. Vi har eget stickspår med lastnings- och lossningsmöjligheter.

Första eller andrahandskontrakt går att lösa.

Denna lokal ligger i Mellerud - klicka här för mer info...