Rapportera

Produktion/verkstad för uthyrning, Göteborg Askim-Frölunda-Högsbo, E A Rosengrens gata

Foto levereras av Google Street View och kan vara oprecist:
  • 200904
  • Produktion/verkstad
  • 1 688 m2

Denna annons är inte längre aktiv.

Klicka här för att söka liknande lokaler!

1688 m2 produktion/verkstad för uthyrning i Göteborg Askim-Frölunda-Högsbo

På vardera fastigheten finns en enplans lagerbyggnad med tillhörande kontorsdel. Byggnaderna är uppförda 1962 respektive 1963. Stommarna är genomgående utförda i betong och lättbetong. Den fria takhöjden i hallarna är ca 3,5 m.

Tomtytan uppgår till 800 kvm för Högsbo 7:6 och 888 kvm för Högsbo 7:7. Större delen av ytorna är bebyggda. Övriga delar är asfalterade och nyttjas för parkering och uppställning.
Tomterna är inhägnade.

Fastigheterna omfattas av den ursprungliga detaljplanen för Högsbo industriområde, antagen 1956.
Planen anger industriändamål med en högsta byggnadshöjd om 8 meter, i det fall att byggnad ansluter mot grannfastighet. I annat fall gäller 12 meter.

Högsbo 7:6, [xxxxx] 8, är delvis uthyrd.

Högsbo 7:7, [xxxxx] 10, nyttjas av ett företag inom nuvarande ägares koncern. Företaget kommer att flytta till andra lokaler vilket beräknas ske runt årsskiftet.

Denna lokal ligger i Göteborg - klicka här för mer info...